Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 418771-2016

29/11/2016    S230

Magyarország-Budapest: Felsővezeték építése

2016/S 230-418771

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Deres Szilárd
E-mail: deres.szilard@cordict.hu
Telefon: +36 17927404
Fax: +36 17927447
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://letoltes.cordict.hu/
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Cordict Kft.
Postai cím: Attila út 79., I. em. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Deres Szilárd
E-mail: deres.szilard@cordict.hu
Telefon: +36 17927404
Fax: +36 17927447
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.cordict.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Cordict Kft.
Postai cím: Attila út 79., I. em. 7.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Deres Szilárd
Telefon: +36 17927404
E-mail: deres.szilard@cordict.hu
Fax: +36 17927447
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.cordict.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés keretében a Mezőzombor-Sátoraljaújhely vasúti vonalszakasz villamosítása, biztosítóberendezési korszerűsítése, a vasúti pálya korszerűsítése, a kapcsolódó munkák megvalósítása.

Hivatkozási szám: PST: V080.04
II.1.2)Fő CPV-kód
45234160 Felsővezeték építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében a Mezőzombor-Sátoraljaújhely vasúti vonalszakasz villamosítása, biztosítóberendezési korszerűsítése, a vasúti pálya korszerűsítése, a kapcsolódó munkák megvalósítása.

A projekt IKOP azonosítója: IKOP-3.2.0-15-2016-00009.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
45230000 Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés
45234100 Vasútépítés
45213321 Vasútállomás építése
45234115 Vasúti jelzések szerelése
45234116 Pályaépítés
45231400 Erősáramú vezeték építése
45317000 Egyéb villamos szerelési munka
45314000 Távközlési berendezések szerelése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

Mezőzombor és Sátoraljaújhely közötti vasúti vonalszakasz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Mezőzombor – Sátoraljaújhely vasúti vonalszakasz villamosítása, biztosítóberendezési korszerűsítése, a vasúti pálya korszerűsítése, a kapcsolódó munkák megvalósítása az alábbiak figyelembevételével, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.

A Mezőzombor – Sátoraljaújhely vasútvonal villamosítása tárgyú projekttel kapcsolatban a MÁV Zrt. és a NIF Zrt. között egyeztetés zajlott, ahol megegyezés született a rendelkezésre álló, korábban elkészített engedélyezési tervek felülvizsgálatával kapcsolatban. Az engedélyezési terveket a 2007–2009 időszakban 41099 és 42167 tervszámokon a MÁVTI Kft. készítette.

A MÁV Zrt. a vasútvonal egyes szakaszait saját forrásból felújította, illetve megkezdte az felújítás előkészítését, így átépült a Mezőzombor – Bodrogkeresztúr, és a Bodrogkeresztúr – Olaszliszka-Tolcsva állomásköz. Az Olaszliszka-Tolcsva – Sárospatak állomásköz átépítése folyamatban van, a befejezés 2017 első negyedévében várható – a jelen közbeszerzési eljárásra nézve az utóbbit is befejezettnek kell tekinteni. Az Ajánlatkérő átadja az átépült állomásközök megvalósulási terveit a Vállalkozó részére. A kiviteli tervek elkészítése a Vállalkozó feladata.

Főbb mennyiségek:

— hézagnélküli vágány átépítése 54 rendszerű használt, felújított felépítményi anyag (sín, vasbeton alj) a Mezőzombor (kiz.) – Sátoraljaújhely (kiz.) vasútvonal szakaszon a nyíltvonali vágány és állomási átmenő fővágányok átépítése keretében: 7 758 vágányfolyóméter,

— a vágány átépítésen belül minimum 7 525 vágányfolyóméter hosszban a felépítmény és alépítmény átépítése vasúti kisgépes technológiával,

— az alábbi kitérők beépítése, beleértve a kitérők beépítésével járó al-és felépítményi munkákat:

