Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 417387-2021

17/08/2021    S158

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 158-417387

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Markek Viktor
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 12078759
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

NFI fóti telephelyének fejlesztése

Hivatkozási szám: EKR001136832020
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság fóti telephelyének fejlesztése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 29 942 049 528.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45210000 Magasépítési munka
45212300 Művészeti és kulturális épületek kivitelezése
45453100 Felújítás
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

2151 Fót, Keleti Márton utca 16. hrsz.: 0259, 0260, 2020

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Telephelyfejlesztés, négy új műterem-épület, kiegészítő épületek és infrastruktúra fejlesztés.

A tervezési terület nagysága a tulajdoni lapok alapján:

hrsz. 0259: 172 663 m2 telephely + 7 444 m2 erdő = 180 107 m2

hrsz. 0260: 23 018 m2 telephely

hrsz. 2020: 31 721 m2 kivett üzem

A három telek összevonásra fog kerülni.

A telkek területei a telekalakítás után összesen: 234 846 m2

A jelenlegi beépítés bruttó szintterülete: 20226,02 m2

Beépítettség a fejlesztés után: 44373,55 m2

Új építés nettó hasznos alapterülete: 28782,59 m2

Teljes felújítás nettó alapterülete: 437,63 m2

Részleges felújítás nettó alapterülete: 10908,04 m2

Bontandó épületek nettó: 7295,37m2

Tervezett parkolók: 827 db

A jelen beszerzés az NFI fóti telephelyének átfogó fejlesztéseként

- új építésekre és

- a telephely átfogó modernizációjára irányul.

Az elsődleges cél négy új, egyenként 2500 m2-es hasznos területű, eredeti hangfelvételre alkalmas műterem telepítése, melyből kettő-kettő egymás mellé épül, azonban az egymás melletti épületek szerkezetileg teljesen különálló épületet jelentenek. A műtermek az eltérő filmgyártási munkafolyamatok esetén egymástól függetlenül is használhatóak, ugyanakkor a használati igény szerint összenyithatóak 2 db 5000 m2 műteremmé.

További beruházás egy reprezentatív fogadóépület, valamint a műtermek fejépületében, a műtermek üzemeltetéséhez szervesen kapcsolódó különböző funkciójú kiszolgálóhelyiségek és új külön álló produkciós célú kiszolgáló épületek építése és megújuló energiaforrások telepítése. Az új épületekhez új utak és jelentős számú új parkolóterületek is megvalósításra kerülnek.

A megvalósítandó létesítmény mennyiségi jellemzői:

Az épületbe beépített összes szerkezeti acél mennyisége (tetőszerkezetet is beleértve) összesen: 2061,6 t

Trapézlemez mennyiségek (tető esetében ,változó bordamagassággal) összesen: 20994 m2

Aszfalt burkolatú utak, parkolók készítése: 63186 m2

Acélhajas ipari padló készítése összesen: 1674 m3

Szerkezetépítés során a monolit vasbeton szerkezet beépített:

- betonmennyisége: 5831 m3

- bedolgozott betonacél összesen: 1938 t

Nettó 28782 m2 összalapterületű új építésű épületek teljes épületvillamossági és épületgépészeti rendszer kiépítése

A rekonstrukció része a jellemzően leromlott meglévő épületállomány és a meglévő utak felújítása, korszerűsítése, valamint a meglévő közmű-hálózat felújítása, bővítése.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői szakmai többlettapasztalata (min. 0, max. 60 hónap) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 3. Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői szakmai többlettapasztalata (min. 0, max. 60 hónap) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 4. Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői szakmai többlettapasztalata (min. 0, max. 60 hónap) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 5.1. Építésszervezési terv Építéstechnológiai terv alszempontja / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 5.2. Építésszervezési terv Munkaerőterv alszempontja / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 229-563198
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

NFI fóti telephelyének fejlesztése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
06/08/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_98612893
Postai cím: Fő utca 217
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info@fejerbalzrt.com
Telefon: +36 309406529
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_96419052
Postai cím: Bojtár Utca 51.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@market.hu
Telefon: +36 12792727
Fax: +36 17002054
Internetcím: http://www.market.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 29 942 049 528.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

bontási munkák, földmunkák, szerkezetépítési munkák, kőművesmunkák, bádogosmunkák, szárazépítési munkák, burkolási munkák, nyílászárók beépítése, felületképzési munkák, asztalos munkák, lakatos munkák, szigetelési munkák, felvonóépítési munkák, konyhatechnológiai munkák, útépítés, kertészeti munkák, erős- és gyengeáramú munkák, közműépítési munkák, gépészeti munkák, építményvillamossági felelős műszaki vezetői feladatok ellátása, tervezési munkák, különösen építészeti tervezés

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

1. FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zrt. (8086 Felcsút, Fő utca 217.; 25308673-2-07) - Market Építő Zrt. (1037 Budapest, Bojtár Utca 51.; 14776355-2-44) közös ajánlattevők

2. Építő-és épületkarbantartó Zrt. (1112 Budapest, Németvölgyi Út 146.; 11266101-2-44)

3. Grabarics Építőipari Kft. (1053 Budapest, Reáltanoda U. 5.; 11106485-2-44)

Nyertes ajánlattevő:

FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zrt. (8086 Felcsút, Fő utca 217.; 25308673-2-07) - Market Építő Zrt. (1037 Budapest, Bojtár Utca 51.; 14776355-2-44) közös ajánlattevők

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/08/2021