Services - 420602-2021

18/08/2021    S159

Poland-Warsaw: Technical control services

2021/S 159-420602

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Województwo Mazowieckie
Postal address: ul. Jagiellońska 26
Town: Warszawa
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Postal code: 03-719
Country: Poland
Contact person: Anna Radzik
E-mail: anna.radzik@mazovia.pl
Telephone: +48 223141691
Fax: +48 223141670
Internet address(es):
Main address: http://www.mazovia.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: administracja samorządowa
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kontrola i monitoring realizacji zamówienia na cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) szczebla powiatowego w celu ich publikacji

Reference number: CG-R-IV.ZP.U.272.55.2021.AR
II.1.2)Main CPV code
71356100 Technical control services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Zamówienia obejmuje:

1) monitoring przebiegu realizacji zamówienia „Cyfryzacja danych PZGiK szczebla powiatowego w celu ich publikacji - tura X”, dla powiatów: Gmina Miasta Radomia – część I, Powiat Płocki – część II, Powiat Pruszkowski – część III, Powiat Pułtuski – część IV, Powiat Sokołowski – część V, Powiat Żyrardowski – część VI,

w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI, mający na celu wykrywanie i eliminowanie ewentualnych zagrożeń niezgodnego z terminami zawartymi w Umowie na cyfryzację danych PZGiK i harmonogramie realizacji przedmiotu Umowy na cyfryzację danych PZGiK oraz wymogami określonymi w OPZ a także standardami technicznymi i przepisami prawa wykonania prac, które są przedmiotem zamówienia na cyfryzację danych PZGiK;

2) kontrolę techniczną rezultatów prac, objętych zamówieniem na „Cyfryzację danych PZGiK szczebla powiatowego w celu ich publikacji

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Gmina Miasta Radomia

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
71354300 Cadastral surveying services
71700000 Monitoring and control services
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
72212517 IT software development services
72314000 Data collection and collation services
72212312 Electronic publishing software development services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) monitoring przebiegu realizacji zamówienia „Cyfryzacja danych PZGiK szczebla powiatowego w celu ich publikacji - tura X”, dla Gmina Miasta Radomia – część I,

w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI, zwanym dalej „zamówieniem na cyfryzację danych PZGiK”, mający na celu wykrywanie i eliminowanie ewentualnych zagrożeń niezgodnego z terminami zawartymi w Umowie na cyfryzację danych PZGiK i harmonogramie realizacji przedmiotu Umowy na cyfryzację danych PZGiK oraz wymogami określonymi w OPZ a także standardami technicznymi i przepisami prawa wykonania prac, które są przedmiotem zamówienia na cyfryzację danych PZGiK;

2) kontrolę techniczną rezultatów prac, objętych zamówieniem na „Cyfryzację danych PZGiK szczebla powiatowego w celu ich publikacji - tura X”, dla powiatów wskazanych w pkt 1.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres świadczenia rękojmi / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 13
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPMA.02.01.01-14-2177/15

II.2.14)Additional information

1. Termin wykonania zamówienia dla część I zamówienia – do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 30 listopada 2022 r.

2. Zamawiający żąda od Wykonawców składających oferty wniesienia wadium w wysokości w przypadku: części I zamówienia – Gmina Miasta Radomia 3 200,00 PLN brutto (słownie złotych: trzy tysiące dwieście 00/100).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Powiat Płocki

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
71354300 Cadastral surveying services
71700000 Monitoring and control services
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
72212517 IT software development services
72314000 Data collection and collation services
72212312 Electronic publishing software development services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) monitoring przebiegu realizacji zamówienia „Cyfryzacja danych PZGiK szczebla powiatowego w celu ich publikacji - tura X”, dla - Powiat Płocki

w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI, zwanym dalej „zamówieniem na cyfryzację danych PZGiK”, mający na celu wykrywanie i eliminowanie ewentualnych zagrożeń niezgodnego z terminami zawartymi w Umowie na cyfryzację danych PZGiK i harmonogramie realizacji przedmiotu Umowy na cyfryzację danych PZGiK oraz wymogami określonymi w OPZ a także standardami technicznymi i przepisami prawa wykonania prac, które są przedmiotem zamówienia na cyfryzację danych PZGiK;

2) kontrolę techniczną rezultatów prac, objętych zamówieniem na „Cyfryzację danych PZGiK szczebla powiatowego w celu ich publikacji - tura X”, dla powiatów wskazanych w pkt 1.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres świadczenia rękojmi / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 8
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPMA.02.01.01-14-2177/15

II.2.14)Additional information

1. Termin wykonania zamówienia dla część II zamówienia – do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 30 listopada 2022 r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Powiat Pruszkowski

