Építési beruházás - 417389-2021

17/08/2021    S158

Magyarország-Budapest: Magasépítési munka

2021/S 158-417389

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: tetrecen Ingatlanforgalmazó és Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_44992004
Postai cím: Lövőház Utca 7-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: László György
E-mail: laszlo.gyorgy@argus-security.hu
Telefon: +36 209751643
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kbtkft.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Támogatott szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Ingatlanberuházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szálloda kiviteli tervezési és kivitelezési munkák

Hivatkozási szám: EKR001397592020
II.1.2)Fő CPV-kód
45210000 Magasépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Karakterkorlát miatt a II.1.1) Elnevezés: ,,Vállalkozási szerződés keretében a Debrecen, Darabos utca 3.-7. szám alatt tervezett 4 csillagos szálloda kiviteli tervezési és kivitelezési munkálatainak ellátására."

Nyertes ajánlattevő feladata az építési engedély, az építési engedélyezési tervdokumentáció, valamint az Ajánlatkérő által meghatározott minőségi kritériumok szerint elkészíteni Debrecen, Darabos utca 3.-7. szám alatti 837 m2 alapterületű üres telken egy 101 szobás, -2 pinceszint, földszint +7 emelet, összesen 4797 m2 nettó alapterületű, 4 csillagos szálloda épület minden szakágat magában foglaló kiviteli terveit, illetve a kiviteli tervek alapján elvégezni a minden szakágra kiterjedő generálkivitelezési építési-szerelési munkálatokat. A kiviteli tervdokumentáció összeállításánál figyelembe kell venni a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnök Kamara kiviteli tervdokumentációra vonatkozó iránymutatását mind tartalmi mind formai szempontból további a terveknek meg kell felelni a vonatkozó jogszabályoknak, amely körben irányadó különösen az Étv; az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK), az építésügyi és építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012 (XI.8.) Korm. rendelet, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet valamint a helyi építési szabályzat. Nyertes ajánlattevő tevékenységét mind a kiviteli tervezési fázisban, mind a generálkivitelezési munkálatok fázisában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseinek betartása mellett köteles ellátni.

- épületszerkezetek kiviteli tervei (+/-0 szint felett)

- építészeti kiviteli tervei

- elektromos erősáramú kiviteli tervek

- gyengeáramú kiviteli tervek

- épületgépészeti kiviteli tervek

A munkatérhatárolás, mélyalapozás, illetve a pince szint (+/-0 szint alatti) szerkezetépítési kiviteli terveit Ajánlatkérő elkészíttette és ezeket a kiviteli terveket a közbeszerzési eljáráson során az Ajánlattevők rendelkezésére bocsájtja. Ajánlatkérő elvárása, hogy a +/-0 szint alatti kivitelezési munkarészek az átadásra kerülő kiviteli tervdokumentáció alapján kerüljenek megvalósításra.

A nyertes ajánlattevő a kiviteli tervek Ajánlatkérői jóváhagyását követően kezdi meg a kivitelezési munkálatokat, mely minimálisan magában foglalja az alábbi főbb munkanemeket:

- földmunkák

- munkatérhatárolás

- alapozás, mélyalapozás

- szerkezetépítés

- kőművesmesteri munkák

- homlokzatszerelési munkák

- vízelleni szigetelési munkák

- hőszigetelési munkák

- épületgépészeti munkák

- elektromoshálózat szerelési munkák (mind villámvédelem, erősáram és gyengeáramú feladatrészek)

- befejező szakipari munkák

- járda építési munkák

- külső közmű csatlakozás (épülettől számított 2 méteren belül)

A részletes és tételes mennyiségek valamint az elvégzendő feladatok a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek meghatározásra.

AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bek.-ben foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 4 829 997 633.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45111290 Közmű-előkészítési munka
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45223200 Szerkezetépítési munkák
45262210 Alapozás
45262500 Kőműves és falazási munka
45300000 Épületszerelési munka
45315100 Villamos gépészeti szerelési munkák
45320000 Szigetelési munka
45443000 Homlokzati munka
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

4026 Debrecen, Darabos utca 3-7. hrsz: 7602

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes ajánlattevő feladata az építési engedély, az építési engedélyezési tervdokumentáció, valamint az Ajánlatkérő által meghatározott minőségi kritériumok szerint elkészíteni Debrecen, Darabos utca 3.-7. szám alatti 837 m2 alapterületű üres telken egy 101 szobás, -2 pinceszint, földszint +7 emelet, összesen 4797 m2 nettó alapterületű, 4 csillagos szálloda épület minden szakágat magában foglaló kiviteli terveit, illetve a kiviteli tervek alapján elvégezni a minden szakágra kiterjedő generálkivitelezési építési-szerelési munkálatokat. A kiviteli tervdokumentáció összeállításánál figyelembe kell venni a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnök Kamara kiviteli tervdokumentációra vonatkozó iránymutatását mind tartalmi mind formai szempontból további a terveknek meg kell felelni a vonatkozó jogszabályoknak, amely körben irányadó különösen az Étv; az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK), az építésügyi és építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012 (XI.8.) Korm. rendelet, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet valamint a helyi építési szabályzat. Nyertes ajánlattevő tevékenységét mind a kiviteli tervezési fázisban, mind a generálkivitelezési munkálatok fázisában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseinek betartása mellett köteles ellátni.

