Services - 41822-2022

25/01/2022    S17

Netherlands-Etten-Leur: Planting and maintenance services of green areas

2022/S 017-041822

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2022/S 011-024179)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Etten-Leur
National registration number: 142155573
Postal address: Roosendaalseweg 4
Town: Etten-Leur
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 4875 AA
Country: Netherlands
Contact person: Ruud de Wit
E-mail: ruud.dewit@etten-leur.nl
Telephone: +31 765024000
Fax: +31 765033880
Internet address(es):
Main address: http://www.etten-leur.nl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Maaiwerkzaamheden (extensief)

Reference number: BR2021-11
II.1.2)Main CPV code
77310000 Planting and maintenance services of green areas
II.1.3)Type of contract
Services

Section VI: Complementary information

VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2022/S 011-024179

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.1.4)
Place of text to be modified: Korte beschrijving
Instead of:

De werkzaamheden van de opdracht bestaan in hoofdzaak uit de volgende onderdelen:

a) Maaien intensief (recreatief grasveld/gazon) met een totaaloppervlak van ca. 6200 are

b) Schonen een maaien van hondenuitlaatvoorzieningen met een totaaloppervlak van ca. 508 are.

Read:

1. Omschrijving van de werkzaamheden

De werkzaamheden van de opdracht bestaan in hoofdzaak uit de volgende onderdelen:

a) maaien van bermen (extensief) binnen bebouwde kom 4.450 are

b) maaien van bermen (extensief) buiten bebouwde kom 4.600 are

c) maaien van het droog profiel van watergangen binnen bebouwde kom 30.800 m

d) maaien van het droog profiel waterpartijen binnen bebouwde kom 400 are

e) maaien van retenties binnen bebouwde kom 200 are

Section number: II.2.4)
Place of text to be modified: Beschrijving van de aanbesteding
Instead of:

De werkzaamheden van de opdracht bestaan in hoofdzaak uit de volgende onderdelen:

a) Maaien intensief (recreatief grasveld/gazon) met een totaaloppervlak van ca. 6200 are

b) Schonen een maaien van hondenuitlaatvoorzieningen met een totaaloppervlak van ca. 508 are.

Read:

1. Omschrijving van de werkzaamheden

De werkzaamheden van de opdracht bestaan in hoofdzaak uit de volgende onderdelen:

a) maaien van bermen (extensief) binnen bebouwde kom 4.450 are

b) maaien van bermen (extensief) buiten bebouwde kom 4.600 are

c) maaien van het droog profiel van watergangen binnen bebouwde kom 30.800 m

d) maaien van het droog profiel waterpartijen binnen bebouwde kom 400 are

e) maaien van retenties binnen bebouwde kom 200 are

Section number: II.2.7)
Place of text to be modified: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Instead of:

Aanvang: 18-04-2022

Einde: 31-12-2023

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Twee maal voor de periode van één (1) kalenderjaar

Read:

Aanvang: 18-04-2022

Einde: 31-12-2023

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Optioneel kan de opdrachtgever twee maal voor de periode van één (1) kalenderjaar het contract verlengen.

Section number: II.2.11)
Place of text to be modified: Inlichtingen over opties
Instead of:

De overeenkomst zal worden afgesloten voor de periode 21 maart 2022 tot en met 31 december 2023. Optioneel kan de opdrachtgever twee maal voor de periode van één (1) kalenderjaar het contract verlengen.

Read:

De overeenkomst zal worden afgesloten voor de periode 18 april 2022 tot en met 31 december 2023. Optioneel kan de opdrachtgever twee maal voor de periode van één (1) kalenderjaar

het contract verlengen

Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Instead of:
Date: 22/02/2022
Local time: 09:45
Read:
Date: 03/03/2022
Local time: 09:45
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Instead of:

Datum: 22-02-2022

Plaatselijke tijd: 10:00

Read:

Datum: 03-03-2022

Plaatselijke tijd: 09:46

Section number: VI.3)
Place of text to be modified: Nadere inlichtingen
Instead of:

Alle potentiële inschrijvers hebben de mogelijkheid om aan de aanbestedende dienst vragen te stellen. Vragen dienen digitaal via TenderNed middels de vragenmodule te worden ingediend tot uiterlijk donderdag 25 januari 2022 om 9:45 uur.

Alle gestelde vragen met de bijbehorende antwoorden, evenals aanvullingen of wijzigingen van de aanbestedende dienst, worden geanonimiseerd op schrift gesteld in een Nota van Inlichtingen. Vragen kunnen doorlopend gesteld worden tot de deadline. Indien mogelijk zullen ontvangen vragen tussentijds (dus eerder) worden beantwoord via TenderNed, een en ander naar oordeel van de aanbestedende dienst.

De Nota van Inlichtingen en de eventuele bijlage(n) maakt /maken onlosmakelijk onderdeel uit van de aanbestedingsstukken en prevaleert te allen tijde boven het bestek.

De Nota van Inlichtingen wordt uiterlijk op donderdag 27 januari 2022 (streefdatum) digitaal beschikbaar gesteld op het aanbestedingsplatform TenderNed. Op deze wijze beschikt iedere houder van de aanbestedingsstukken over dezelfde informatie. Tevens zullen alle invulbijlagen in bewerkbaar format gepubliceerd worden.

Read:

Alle potentiële inschrijvers hebben de mogelijkheid om aan de aanbestedende dienst vragen te stellen. Vragen dienen digitaal via TenderNed middels de vragenmodule te worden ingediend tot uiterlijk woensdag 9 februari 2022 om 9:45 uur.

Alle gestelde vragen met de bijbehorende antwoorden, evenals aanvullingen of wijzigingen van de aanbestedende dienst, worden geanonimiseerd op schrift gesteld in een Nota van Inlichtingen. Vragen kunnen doorlopend gesteld worden tot de deadline. Indien mogelijk zullen ontvangen vragen tussentijds (dus eerder) worden beantwoord via TenderNed, een en ander naar oordeel van de aanbestedende dienst.

De Nota van Inlichtingen en de eventuele bijlage(n) maakt /maken onlosmakelijk onderdeel uit van de aanbestedingsstukken en prevaleert te allen tijde boven het bestek.

De Nota van Inlichtingen wordt uiterlijk op vrijdag 18 februari 2022 (streefdatum) digitaal beschikbaar gesteld op het aanbestedingsplatform TenderNed. Op deze wijze beschikt iedere houder van de aanbestedingsstukken over dezelfde informatie. Tevens zullen alle invulbijlagen in bewerkbaar format gepubliceerd worden.

VII.2)Other additional information:

Omschrijving van de werkzaamheden en termijnen zijn aangepast.