Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 419845-2021

Submission deadline has been amended by:  469575-2021
18/08/2021    S159

Poland-Olsztyn: Medical equipments

2021/S 159-419845

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
Postal address: ul. Jagiellońska 78
Town: OLSZTYN
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 10-357
Country: Poland
Contact person: Agnieszka Lis-Nowacka
E-mail: alis@pulmonologia.olsztyn.pl
Telephone: +48 895322900
Fax: +48 895322976
Internet address(es):
Main address: http://www.pulmonologia.olsztyn.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/pulmonologia_olsztyn
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/pulmonologia_olsztyn
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa i montaż aparatury medycznej i sprzętu medycznego w ramach rozbudowy i przebudowy bryły C budynku na potrzeby szpitala

Reference number: SOZ.383.42.2021
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

W niniejszym postępowaniu przedmiot zamówienia został podzielony na trzynaście pakietów obejmujących: Pakiet nr 1 - Lampa diagnostyczna – 2 szt. Pakiet nr 2 - Defibrylator z kardiowersją - 4 szt. Pakiet nr 3 - Elektrokardiograf aparat 12 kanałowy – 1 szt. Pakiet nr 4 - Zestaw pomp ze stacjami dokującymi lub uchwytami z zasilaniem - 5 poz. Pakiet nr 5 – Aparat do znieczuleń z kardiomonitorem i respiratorem, kardiomonitory na OIOM - 2 poz. Pakiet nr 6 - Kardiomonitory dla IP z centralą monitorującą – 1 zestaw Pakiet nr 7 - Respirator dla OIOM – 6 szt. Pakiet nr 8 - Respirator transportowy – 1 szt. Pakiet nr 9 - Aparat do terapii HFNC – 2 szt. Pakiet nr 10 -Aparat cyfrowy do drenażu opłucnej Pakiet nr 11 – Wózki anestezjologiczne/reanimacyjne - 2 poz. Pakiet nr 12 – Stoły zabiegowe/operacyjne - 2 poz. Pakiet nr 13 – Myjnia do butów – 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do niniejszej SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 1 - Lampa diagnostyczna (zabiegowa) – 2 szt.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33167000 Surgical lights
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet nr 1 - Lampa diagnostyczna (zabiegowa) – 2 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Dot. wszystkich pakietów - Zamawiający wymaga dołączenia do oferty następujących przedmiotowych środków dowodowych: a) dokumenty opisowe producenta zawierających informacje o oferowanym przedmiocie zamówienia b) dokument potwierdzający, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 2 - Defibrylator z kardiowersją - 4 szt.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33182100 Defibrillator
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet nr 2 - Defibrylator z kardiowersją - 4 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zgodnie z art. 134 ust. 2 pkt 5 Pzp, Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości brutto umowy

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 3 - Elektrokardiograf aparat 12 kanałowy – 1 szt.

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33121500 Electrocardiogram
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet nr 3 - Elektrokardiograf aparat 12 kanałowy – 1 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 4 - Zestaw pomp ze stacjami dokującymi lub uchwytami z zasilaniem

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33194110 Infusion pumps
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet nr 4 - Zestaw pomp ze stacjami dokującymi lub uchwytami z zasilaniem:

Poz. 1 – OIOM – 4 zestawy

Poz. 2 – Blok operacyjny – 2 zestawy

Poz. 3 – Sala wybudzeniowa – 2 zestawy

Poz. 4 – Pompy strzykawkowe – 12 szt.

Poz. 5 – Pompy objętościowe – 8 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Ocena techniczno-jakościowa / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 5 – Aparat do znieczuleń z kardiomonotorem i respiratorem, kardiomonitory OIOM

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33123210 Cardiac-monitoring devices
33172100 Anaesthesia devices
33157400 Medical breathing devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet nr 5 – Aparat do znieczuleń, kardiomonitory, respiratory:

Poz. 1 - Aparat do znieczulenia z respiratorem i kardiomonitorem – 2 szt.

Poz. 2 - Kardiomonitory dla OIOM z centralą monitorującą – 1 zestaw

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Ocena techniczno-jakościowa / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 6 – Kardiomonotory dla IP z centralą monitorującą

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33123210 Cardiac-monitoring devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet nr 6 - Kardiomonitory dla IP z centralą monitorującą – 1 zestaw

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 7 - Respirator dla OIOM – 6 szt.

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157400 Medical breathing devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet nr 7 - Respirator dla OIOM – 6 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 8 - Respirator transportowy – 1 szt

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157400 Medical breathing devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet nr 8 - Respirator transportowy – 1 szt

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 9 - Aparat do terapii HFNC – 2 szt.

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157810 Oxygen therapy unit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet nr 9 - Aparat do terapii HFNC – 2 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 10 - Aparat cyfrowy do drenażu opłucnej – 10 szt.

