Services - 417946-2019

05/09/2019    S171    Services - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Vilnius: Software programming and consultancy services

2019/S 171-417946

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
National registration number: 290757560
Postal address: Gedimino pr. 51
Town: Vilnius
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-01504
Country: Lithuania
Contact person: Indrė Daugialienė
E-mail: Indre.Daugialiene@lnb.lt
Telephone: +370 52398574

Internet address(es):

Main address: http://www.lnb.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6133

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=465560
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=465560&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Recreation, culture and religion

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

VEPIS projekto Elektroninių kultūros paveldo aktualizavimo priemonių (svetainių) „Vasario 16 d. virtualus muziejus“ ir „Mokykis apie Lietuvą“ sukūrimo ir turinio parengimo paslaugos

II.1.2)Main CPV code
72200000 Software programming and consultancy services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Pirkimas vykdomas įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos projektą Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas Nr. 02.3.1-CPVA-V-526-01-0003. Pirkimą sudaro 2 dalys:

— 1 dalis. Elektroninės kultūros paveldo priemonės (svetainės) „Vasario 16 d. virtualus muziejus“ sukūrimas ir turinio parengimas,

— 2 dalis. Elektroninės kultūros paveldo priemonės (svetainės) „Mokykis apie Lietuvą“ sukūrimas ir turinio parengimas.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Elektroninės kultūros paveldo priemonės (svetainės) „Vasario 16 d. virtualus muziejus“ sukūrimas ir turinio parengimas

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
92111250 Information film production
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
Main site or place of performance:

Vilniaus universitetas.

II.2.4)Description of the procurement:

Pirkimas: Projekto „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas“ elektroninės kultūros paveldo aktualizavimo priemonių (svetainių) „Mokykis apie Lietuvą“ ir „Vasario 16 d. virtualus muziejus“ sukūrimo ir turinio parengimo pirkimas:

— 1 pirkimo dalis. Elektroninės kultūros paveldo aktualizavimo priemonės (svetainės) „Vasario 16 d. virtualus muziejus“ sukūrimas ir turinio parengimas,

— 2 pirkimo dalis. Elektroninės kultūros paveldo aktualizavimo priemonės (svetainės) „Mokykis apie Lietuvą“ sukūrimas ir turinio parengimas.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 22
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Šalims raštu išreiškus tam sutikimą, sutartis gali būti pratęsiama 1 kartą, bet ne ilgiau nei 3 mėnesiams.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas

02.3.1-CPVA-V-526-01-0003

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Elektroninės kultūros paveldo priemonės (svetainės) „Mokykis apie Lietuvą“ sukūrimas ir turinio parengimas

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
92111250 Information film production
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
Main site or place of performance:

Vilniaus universitetas.

II.2.4)Description of the procurement:

Pirkimas: Projekto „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas“ elektroninės kultūros paveldo aktualizavimo priemonių (svetainių) „Mokykis apie Lietuvą“ ir „Vasario 16 d. virtualus muziejus“ sukūrimo ir turinio parengimo pirkimas:

— 1 pirkimo dalis. Elektroninės kultūros paveldo aktualizavimo priemonės (svetainės) „Vasario 16 d. virtualus muziejus“ sukūrimas ir turinio parengimas,

— 2 pirkimo dalis. Elektroninės kultūros paveldo aktualizavimo priemonės (svetainės) „Mokykis apie Lietuvą“ sukūrimas ir turinio parengimas.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 22
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Šalims raštu išreiškus tam sutikimą, sutartis gali būti pratęsiama 1 kartą, bet ne ilgiau nei 3 mėnesiams.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas

02.3.1-CPVA-V-526-01-0003

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: tiekėjai (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, bei subtiekėjai / subteikėjai) turi atitikti reikalavimus pašalinimo pagrindų nebuvimui, nurodytus pirkimo dokumentuose. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti tik užpildytą EBVPD, o reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.

III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Klientas, uždelsęs sumokėti už suteiktas paslaugas sutarties 9 p. numatyta tvarka, įsipareigoja mokėti paslaugų teikėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo sutarties kainos, už kiekvieną uždelstą dieną.

Paslaugų teikėjas, nustatytu laiku nesuteikęs nustatytos apimties paslaugų, moka klientui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neįvykdyto projekto etapo kainos, už kiekvieną uždelstą dieną. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 5 proc. sutarties vertės, klientas gali, prieš tai raštu įspėjęs paslaugos teikėją:

— išskaičiuoti delspinigių sumą iš paslaugos teikėjui mokėtinų sumų,

— pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu – sutarties 10.5.5 nurodytomis netesybomis (jei toks yra numatytas),

— nutraukti sutartį.

Delspinigių sumokėjimas neatleidžia šalių nuo pareigos vykdyti šioje sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

Paslaugų teikėjas, nepagrįstai atsisakęs vykdyti sutartį po sutarties pasirašymo, klientui pareikalavus, sumoka klientui 10 proc. dydžio netesybas nuo sutarties kainos.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/10/2019
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 09/10/2019
Local time: 09:00
Place:

Gedimino pr. 51, Vilnius, 412 kab. (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka).

Information about authorised persons and opening procedure:

Pasiūlymai teikiami tik elektroninėmis priemonėmis. Komisijos posėdyje susipažįstant su pasiūlymais (vokų atplėšimo procedūroje) tiekėjai nedalyvauja ir perkančioji organizacija neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus ir kainas, iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta pasiūlymų eilė.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Šią sutartį numatoma finansuoti iš ES SF lėšų, naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projekto administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokėjimo terminai. Todėl numatoma, kad užsakovas privalo mokėti sumą, patvirtintą tiekėjo pateiktuose mokėjimo dokumentuose, ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo tinkamų dokumentų gavimo dienos.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Postal address: Gedimino pr. 40/1
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
04/09/2019