— Bodrogkeresztúr állomás korszerűsítése során 6 csoport új B54-XI rendszerű kitérő beépítésére, 1 csoport új B54-XIII kitérő beépítésére kerül sor,

— Olaszliszka-Tolcsva állomás korszerűsítése során 5 csoport új B54-XI rendszerű kitérő beépítésére kerül sor,

— Sárospatak állomás korszerűsítése során 6 csoport új B54-XI rendszerű kitérő beépítésére kerül sor,

— Sátoraljaújhely állomás korszerűsítése során 1 csoport új B54-XI rendszerű kitérő beépítése, 1 csoport új B54-XIII. rendszerű kitérő beépítése,

— 1 db nagy- és középfeszültségű transzformátor alállomás (Szerencs) átépítése,

— távközlő rendszer átalakítása 5 állomáson és 3 megállóhelyen,

— 3 db esélyegyenlőséget biztosító sínkoronaszint + 55 cm magas peron építése,

— számítógép által vezérelt villamos váltófűtés kiépítése: 27 csoport kitérőben,

— biztosítóberendezési vonalkábel B7H: 52,3 km, B6H: 10,34 km, és 4x25 erősáramú kábel 39,8 km építése és szerelése,

— 25 kV 50 Hz rendszerű váltakozó áramú nyíltvonali és állomási felsővezeték hálózat kiépítése: 69,35 km,

— a jelenlegi biztosítóberendezés átalakítása az építési fázisoknak megfelelően:

—– Bodrogkeresztúr állomáson 12 csoport kitérő,

—– Olaszliszka-Tolcsva állomáson 6 csoport kitérő,

—– Sárospatak állomáson 10 csoport kitérő,

—– Sátoraljaújhely állomáson 3 csoport kitérő.

A vonalon a biztosítóberendezés korszerűsítése keretében jelfogós (Dominó 55) biztosítóberendezés kerül kiépítésre. Az állomások távkezelése a központi forgalomirányító központból történik.

A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A részajánlattétel nem megengedett. Az egymásra épülő tervezési és kivitelezési munkafolyamatok szoros kapcsolódása megkívánja, hogy egységes egészként, időben és térben sem elválaszthatóan valósuljanak meg az egyes részfeladatok. A vasúti pálya nyomvonalas létesítmény, ahol a vasúti pályára épül meg a felsővezeték a biztosítóberendezés, a távközlés, a térvilágítás és a váltófűtés is. Nem lehetséges a szakaszokra osztás, műszaki és gazdasági szempontból csak a teljes vonal egy ütemben történő villamosítása lehetséges, különösen az üzem alatti átépítési feladatok, valamint a felelősségi körök és garanciavállalások egymástól történő elhatárolhatóságának, így adott esetben a felelősség megállapíthatóságának problematikája miatt.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Jótállás időtartama (hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2. A felhívás III.1.3) M2) B) pontja szerinti, a szerződés teljesítésében részt vevő szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (hónapban) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A felhívás III.1.3) M2) C) pontja szerinti, a szerződés teljesítésében részt vevő szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (hónapban) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. A felhívás III.1.3) M2) D) pontja szerinti, a szerződés teljesítésében részt vevő szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (hónapban) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő szerződéssel érintett projekt: IKOP-3.2.0-15-2016-00009 azonosító számú projekt.
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).

Igazolási mód:

Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát.

Az egységes európai dokumentumban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot.

Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az alvállalkozók tekintetében.

A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott (Kbt. 69. § (4)) gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. §; 10. §, 12–14. § és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.

Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban ajánlattevő tekintetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is csatolandó).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1–16. §-okra.

A kizáró okok tekintetében csatolt nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:

SZT1) Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást.

SZT2) Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást.

(Amennyiben a rendelkezésre álló nyilvántartás(ok)ból teljes körűen ellenőrizhető az SZT1)-2) alkalmassági feltételnek való megfelelés, a gazdasági szereplő a nyilvántartások elérési helyét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tüntesse fel.)