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141642 Drain accessories
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet nr 10 - Aparat cyfrowy do drenażu opłucnej – 10 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 11 – Wózki anestezjologiczne/reanimacyjne:

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192000 Medical furniture
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet nr 11 – Wózki anestezjologiczne/reanimacyjne:

Poz. 1 - Wózek anestezjologiczny – 7 szt.

Poz. 2 - Wózek reanimacyjny – 5 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 12 – Stoły zabiegowe/operacyjne:

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192000 Medical furniture
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet nr 12 – Stoły zabiegowe/operacyjne:

Poz. 1 – Stół operacyjny z wyposażeniem i materacem grzewczym – 2 szt.

Poz. 2 – Stół zabiegowy – 2 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 13 – Myjnia do butów – 1 szt.

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
39330000 Disinfection equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet nr 13 – Myjnia do butów – 1 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 8 tygodni od daty zawarcia umowy (nie dłużej niż do 30 listopada 2021r; w pakiecie nr 6 – maksymalny termin do dnia 15 października 2021r.)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, min. 3 zadania polegające na dostawie i/lub montażu i/lub zabudowie wyposażenia zbliżonego rodzajowo do oferowanego pakietu, przy czym każda z nich na kwotę nie niższą niż:

- dla Pakietu 1 – 20 000,00 zł

- dla Pakietu 2 – 100 000,00 zł

- dla Pakietu 3 – 5 000,00 zł

- dla Pakietu 4 – 300 000,00 zł

- dla Pakietu 5 – 200 000,00 zł

- dla Pakietu 6 – 50 000,00 zł

- dla Pakietu 7 – 100 000,00 zł

- dla Pakietu 8 – 20 000,00 zł

- dla Pakietu 9 – 20 000,00 zł

- dla Pakietu 10 – 20 000,00 zł

- dla Pakietu 11 – 20 000,00 zł

- dla Pakietu 12 – 150 000,00 zł

- dla Pakietu 13 – 35 000,00 zł

Minimum level(s) of standards possibly required:

j.w

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Zamawiający wymaga złożenia, przed podpisaniem umowy, dokumentów potwierdzających że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną kwotę gwarancyjną nie niższą od dwukrotnej wartości oferty, obejmującej odpowiedzialność z tytułu szkód wyrządzonych przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 5% wartości brutto umowy.

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/09/2021
Local time: 08:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/12/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 14/09/2021
Local time: 08:30
Place:

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

https://platformazakupowa.pl/pn/pulmonologia_olsztyn

Information about authorised persons and opening procedure:

Sesja otwarcia ofert zostanie przeprowadzona przez członków komisji przetargowej

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: Pakiet 1 – 350 zł; Pakiet 2 –1700zł; Pakiet 3 – 100zł; Pakiet 4 – 5 500zł; Pakiet 5 – 13 000zł; Pakiet 6 – 1 750zł Pakiet 7 – 10 300zł; Pakiet 8 – 500zł; Pakiet 9 – 400zł; Pakiet 10 - 2 400zł; Pakiet 11 - 1500zł; Pakiet 12-5500zł, Pakiet 13-500zł.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7 Pzp.

3. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania i spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenie w formie JEDZ.

4. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego złoży w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące podmiotowe środki dowodowe: 1. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 2. odpis lub informację z KRS lub z CEIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy. 3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy. 4. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy. 5. informacja z KRK w zakresie dotyczącym braku podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp. 6. oświadczenie Wykonawcy o aktualności oświadczenia złożonego na podstawie art. 125 ust.1 Pzp w zakresie podstaw wykluczenia określonych w artykule 108 ust.1 pkt 3-6, art. 109 ust. 1 pkt.1 ustawy. 7.wykaz min. 3 zadań polegających na dostawie i/lub montażu i/lub zabudowie wyposażenia, zbliżonego rodzajowo do oferowanego pakietu, każda na kwotę nie niższą niż: - dla Pakietu 1 – 20 000 zł - dla Pakietu 2 – 100 000 zł - dla Pakietu 3 – 5 000 zł - dla Pakietu 4 – 300 000 zł - dla Pakietu 5 – 200 000 zł - dla Pakietu 6 – 50 00 zł

- dla Pakietu 7 – 100 000 zł - dla Pakietu 8 – 20 000 zł - dla Pakietu 9 – 20 000zł - dla Pakietu 10 – 20 000 zł - dla Pakietu 11 – 20 000 zł - dla Pakietu 12 – 150 000 zł - dla Pakietu 13 – 35 000 zł 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:1) zaświadczenia, o którym mowa w pkt 4 ppkt 3, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt 4 ppkt 4, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 4 ppkt 2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 2) informacji z KRK, o którym mowa w pkt 4 ppkt 5 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy , albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/08/2021