Építési beruházás - 418824-2016

29/11/2016    S230    - - Építési beruházás - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2016/S 230-418824

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Nemzeti Sportközpontok
AK15494
Hermina út 49.
Budapest
1146
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bálint József
Telefon: +36 14714298
E-mail: kozbeszerzes@mnsk.hu
Fax: +36 14714120
NUTS-kód: HU101

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnsk.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.mnsk.hu

I.1)Név és címek
Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Kft.
AK21862
Andrássy utca 61.
Miskolc
3534
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Dénes és Pásztor Ervin, ügyvezető igazgatók
Telefon: +36 309950384
E-mail: toth.denes@diosgyoristadion.hu
Fax: +36 14714290
NUTS-kód: HU311

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.diosgyoristadion.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: projekttársaság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: sport

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Diósgyőri Stadion és MVSC Sporttelep fejlesztése.

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Diósgyőri Stadion kivitelezése és MVSC Sporttelep tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés alapján.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 9 805 344 182.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000
45210000
45212200
71220000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:

Tervezés: 1146 Budapest, Hermina út 49. Kivitelezés: 3534 Miskolc, Andrássy u. 61. és 3550 Miskolc, Csokonai Vitéz Mihály út 3.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Diósgyőri Stadion és MVSC Sporttelep fejlesztése az alábbi előírásokra tekintettel:

A meglévő Diósgyőri Stadion teljes elbontása, egyes elemeinek újrahasznosítása, valamint a 461/2013. (XII.4.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja alapján az UEFA „Category 4” előírásainak, valamint a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiadott Infrastruktúra Szabályzatnak megfelelő új Diósgyőri Stadion kivitelezése.

MVSC Sporttelep tervezése és kivitelezése az alábbiak szerint:

Tervezés:

a) vázlatterv elkészítése;

b) engedélyezési tervdokumentáció elkészítése;

c) jogerős építési engedély megszerzése;

d) kiviteli tervdokumentáció elkészítése;

e) tervezői művezetés.

Kivitelezés:

Az MVSC Sporttelep fejlesztésének a célja egy NB 1.-C kategóriájú stadion kialakítása.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Építésszervezési terv / Súlyszám: 50
Minőségi kritérium - Név: 2.1 Építés technológiai terv / Súlyszám: 18
Minőségi kritérium - Név: 2.2 Gépszükségleti terv / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.3 Munkaerőterv / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.4 A szerződés teljesítéséhez szükséges főbb feladatok listájának és azok időigényének terve a tervezési és kivitelezési munka során / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.5 Munkamenetterv / Súlyszám: 8
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a stadion tekintetében opcionális tételeket határozott meg, amelyek a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásának függvényében kerülhetnek megrendelésre a szerződésben szabályozottak szerint. Az opcionális tételek megajánlása és beárazása kötelező.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 091-162510
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
28/10/2015
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Market Építő Zrt.
Bojtár u. 53.
Budapest
1037
Magyarország
NUTS-kód: HU101
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9 805 344 182.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1) Alvállalkozói munkák, a V.2.5) pont folytatása: erősáramú elektromos munkák egyes részeinek kivitelezése, gyengeáramú elektromos munkák egyes részeinek kivitelezése, audiovizuális rendszerek, hangosítás egyes részeinek telepítése, gépészeti munkák egy részének kivitelezése, közműépítési munkák, kertépítési munkák, útépítési munkák, forgalomtechnikai munkák elvégzése, öntözőrendszer kivitelezési munkái, sporttechnológia, hulladék elszállítása és kezelése, szakhatósági szakfelügyeletek, őrzés és vagyonvédelmi feladatok ellátása, laborvizsgálatok elvégzése, előírásoknak megfelelő futballpálya kivitelezési munkáinak egyes részei

2) Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

1. Market Építő Zrt. 1037 Budapest, Bojtár u. 53., adószáma: 14776355-2-44.

2. W-F Diósgyőr Konzorcium.

Vezető: West Hungária Bau Kft., 2051 Biatorbágy, Vender Park, Huber u. 1., adószáma: 11469830-2-44.

Tag: Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt., 9400 Sopron, Ipar körút 13., adószáma: 11121426-2-08.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/11/2016