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZT1) Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

SZT2) Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)–(7); (9); (11) bekezdései is irányadóak.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 67. § (1)–(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

P1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az ajánlattevő részére a jelen felhívás feladásának napján vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozat az alábbi tartalommal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:

— pénzforgalmi számla száma,

— mióta vezeti a pénzforgalmi számlát,

— a pénzforgalmi számlán a jelen felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban volt-e 15 napot meghaladó időtartamú sorba állítás.

(Ajánlatkérő „sorba állítás” alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.)

P2) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóját, feltéve, hogy a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja beszámoló közzétételét.

Amennyiben a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmény tekintetében. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapjáról megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges, ez esetben a gazdasági szereplőnek a megfelelést igazoló dokumentum elérési helyét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban szükséges feltüntetnie (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (10)).

Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése értelmében a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (vasút villamosítási és vasútépítési munkák) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által a jelen felhívásban meghatározott értéket.

P3) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozata a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.

A P2) és P3) pontok tekintetében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése is irányadó.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)–(8) és (11) bekezdései és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (6)–(7) bekezdései is irányadóak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a jelen felhívás feladásának napján vezetett bármelyik pénzforgalmi számláján a jelen felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.

P2) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolói alapján a saját vagy jogelődjének a mérleg szerinti eredménye a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év közül több, mint 1 üzleti évben negatív volt.

Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő abban az esetben alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (vasút villamosítási és vasútépítési munkák) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a nettó 15 000 000 000 HUF értéket.

P3) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából – vasút villamosítási és vasútépítési munkák – származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem érte el összesen a nettó 15 000 000 000 HUF értéket.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján, a P1) és P2) pontban meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg, míg a P3) pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlatban az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot szükséges benyújtani a Kbt. 67. § (1)–(3) bekezdései szerint. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

M1) A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (2) bek. a) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 évben végzett közbeszerzés tárgya szerinti referenciamunkák ismertetése, amelyet a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 22. § (3) bek. alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolnia, legalább az alábbi tartalommal:

— a beruházás tárgya – olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés,

— a beruházás mennyisége,

— az ellenszolgáltatás nettó összege és az abból történő részesedés százalékos mértéke,

— a teljesítés ideje és helye,

— a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja,

— a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma,

— a szerződést kötő másik félnek a munkára vonatkozó minősítése, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben a referenciaigazolás szerint a szerződés tárgya / időtartama bővebb, mint a közbeszerzés tárgya / vizsgált időszak, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára / vizsgált időszakra vonatkozó részösszeget/mennyiségi adatot.

Közös ajánlattevők által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevő saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével – a teljesítés oszthatatlansága miatt – úgy a referenciaigazolásnak tartalmaznia kell, hogy hány százalékos volt az ajánlattevő részesedése az ellenszolgáltatásból.

M2) A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint, azoknak a szakembereknek a megnevezése, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint az alábbi dokumentumok becsatolása:

— saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell a tapasztalat megítélése szempontjából lényeges adatokat (beruházás, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése, kezdő és befejező ideje (év, hónap), az ajánlattétel időpontjában kivel/mivel áll munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban).

A gyakorlati idő meglétét ajánlatkérő az önéletrajz alapján ellenőrzi, a párhuzamos gyakorlati időket csak egyszer veszi figyelembe.

M3) A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (2) bekezdés h) pontja szerint ajánlattevő nyilatkozata a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközökről, berendezésekről, valamint műszaki felszereltségről.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)–(7), (9) és (11) bekezdései és a 321/2015. (X.30.) Kr. 24. § (1)–(2) bekezdései is irányadóak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik:

M1) a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 évben az alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) és (5) bekezdések szerint igazolt referenciákkal:

A) Egybefüggő, legalább 5500 vágányfolyóméter nyíltvonal és/vagy állomási vágány építése, vagy átépítése al- és felépítménnyel együtt;

