Supplies - 419896-2020

08/09/2020    S174

Poland-Kielce: Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

2020/S 174-419896

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach
Postal address: ul. św. Leonarda 10
Town: Kielce
NUTS code: PL721 Kielecki
Postal code: 25-311
Country: Poland
Contact person: Witold Irski
E-mail: witold.irski@scrmits.pl
Telephone: +48 413612344
Fax: +48 43617343

Internet address(es):

Main address: www.scrmits.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.scrmits.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa jednorazowych artykułów medycznych

Reference number: TP/230/2020
II.1.2)Main CPV code
33141000 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

„Dostawa jednorazowych artykułów medycznych”. Przedmiotem zamówienia jest:

— zadanie nr 1: „Dostawa fartuchów chirurgicznych, koców jednorazowych ogrzewających, pojemników na odpady medyczne, worków foliowych i termometrów

Bezdotykowych”,

— zadanie nr 2: „Dostawa rękawiczek diagnostycznych nitrylowych”,

— zadanie nr 3: „Dostawa prześcieradeł jednorazowych”,

— zadanie nr 4: „Dostawa gazików do dezynfekcji skóry”.

Zamawiający wymaga dostaw wyżej wymienionego asortymentu w ilościach i jednostkach miary takich jak w opisie przedmiotu zamówienia i formularzach cenowych (zał. 8a, 8b, 8c i 8d).

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają formularze cenowe załączniki nr 8a, 8b, 8c i 8d do SIWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 4
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa fartuchów chirurgicznych, koców jednorazowych ogrzewających, pojemników na odpady medyczne, worków foliowych i termometrów bezdotykowych

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
38412000 Thermometers
18930000 Sacks and bags
19520000 Plastic products
33141000 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
Main site or place of performance:

ul. Pakosz 72, 25-040 Kielce, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Zadanie nr 1: „Dostawa fartuchów chirurgicznych, koców jednorazowych ogrzewających, pojemników na odpady medyczne, worków foliowych i termometrów

Bezdotykowych”.

Lp. asortyment, jednost. miary Ilość

1. fartuch chirurgiczny, szt. 27 694;

2. koc jednorazowy ogrzewający, szt. 4 500;

3. koc jednorazowy ogrzewający, szt. 3 800;

4. pojemnik na odpady medyczne czerwony o poj. 5 litrów, szt. 6 300;

5. pojemnik na odpady medyczne czerwony o poj. 10 litrów, szt. 7 300;

6. worek foliowy na odpady medyczne z miękkiej folii polietylenowej, jednorazowego użytku czerwony, nieprzezierny; objętość 190 l, 1 op. x 20, szt. 20 szt. (1 op.) 150 op.;

7. worek foliowy na odpady medyczne z miękkiej folii polietylenowej, jednorazowego użytku czerwony, nieprzezierny; objętość 120 l, 1 op. x 20, szt. 20 szt. (1 op.) 970 op.;

8. worek foliowy na odpady medyczne z miękkiej folii polietylenowej, jednorazowego użytku czerwony, nieprzezierny; objętość 35 l, 1 op. x 25 szt., 25 szt. (1 op.) 1 948 op.;

9. termometr bezdotykowy, szt. 18.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają formularze cenowe załączniki nr 8a do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa rękawiczek diagnostycznych nitrylowych

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141000 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
Main site or place of performance:

ul. Pakosz 72, 25-040 Kielce, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa rękawiczek diagnostycznych nitrylowych.

Rękawiczki diagnostyczne nitrylowe (100 szt. w jednym opakowaniu) – 27 392 op.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają formularze cenowe załączniki nr 8b do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa prześcieradeł jednorazowych

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141000 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
Main site or place of performance:

ul. Pakosz 72, 25-040 Kielce, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa prześcieradeł jednorazowych.

Prześcieradło jednorazowe szt. 1140.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają formularze cenowe załączniki nr 8c do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa gazików do dezynfekcji skóry

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
Main site or place of performance:

ul. Pakosz 72, 25-040 Kielce, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa gazików do dezynfekcji skóry:

1. gaziki do dezynfekcji skóry (100 szt. w jednym opakowaniu) 6 950 op.;

2. gaziki do dezynfekcji skóry (100 szt. w jednym opakowaniu) 6 950 op.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera formularz cenowy załącznik nr 8d do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Wobec wprowadzenia na obszarze RP stanu epidemii rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz.U. z 2020 r. poz. 491) istnieje pilna konieczność zakupu ww. sprzętu medycznego w celu ratowania życia i zdrowia pacjentów, Zamawiający skraca termin składania ofert zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) do 15 dni.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/09/2020
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/09/2020
Local time: 09:30
Place:

ul. Pakosz 72, 25-040 Kielce, POLSKA, pokój nr 301

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8) Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

10) Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

11) Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

12) Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

13) Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

14) W sprawach nie uregulowanych w pkt 26 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179–198g ustawy.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
03/09/2020