Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Építési beruházás - 418903-2019

06/09/2019    S172

Magyarország-Hatvan: Magasépítési munka

2019/S 172-418903

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Hatvan Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_70214820
Postai cím: Kossuth tér 2.
Város: Hatvan
NUTS-kód: HU312 Heves
Postai irányítószám: 3000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Selmeczi Attila
E-mail: palyazat@hatvan.hu
Telefon: +36 37542305
Fax: +36 37345455
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hatvan.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.hatvan.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Könyvtár épületéhez kapcsolódó kivitelezési munkák

Hivatkozási szám: EKR000244732019
II.1.2)Fő CPV-kód
45210000 Magasépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Könyvtár épületéhez kapcsolódó kivitelezési munkák

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 793 176 332.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
45212330 Könyvtár építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU312 Heves
A teljesítés fő helyszíne:

3000 Hatvan, Kossuth tér 3. (3012/2 hrsz.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A TOP-2.1.2-15 kódszámú, "Zöld város kialakítása" tárgyú pályázat keretében Hatvan város városközponti területeit érintő zöld infrastruktúra rekonstrukciójához kapcsolódóan Hatvan Város Önkormányzata célul tűzte ki a település főtérén található könyvtár épületének korszerűsítését, valamint energiahatékony üzemeltetését biztosító megújítását.

Az épület könyvtárként működik majd úgy, hogy az alapfunkción túl számos közösségi teret foglal magába. A kivitelezéssel érintett összes bruttó beépített szintterület mérete: 2202,1 m2

A földszinten a gyermekkönyvtár helyiségeit (könyvválasztó, olvasóterem, foglalkoztató), a könyvraktárt és a rendezvényteremként is szolgáló közösségi teret kell elhelyezni. Az emeleten a felnőtt részleg (kölcsönző, olvasóterem, helytörténeti kutató, hangtár) fog helyet kapni, a tetőtérben a gyűjteménytárak kerülnek elhelyezésre.

A meglévő átriumos-galériás központi teret új lift és lépcsőkar beépítése teszi alkalmassá az egész ház függőleges közlekedésének biztosítására.

A meglévő könyvtár hasznos alapterülete nem változik, ezért új gépkocsi parkolót nem kell létesíteni. A mozgásukban korlátozott embertársaink számára új mozgássérült parkoló kerül kialakításra.

A telek teljesen közművesített.

Az épület komplex felújítása során projektarányos akadálymentesítést kell megvalósítani. Új akadálymentes főbejárat kerül kialakításra, a szintek közötti kapcsolatot új lift beépítése biztosítja. A beépítendő liftakna pontos belmagassága: 11,34 m.

Az ingatlan úszótelek. Erre a kivitelezési munkák során különös figyelemmel kell lenni. (pl. felvonulás, anyagtárolás, megközelítés).

Az épület nem műemlék, helyi építészeti védelme sincs. Ugyanakkor a Grassalkovich-kastély közelsége okán műemléki környezetben található.

A könyvtár épülete védett építészeti környezetben, helyezkedik el, közvetlenül a polgármesteri hivatal szomszédságában, az 1 607 m2 területi ingatlanon.

A kb. 50 éves épület szerkezetei, gépészeti/elektromos rendszerei a többszörös átalakítás ellenére nem felelnek meg korunk követelményeinek, funkcionális elrendezése sem elégíti ki egy mai könyvtár igényeket. A korszerűsítés alapvető célja a TOP-2.1.2-15 pályázat akcióterületéhez tartozó könyvtár fenntartható üzemeltetése, energiatudatos működtetésének biztosítása, ezen túl korunk követelményeinek megfelelő könyvtárfeladatok ellátására alkalmas épület létrehozása.

A ház három szintje funkcionálisan három részre tagozódik: a földszint a gyermekkönyvtárt és a rendezvénytermet, az emelet a felnőtt részleget, a tetőtér a klub-, és kiállítótermeket; a kiszolgáló (gépészet) tereket foglalja magába.