B) Legalább 14 csoport kitérő cseréje vagy beépítése (al- és felépítménnyel), melyből legalább 5 csoport egyazon állomáson valósult meg;

C) Összesen legalább 20 csoport számítógép által vezérelt villamos váltófűtő rendszer kiépítése kitérőkben;

D) Egybefüggő, legalább egyenként 20 km biztosítóberendezési vonal- és erősáramú kábel építése és szerelése;

E) Egybefüggő vasútvonalon végzett, legalább 30 km váltakozó áramú villamos felsővezeték építése vagy átépítése;

F) Legalább 1 db nagyfeszültségű és/vagy középfeszültségű transzformátor alállomás építésére, vagy bővítésére, vagy átépítésére vonatkozó minimum nettó 600 000 000 HUF értékű referencia, amely magában foglalta a nagy- és középfeszültségű technológia, irányítástechnika, védelem szerelését is.

A referenciák között az átfedés megengedett, amennyiben a referencia munka teljesíti az alkalmassági követelményként előírt minimumfeltételeknek való megfelelést. Egybefüggő vasútvonal az 1 szerződésből származó vasútvonal is;

M2) legalább az alábbi szakemberekkel:

A) 1 fő projektvezető, aki legalább 60 hónap vasútépítés irányítási gyakorlattal rendelkezik és legalább egy olyan projekt irányításában részt vett projektvezetőként, vagy projektvezető-helyettesként, amely legalább 5 vágánykilométer vágány üzem alatti átépítését al- és felépítménnyel és legalább 13 csoport kitérő cseréjét vagy beépítését tartalmazta.

B) 1 fő, aki:

1. legalább 36 hónap vasúti villamos felsővezeték építésen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik és

2. legalább 1 olyan projektben részt vett műszaki vezetőként, amely legalább 30 km váltakozó áramú villamos felsővezeték építését, vagy átépítését tartalmazta.

C) 1 fő, aki rendelkezik vasúti biztosítóberendezések építésében vagy átalakításában szerzett legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal.

D) 1 fő, aki rendelkezik legalább 36 hónap vasúti jelfogós biztosítóberendezések és központi forgalomirányító rendszer tervezésében szerzett szakmai gyakorlattal.

1 szakember csak 1 pozícióra jelölhető.

A „vasútépítési irányítási gyakorlat” alatt ajánlatkérő az alábbi fogalmat érti: a vasútépítési/korszerűsítési projekt(ek) teljeskörű megvalósításának összefogása, az egyes munkafolyamatok irányítói összefogása és koordinálása a projektcél megvalósítása érdekében.

Műszaki vezetői tevékenység alatt ajánlatkérő az alábbi fogalmat érti: ezen irányítói tevékenységet végző felelősséggel tartozik minden műszaki szakmai területen elvégzett feladat vonatkozásában, mind az irányítást, mind pedig a koordinációt tekintve, a felsővezeték, alállomási, biztosítóberendezés, távközlés, pályaépítés és a vasúti erősáram területén;

M3) legalább a munkák megvalósításához szükséges alábbi eszközökkel, berendezésekkel, műszaki felszereltséggel:

— 2 db önjáró felsővezetéki szerelő vasúti jármű,

— 1 db betonozó vasúti szerelvény,

— 2 db gombolyító vasúti kocsi,

— 1 db univerzális közúti-vasúti földmunkagép,

— 1 db vágányszabályozó vasúti géplánc (vágányszabályozógép, ágyazatrendezőgép és vágánystabilizátor),

— 1 db kitérő szabályozógép,

— 1 db mobil ellenállás hegesztésre alkalmas sínhegesztő gép.

Az M1)-M3) pontok szerinti alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6)).

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).

A szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítést követően a kifizetés a 322/2015. (X.30.) Kr. 30–32. §-ában, a Kbt. 135. § (1)–(6) bekezdéseiben foglaltak szerint, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdései, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott szállítói finanszírozás szabályai szerint történik. Ajánlatkérő előleget a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben a szállítói előleg tekintetében meghatározott mértékben és feltételekkel biztosít, a szerződéstervezetben rögzítettek szerint.