- épületszerkezetek kiviteli tervei (+/-0 szint felett)

- építészeti kiviteli tervei

- elektromos erősáramú kiviteli tervek

- gyengeáramú kiviteli tervek

- épületgépészeti kiviteli tervek

A munkatérhatárolás, mélyalapozás, illetve a pince szint (+/-0 szint alatti) szerkezetépítési kiviteli terveit Ajánlatkérő elkészíttette és ezeket a kiviteli terveket a közbeszerzési eljáráson során az Ajánlattevők rendelkezésére bocsájtja. Ajánlatkérő elvárása, hogy a +/-0 szint alatti kivitelezési munkarészek az átadásra kerülő kiviteli tervdokumentáció alapján kerüljenek megvalósításra.

A nyertes ajánlattevő a kiviteli tervek Ajánlatkérői jóváhagyását követően kezdi meg a kivitelezési munkálatokat, mely minimálisan magában foglalja az alábbi főbb munkanemeket:

- földmunkák

- munkatérhatárolás

- alapozás, mélyalapozás

- szerkezetépítés

- kőművesmesteri munkák

- homlokzatszerelési munkák

- vízelleni szigetelési munkák

- hőszigetelési munkák

- épületgépészeti munkák

- elektromoshálózat szerelési munkák (mind villámvédelem, erősáram és gyengeáramú feladatrészek)

- befejező szakipari munkák

- járda építési munkák

- külső közmű csatlakozás (épülettől számított 2 méteren belül)

A részletes és tételes mennyiségek valamint az elvégzendő feladatok a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek meghatározásra.

AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bek.-ben foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A szerződés teljesítésben résztvevő személyi állomány tapasztalata / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 2.1. III.1.3./M2/a szakember (személyi állomány) az alkalmassági feltételen felül rendelkezik többlet szakmai tapasztalattal magasépítési kivitelezési munkák építésvezetése területén (hónap); Legkedvezőbb szint 36 hónap Legkedvezőtlenebb 0 hónap / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 2.2. III.1.3./M2/b szakember az alkalmassági feltételen felül rendelkezik engedélyezési terv elkészítés és/vagy kiviteli terv elkészítése során szerzett többlet szakmai tapasztalattal geotechnikai tervezői szakterületen (hónap); Legkedvezőbb szint 60 Legkedvezőtlenebb 0 hónap / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3. III.1.3./M2/c szakember az alkalmassági feltételen felül rendelkezik engedélyezési terv elkészítés és/vagy kiviteli terv elkészítése során szerzett többlet szakmai tapasztalattal tartószerkezeti tervezői szakterületen (hónap); Legkedvezőbb szint 60 Legkedvezőtlenebb 0 hónap / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.4. III.1.3./M2/d szakember az alkalmassági feltételen felül rendelkezik többlet szakmai tapasztalattal zaj-és rezgésvédelmi és/vagy környezetvédelmi szakterületen (hónap); Legkedvezőbb szint 60 hónap, legkedvezőtlenebb szint 0 hónap / Súlyszám: 7
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 001-000015
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Szálloda kiviteli tervezési és kivitelezési munkák

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
23/07/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_72415306
Postai cím: Karikás Frigyes Utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: cseke.maria@hid.hu
Telefon: +36 203207561
Fax: +36 14652222
Internetcím: http://www.ahid.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4 829 997 633.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezés, tervezői művezetés, őrzés, geodézia, régészeti szakfelügyelet, esetleges leletmentés,

lőszermentesítés, bontási

munkák, földmunka, mélyépítés, résfal építés és munkatérhatárolás, szerkezetépítés (monolit, és előregyártott), hő, hang és

vízszigetelések, építőmesteri munkák, ácsmunka,

Hideg, meleg burkolatok és kapcsolódó munkái,speciális üvegezési munkák, bádogos munkák, lakatosmunkák, festés, mázolás,

tapétázás, felületképzés, felvonók, gépjármű átemelő berendezés beépítése, gépesített parkoló technológia, épületgépészeti

munkák, erős, és gyengeáram, Spinkler oltórendszer, egyedi belsőépítészeti munkák, konyhatechnológia, külső közművek,

kertészeti munkák,

Út- és térburkolatok, minőségvizsgálatok, szakfelügyeletek, hulladék és veszélyes hulladék elszállítása és kezelése

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

- A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.; 24857538-2-44)

- HUNÉP Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4025 Debrecen, Simonffy utca 34-36.; 12656770-2-09)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/08/2021