A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 418904-2019

06/09/2019    S172

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2019/S 172-418904

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Bírósági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94851331
Postai cím: Szalay utca 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Lacza Krisztián
E-mail: kozbeszerzes@obh.birosag.hu
Telefon: +36 13544218
Fax: +36 13730079
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.birosag.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: igazságszolgáltatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Új Érdi Járásbíróság épületének kivitelezése

Hivatkozási szám: EKR000047982018
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Új Érdi Járásbíróság és Járási Ügyészség épületének kivitelezése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 3 244 396 050.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45216112 Bírósági épület kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Érd, Szabadság tér 6. sz., 19154 hrsz

Érd, Ellenőr utca 2. sz., 19152 hrsz

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

19154 helyszínrajzi számú telkek területe: 3628 m2

19152 helyszínrajzi számú telek területe: 496 m2

Beépítettség (19154 hrsz.): 61,99 %

Beépítettség (19152 hrsz.): 0 m2 (0 %)

Beépítési mód: zártsorú

Épület szintszáma: alagsor, fsz.+2 emelet

Összes nettó hasznos alapterület: 3570,90 m2

Zöldfelület (19154 hrsz.): 14,71 % (533,77 m2)

Zöldfelület (19152 hrsz.): 32,72 % (162,3 m2)

Szintterületi mutató (19154 hrsz.): 1,21

Homlokzatmagasság átlaga: 9,29 m >7,5 és <18 m

Parkolóhelyek száma:

19154 hrsz-ú teleken 46 db (23 db fedett, 23 db nyitott)

19152 hrsz-ú teleken 9 db

19154 hrsz-ú telek előtt 18 db

Egyéb közterületen - Velencei út 26 db

A kivitelezési munkálatok főbb elemei

— Járási bíróság és Járási Ügyészség épületének teljes körű kivitelezési munkálatainak elvégzése, az Érd, Szabadság tér 6. sz. alatti, 19154 hrsz-ú ingatlanon létesítendő új épületre vonatkozólag (építőmesteri munkálatok, épületgépészeti munkálatok, épületvillamossági munkálatok, összetett védelmi- és tűzjelző rendszer védőcsövezési munkái, közműcsatlakozások kiépítésének munkálatai, ingatlanon belüli gépjárműparkolók kialakítása, kert kialakításának munkálatai)

— Érd, Szabadság tér 6. sz. alatti, 19154 hrsz-ú ingatlan előtti közterületen végezendő munkálatok (gyalogos járda, gépkocsi behajtó és gépjármű parkolók kialakításának munkálatai)

— Érd, Ellenőr utca 2. sz. alatti 19152 hrsz-ú ingatlant érintő munkálatok. Az ingatlan az új épület telkének gépkocsival való, BV bejárattól független megközelítését biztosítja. (gyalogos járda, kert, gépkocsi behajtó és gépjármű parkolók kialakításának munkálatai)

— Érd, Velencei út mellett létesítendő további gépjármű parkolók kialakítási munkálatai (az épület megvalósításához szükséges gépjármű parkolók egy része az ingatlanon kívül, közterületen kerül kialakításra)

Az áramvételi lehetőség kialakítása Ajánlattevő feladata. A kialakítás, valamint a felhasznált energia költsége közvetlenül Ajánlattevőt terheli.

Vízvételi lehetőség az ingatlanon rendelkezésre áll. A fogyasztásmérés kialakítása Ajánlattevő feladata. A mérés kialakítása és a felhasznált víz költsége közvetlenül Ajánlattevőt terheli.

Jogerős építési engedély rendelkezésre áll.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember (MV-É) szakmai tapasztalata a jogosultság megszerzése óta / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember (MV-ÉG) szakmai tapasztalata a jogosultság megszerzése óta / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember (MV-ÉV) szakmai tapasztalata a jogosultság megszerzése óta / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 250-576695
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Új Érdi Járásbíróság és Járási Ügyészség épületéne

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
29/08/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_98612893
Postai cím: Fő utca 217.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info@fejerbalzrt.com
Telefon: +36 309406529
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Építő- és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_14097142
Postai cím: Németvölgyi út 146.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: info@epkar.hu
Telefon: +36 307683562
Fax: +36 14223559
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 244 396 050.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eljárás további ajánlattevői:

Ajánlattevő neve: GESZTELYI Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1158 Budapest, Ady Endre utca 40.

Asz: 12358427-2-42

Ajánlattevő neve: Hunép Universal Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 4025 Debrecen, Simonffy utca 34–36.

Asz: 12656770-2-09

Ajánlattevő neve: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1047 Budapest, Attila utca 34

Asz: 11066901-2-41

Ajánlattevő neve: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1095 Budapest, IX. Hídépítő utca 1–12

Asz: 25098367-2-43

Ajánlattevő neve: VeszprémBer Veszprémi Beruházási, Vállalkozási és Befektetési Zártkörűen Működő

Részvénytársaság

Székhelye: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A

Asz: 11321310-2-19

Nyertes Ajánlattevők adószáma:

Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 11266101-2-43

FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 25308673-2-07

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/09/2019