Supplies - 419924-2020

08/09/2020    S174

Poland-Miechów: Hospital beds

2020/S 174-419924

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szpital św. Anny w Miechowie
Postal address: ul. Szpitalna 3
Town: Miechów
NUTS code: PL214 Krakowski
Postal code: 32-200
Country: Poland
Contact person: Anita Marczewska
E-mail: przetargi@szpital.miechow.pl
Telephone: +48 413820308
Fax: +48 413820342

Internet address(es):

Main address: http://www.szpital.miechow.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.szpital.miechow.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Szpital
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup i dostawa łóżek szpitalnych dla potrzeb Szpitala św. Anny w Miechowie

Reference number: 27/2020
II.1.2)Main CPV code
33192120 Hospital beds
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa łóżek szpitalnych dla potrzeb Szpitala św. Anny w Miechowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL214 Krakowski
Main site or place of performance:

Szpital św. Anny w Miechowie

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa łóżek szpitalnych dla potrzeb Szpitala św. Anny w Miechowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 15 %
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 25 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPMP.12.01.03-12-0646/17-00-XVII/141/FE/18 Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską z Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL214 Krakowski
Main site or place of performance:

Szpital św. Anny w Miechowie

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa łóżek szpitalnych dla potrzeb Szpitala św. Anny w Miechowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 15 %
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 25 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPMP.12.01.03-12-0646/17-00-XVII/141/FE/18 Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską z Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tak jak w SIWZ.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Tak jak w SIWZ.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Tak jak w SIWZ.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Tak jak w SIWZ.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/10/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 10/12/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 12/10/2020
Local time: 10:15
Place:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych na Platformie Zakupowej Załączników (Ofert).

Szpital św. Anny w Miechowie.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
03/09/2020