Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 417698-2017

21/10/2017    S203

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2017/S 203-417698

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK24071
Postai cím: Hajós Alfréd sétány 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szántó Éva, ügyvezető
E-mail: istvan.dobo@fina-budapest2017.com
Telefon: +36 12200300
Fax: +36 12200300
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fina-budapest2017.com
A felhasználói oldal címe: http://www.fina-budapest2017.com

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság keretében a balatonfüredi nyílt vízi úszáshoz szükséges létesítmények tervezése, kivitelezése.

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság keretében a balatonfüredi nyílt vízi úszáshoz szükséges létesítmények tervezése, kivitelezése

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

Balatonfüred,Tagore sétány hrsz.:377,378/1,378/2,86 Balatonfüred,Kikötő hrsz.:85/1,85/2.

Balatonfüred,Vitorlás Klub hrsz.:84.

Balatonfüred,új mélygarázs hrsz.:95/8.

Balatonfüred,Vásártér p hrsz.117/2.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Az építési beruházások megvalósítására vonatkozó tervezési feladat ellátása:

Az építési beruházások engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése beruházási helyszínenként 4 példányban és elektronikus, szerkeszthető (pl. word dokumentum) változatban. A terveknek a rendelkezésre bocsátott jóváhagyási terveket alapul véve, műszakilag kivitelezhető, gazdaságos és célszerű megoldásokat kell tartalmaznia, és alkalmasnak kell lennie Ajánlatkérő felismerhető, a felhasználás céljából következő igényeinek kielégítésére.

Az építési beruházás megvalósítása, kivitelezése a jóváhagyott tervek alapján.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 25/11/2016
Befejezés: 31/08/2017
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 239-435143

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság keretében a balatonfüredi nyílt vízi úszáshoz szükséges létesítmények tervezése, kivitelezése

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
23/11/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Hanely Service Kft.
Postai cím: Szent László tér 20. 409.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
E-mail: lacza.zsolt@hanelyservice.hu
Telefon: +36 202124512
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 269 929 225.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés módosításának dátuma: 31.5.2017.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828594
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148. § (1)-(10) bekezdései alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828594
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/10/2017

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Balatonfüred,Tagore sétány hrsz.:377,378/1,378/2,86 Balatonfüred,Kikötő hrsz.:85/1,85/2.

Balatonfüred,Vitorlás Klub hrsz.:84.

Balatonfüred,új mélygarázs hrsz.:95/8.

Balatonfüred,Vásártér p hrsz.117/2.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Balatonfüred nyílt vízi úszáshoz szükséges létesítmények tervezése, kivitelezése:

Az építési beruházások megvalósítására vonatkozó tervezési feladat ellátása:

Az építési beruházások engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése beruházási helyszínenként 4 példányban és elektronikus, szerkeszthető (pl. word dokumentum) változatban. A terveknek a rendelkezésre bocsátott jóváhagyási terveket alapul véve, műszakilag kivitelezhető, gazdaságos és célszerű megoldásokat kell tartalmaznia, és alkalmasnak kell lennie Ajánlatkérő felismerhető, a felhasználás céljából következő igényeinek kielégítésére.

Az építési beruházás megvalósítása, kivitelezése a jóváhagyott tervek alapján.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 25/11/2016
Befejezés: 31/08/2017
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 297 779 225.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Hanely Service Kft.
Postai cím: Szent László tér 20. 409.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
E-mail: lacza.zsolt@hanelyservice.hu
Telefon: +36 202124512
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

2.1. Az alapszerződéshez képest – tartalékkeret terhén felül – elrendelt pótmunka tételeket jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

2.2. Az 1.számú melléklet szerinti pótmunka tételek indokoltságát szerződő felek az alábbiak szerint állapítják meg:

Pótmunkaként elszámolható tételek:

— Kültéri stég felületek szőnyeggel történő burkolása: Az eredetileg faburkolattal ellátott felületet utólagosan, a tűzvédelmi szabályzatnak és a kiterjesztett Dagálytörvénynek megfelelően Bfl-S1 tűzvédelmi besorolású. Megrendelő által kiválasztott sötétkék színű szőnyegburkolattal szükséges ellátni.

— 54 db klímaberendezés biztosítása: Megrendelő tájékoztatást küldött, hogy azon létesítményekben, ahol emberek tartózkodnak oda klímát kell biztosítani a versenyidőszak alatt. Ez összesen 54 db klíma beépítését jelenti.

— 100m2-es merev falú sátor biztosítása V.I.P területre: Az eredetileg 1db 100m2-es puha falú sátor helyett 1db 100m2-es merev falú sátor kialakítást súlyozva padozattal, klímával és filc borítással lehet megoldani.

— Gyorsított ütemterv szerinti bontással járó plusz költségek: Az eredeti ütemterv szerinti bontsát, a Megrendelő kérésére a Tagore Sétányon gyorsított ütemterv szerint kell végrehajtani.

3. A szerződés tárgya:

3.1 Felek a közöttük 2016. november 24.napján létrejött alapszerződés 5.1.1. pontjának ellenértékre vonatkozó részét az elrendelt pótmunka ellenértéke alapján az alábbiak szerint módosítják:

5.1.1. Vállalkozói díj

Vállalkozó az alábbi ellenszolgáltatásért (vállalkozói díj) végzi el a jelen szerződés tárgy a szerinti munkákat.

Szerződéses vállalási ár: 269 929 225 HUF nettó.

Pótmunka összege: 27 850 000 HUF nettó.

Módosított szerződéses vállalási ár: 297 779 225 HUF nettó.

azaz: Kétszázkilencvenhétmillió-hátszázhetvenkilencezer-kétszázhuszonöt forint.

3.2. Felek a közöttük 24.11.2016. napján létrejött alapszerződés 17.11. pontját az alábbi- jelen szerződésmódosítás mellékletét képező- ponttal, illetőleg melléklettel egészítik ki, amely melléklet továbbiakban az alapszerződés mellékletét is képezi:

17.11.2.I. Pótmunka költségvetés

3.3. Felek a közöttük 24.11.2016. napján létrejött alapszerződés 4.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:

4.3. Vállalkozó köteles a tárgyi munkákat elvégezni legkésőbb 31.8.2017. napjáig (helyreállítási munkák).

Teljesítési részhatáridő a tervezés és kivitelezésre: 10.7.2017.

Megrendelő a határidők tekintetében előteljesítést elfogad.

3.4. Felek a közöttük 24.11.2016. napján létrejött alapszerződés 17.11.2. pontja szerinti költségvetést a jelen szerződés-módosítás mellékletét képező költségvetésre módosítják.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Vállalkozó a tervezetthez képest csak később, előreláthatólag 6.6.2017. napján fog tudni munkaterületet kapni, ezért szükséges a kivitelezésre vonatkozó részhatáridő módosítása. A tervezési feladat eredményeként, illetőleg a határidő csúszása miatt szükséges a költségvetésben történt változások átvezetése is, illetőleg a pótmunka igények elszámolása.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 269 929 225.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 297 779 225.00 HUF