Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 418904-2019

06/09/2019    S172

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2019/S 172-418904

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Bírósági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94851331
Postai cím: Szalay utca 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Lacza Krisztián
E-mail: kozbeszerzes@obh.birosag.hu
Telefon: +36 13544218
Fax: +36 13730079
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.birosag.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: igazságszolgáltatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Új Érdi Járásbíróság épületének kivitelezése

Hivatkozási szám: EKR000047982018
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Új Érdi Járásbíróság és Járási Ügyészség épületének kivitelezése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 3 244 396 050.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45216112 Bírósági épület kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Érd, Szabadság tér 6. sz., 19154 hrsz

Érd, Ellenőr utca 2. sz., 19152 hrsz

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

19154 helyszínrajzi számú telkek területe: 3628 m2

19152 helyszínrajzi számú telek területe: 496 m2

Beépítettség (19154 hrsz.): 61,99 %

Beépítettség (19152 hrsz.): 0 m2 (0 %)

Beépítési mód: zártsorú

Épület szintszáma: alagsor, fsz.+2 emelet

Összes nettó hasznos alapterület: 3570,90 m2

Zöldfelület (19154 hrsz.): 14,71 % (533,77 m2)

Zöldfelület (19152 hrsz.): 32,72 % (162,3 m2)

Szintterületi mutató (19154 hrsz.): 1,21

Homlokzatmagasság átlaga: 9,29 m >7,5 és <18 m

Parkolóhelyek száma:

19154 hrsz-ú teleken 46 db (23 db fedett, 23 db nyitott)

19152 hrsz-ú teleken 9 db

19154 hrsz-ú telek előtt 18 db

Egyéb közterületen - Velencei út 26 db

A kivitelezési munkálatok főbb elemei

— Járási bíróság és Járási Ügyészség épületének teljes körű kivitelezési munkálatainak elvégzése, az Érd, Szabadság tér 6. sz. alatti, 19154 hrsz-ú ingatlanon létesítendő új épületre vonatkozólag (építőmesteri munkálatok, épületgépészeti munkálatok, épületvillamossági munkálatok, összetett védelmi- és tűzjelző rendszer védőcsövezési munkái, közműcsatlakozások kiépítésének munkálatai, ingatlanon belüli gépjárműparkolók kialakítása, kert kialakításának munkálatai)

— Érd, Szabadság tér 6. sz. alatti, 19154 hrsz-ú ingatlan előtti közterületen végezendő munkálatok (gyalogos járda, gépkocsi behajtó és gépjármű parkolók kialakításának munkálatai)

— Érd, Ellenőr utca 2. sz. alatti 19152 hrsz-ú ingatlant érintő munkálatok. Az ingatlan az új épület telkének gépkocsival való, BV bejárattól független megközelítését biztosítja. (gyalogos járda, kert, gépkocsi behajtó és gépjármű parkolók kialakításának munkálatai)

— Érd, Velencei út mellett létesítendő további gépjármű parkolók kialakítási munkálatai (az épület megvalósításához szükséges gépjármű parkolók egy része az ingatlanon kívül, közterületen kerül kialakításra)

Az áramvételi lehetőség kialakítása Ajánlattevő feladata. A kialakítás, valamint a felhasznált energia költsége közvetlenül Ajánlattevőt terheli.

Vízvételi lehetőség az ingatlanon rendelkezésre áll. A fogyasztásmérés kialakítása Ajánlattevő feladata. A mérés kialakítása és a felhasznált víz költsége közvetlenül Ajánlattevőt terheli.

Jogerős építési engedély rendelkezésre áll.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember (MV-É) szakmai tapasztalata a jogosultság megszerzése óta / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember (MV-ÉG) szakmai tapasztalata a jogosultság megszerzése óta / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember (MV-ÉV) szakmai tapasztalata a jogosultság megszerzése óta / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 250-576695
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Új Érdi Járásbíróság és Járási Ügyészség épületéne

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
29/08/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_98612893
Postai cím: Fő utca 217.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info@fejerbalzrt.com
Telefon: +36 309406529
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Építő- és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_14097142
Postai cím: Németvölgyi út 146.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: info@epkar.hu
Telefon: +36 307683562
Fax: +36 14223559
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 244 396 050.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eljárás további ajánlattevői:

Ajánlattevő neve: GESZTELYI Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1158 Budapest, Ady Endre utca 40.

Asz: 12358427-2-42

Ajánlattevő neve: Hunép Universal Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 4025 Debrecen, Simonffy utca 34–36.

Asz: 12656770-2-09

Ajánlattevő neve: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1047 Budapest, Attila utca 34

Asz: 11066901-2-41

Ajánlattevő neve: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1095 Budapest, IX. Hídépítő utca 1–12

Asz: 25098367-2-43

Ajánlattevő neve: VeszprémBer Veszprémi Beruházási, Vállalkozási és Befektetési Zártkörűen Működő

Részvénytársaság

Székhelye: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A

Asz: 11321310-2-19

Nyertes Ajánlattevők adószáma:

Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 11266101-2-43

FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 25308673-2-07

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/09/2019