Az épülethez utólag hozzáépített hátsó lépcsőház elbontásra kerül, a függőleges összeköttetést a központi aulában elhelyezett új lépcsőkar és akadálymentes felvonó biztosítja.

A könyvtár új bejárata a Zöld Város programban megújuló, a piacot a városközponttal összekötő gyalogos zóna felől kerül kialakításra. az akadálymentes megközelítéssel együtt.

Az épületben helyet kap egy nagyterem, melynek befoglaló képessége 100 fő, ezen kívül 80 fő tartózkodhat a házban. Az épület vizesblokkjai a maximális 180 fős létszám alapján is megfelelnek.

Ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdését.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A felhívás M/2.1. szerinti szakembernek a gyakorlati idő tekintetében a 266/2013. Korm.rendelet szerint előírt minimális követelményhez képest többlet szakmai tapasztalata (egész hónapokban megadva) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A felhívás M/2.2. szerinti szakembernek a gyakorlati idő tekintetében a 266/2013. Korm.rendelet szerint előírt minimális követelményhez képest többlet szakmai tapasztalata (egész hónapokban megadva) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: A felhívás M/2.3. szerinti szakembernek a gyakorlati idő tekintetében a 266/2013. Korm.rendelet szerint előírt minimális követelményhez képest többlet szakmai tapasztalata (egész hónapokban megadva) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Teljeskörű jótállás időtartama (hónapokban: minimum 24 hónap, míg a 60 hónap maximális pontot ér) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Opciós mennyiségek:

"Építész" Költségvetési kiírásban:

"Víztelenítés" munkatétel, amely az alábbi munkákat foglalja magában:

Talajvíz-süllyesztés előkészítése vákuumkutaknál, kútépítés öblítéssel, 38,1-50,8 mm kútátmérővel, 7,00 m: mennyisége 60 db

Vákuumkutas berendezés 1300 liter/perc teljesítményig, üzemelés: mennyiség 720 óra

Az opciós tételek a műszaki dokumentációban, valamint árazatlan költségvetésben kerülnek részletesen elhatárolásra. Az opcionális tételekre kötelező az ajánlattétel.

Az opcionális tételek esetében az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az opció lehívásával az opciós tételcsoportok tekintetében a szerződés megkötésekor éljen. Ajánlatkérőnek az opciós tételek vonatkozásában megrendelési kötelezettsége nincs. Ajánlatkérő az opcionális mennyiségek lehívása esetén valamennyi opcionális tételt egyben rendeli meg, nincs lehetőség az opciós tételek részben történő lehívására.

A teljes mennyiség a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentációban kerül részletesen kifejtésre.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 071-166875
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Könyvtár épületéhez kapcsolódó kivitelezési munkák

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
26/08/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Fenstherm Kontakt Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_17110273
Postai cím: Kun Utca 4. fsz. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
E-mail: kivitelezes@fensthermkontakt.hu
Telefon: +36 204200414
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 427 390 338.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 793 176 332.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

A bevonással érintett részek nem ismertek.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

1.

Név: Confector Mérnök Iroda Kft.

Székhely: 1037 Budapest, Pomázi út 11.

Adószám: 10491496-2-41

2.

Név: EURO CAMPUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 3300 Eger, Árpád út 64.

Adószám: 13646925-2-10

3.

Név: Fenstherm Kontakt Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1081 Budapest, Kun utca 4. fsz. 7.

Adószám: 12408553-2-42

4.

Név: Valid Solution Kft

Székhely: 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 14. I. lph. 2/8.

Adószám: 14939710-2-43

Név: RABEL-DEKOR Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2194 Tura, Rákóczi utca 60

Adószám: 13721527-2-13

Név: OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 14.1.lház.2.em.8.

Adószám: 12525689-2-43

Név: Jász-Konstrukt Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 1.

Adószám: 26544854-2-10

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/09/2019