A számla benyújtása és kiegyenlítése során a 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.

A tartalékkeret mértéke a nettó vállalkozói díj 5 %-a. A támogatás intenzitása az elszámolható költségek tekintetében 100 %.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 09/01/2017
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 10/03/2017
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 09/01/2017
Helyi idő: 10:00
Hely:

Cordict Kft. (1012 Budapest, Attila út 79. I. em. 7.).

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglalt személyek, eljárás pedig a Kbt. 68. § (1), (2), (4), (6) bekezdésében foglaltak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) szerinti esetben újabb hiánypótlást nem rendel el.

2. Az értékelési szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 1–10 pont, ahol az 1 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. A módszer, amellyel az ajánlatkérő megadja a pontszámot: az „Ár” tekintetében a Közbeszerzési Hatóság 1.6.2012-i útmutatójának (a továbbiakban „Útm.”) III.A.1.ba) pontja szerinti arányosítás, az 1–4. számú minőségi szempontok tekintetében egyaránt az Útm. III.A.1.bb) pontja szerinti arányosítás. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje az 1. számú minőségi szempont tekintetében 240 hónap, a 2–4. számú minőségi szempont tekintetében egyaránt 60 hónap (Kbt. 77. § (1)). Az 1. számú minőségi szempont tekintetében a 36 hónapnál alacsonyabb mértékű megajánlás esetén az ajánlat a Kbt. 73. § (1) e) szerint érvénytelen. A pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, az ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít.

3. Az alkalmasság meghatározott feltételei és azok előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

4. Ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melyet az ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsátani. Mértéke 20 000 000 HUF. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie.

Az ajánlati biztosíték teljesíthető, az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén:

— az ajánlatkérő 10300002-20609931-49020322 számú számlájára az ajánlattételi határidő lejártáig készpénz átutalási megbízással vagy átutalással,

— feltétel nélküli, visszavonhatatlan pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával,

— biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.

Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása:

— készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat),

— pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával/készfizető kezességgel való teljesítés esetén a garancia/kezességvállaló nyilatkozat eredeti példánya,

— biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény eredeti példánya.

Az igazolást az ajánlattevő befűzés nélkül köteles az ajánlatához zárt borítékban csatolni.

5. Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt nyújtott be és az ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6)-nak megfelelően a támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Ajánlatkérő e körülményt egyben a Kbt. 135. § (12) szerinti, a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételnek is minősíti.

6. A Kbt. 35. § (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.

7. Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (3) szerinti eljárást alkalmazhat. A lehetséges további építési beruházások tárgya: Mezőzombor-deltavágány megépítése 1 100 vfm-en egy egységben a kapcsolódó szakmai részekkel (így különösen területszerzés, felsővezeték, útátjáró, kitérők, pályaépítés, váltófűtés, biztosítóberendezés, térvilágítás); Sárospatak – Sátoraljaújhely töltésemelési részen kívüli részek (3 000 vfm) pályaépítése, valamint az állomási megelőző vágányok (2 980 vfm) átépítése használt, minősített 54. rendszerű felépítményi anyagból (sín, kapcsolószer és betonalj). Az új építési beruházáshoz kapcsolódó feladatok az új eljárás műszaki tartalmának megfelelően, a jelen eljárásban kiadott tájékoztató költségvetés alapján, a jelen közbeszerzés szerződéses feltételeinek alapul vételével.

8. Az „Ár” szempont esetében az egyösszegű nettó ajánlati árat (nettó HUF) vizsgálja ajánlatkérő.

9. Felelősségbiztosítás: a Szerződéses Megállapodás tervezet 7. pontja szerint.

10. A 14/2016.(V.25.) MvM r. 6. § (7) szerinti adat: dr. Panácz István, lajstromszám: 00037.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/11/2016