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
71354300 Cadastral surveying services
71700000 Monitoring and control services
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
72212517 IT software development services
72314000 Data collection and collation services
72212312 Electronic publishing software development services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) monitoring przebiegu realizacji zamówienia „Cyfryzacja danych PZGiK szczebla powiatowego w celu ich publikacji - tura X”, dla - Powiat Pruszkowski

w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI, zwanym dalej „zamówieniem na cyfryzację danych PZGiK”, mający na celu wykrywanie i eliminowanie ewentualnych zagrożeń niezgodnego z terminami zawartymi w Umowie na cyfryzację danych PZGiK i harmonogramie realizacji przedmiotu Umowy na cyfryzację danych PZGiK oraz wymogami określonymi w OPZ a także standardami technicznymi i przepisami prawa wykonania prac, które są przedmiotem zamówienia na cyfryzację danych PZGiK;

2) kontrolę techniczną rezultatów prac, objętych zamówieniem na „Cyfryzację danych PZGiK szczebla powiatowego w celu ich publikacji - tura X”, dla powiatów wskazanych w pkt 1.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres świadczenia rękojmi / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 13
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPMA.02.01.01-14-2177/15

II.2.14)Additional information

1. Termin wykonania zamówienia dla część III zamówienia – do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 30 listopada 2022 r.

2. Zamawiający żąda od Wykonawców składających oferty wniesienia wadium w wysokości w przypadku części III zamówienia – Powiat Pruszkowski 4 300,00 PLN brutto (słownie złotych: cztery tysiące trzysta 00/100)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Powiat Pułtuski

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
71354300 Cadastral surveying services
71700000 Monitoring and control services
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
72212517 IT software development services
72314000 Data collection and collation services
72212312 Electronic publishing software development services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) monitoring przebiegu realizacji zamówienia „Cyfryzacja danych PZGiK szczebla powiatowego w celu ich publikacji - tura X”, dla - Powiat Pułtuski

w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI, zwanym dalej „zamówieniem na cyfryzację danych PZGiK”, mający na celu wykrywanie i eliminowanie ewentualnych zagrożeń niezgodnego z terminami zawartymi w Umowie na cyfryzację danych PZGiK i harmonogramie realizacji przedmiotu Umowy na cyfryzację danych PZGiK oraz wymogami określonymi w OPZ a także standardami technicznymi i przepisami prawa wykonania prac, które są przedmiotem zamówienia na cyfryzację danych PZGiK;

2) kontrolę techniczną rezultatów prac, objętych zamówieniem na „Cyfryzację danych PZGiK szczebla powiatowego w celu ich publikacji - tura X”, dla powiatów wskazanych w pkt 1.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres świadczenia rękojmi / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 13
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPMA.02.01.01-14-2177/15

II.2.14)Additional information

1. Termin wykonania zamówienia dla część IV zamówienia – do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 30 listopada 2022 r.

2. Zamawiający żąda od Wykonawców składających oferty wniesienia wadium w wysokości w przypadku części IV zamówienia – Powiat Pułtuski 1 200,00 PLN brutto (słownie złotych: tysiąc dwieście 00/100).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Powiat Sokołowski

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
71354300 Cadastral surveying services
71700000 Monitoring and control services
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
72212517 IT software development services
72314000 Data collection and collation services
72212312 Electronic publishing software development services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) monitoring przebiegu realizacji zamówienia „Cyfryzacja danych PZGiK szczebla powiatowego w celu ich publikacji - tura X”, dla - Powiat Sokołowski

w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI, zwanym dalej „zamówieniem na cyfryzację danych PZGiK”, mający na celu wykrywanie i eliminowanie ewentualnych zagrożeń niezgodnego z terminami zawartymi w Umowie na cyfryzację danych PZGiK i harmonogramie realizacji przedmiotu Umowy na cyfryzację danych PZGiK oraz wymogami określonymi w OPZ a także standardami technicznymi i przepisami prawa wykonania prac, które są przedmiotem zamówienia na cyfryzację danych PZGiK;

2) kontrolę techniczną rezultatów prac, objętych zamówieniem na „Cyfryzację danych PZGiK szczebla powiatowego w celu ich publikacji - tura X”, dla powiatów wskazanych w pkt 1.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres świadczenia rękojmi / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 13
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPMA.02.01.01-14-2177/15

II.2.14)Additional information

1. Termin wykonania zamówienia dla część V zamówienia – do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 30 listopada 2022 r.

2. Zamawiający żąda od Wykonawców składających oferty wniesienia wadium w wysokości w przypadku części V zamówienia – Powiat Sokołowski 1 700,00 PLN brutto (słownie złotych: tysiąc siedemset 00/100).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Powiat Żyrardowski

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
71354300 Cadastral surveying services
71700000 Monitoring and control services
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
72212517 IT software development services
72314000 Data collection and collation services
72212312 Electronic publishing software development services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) monitoring przebiegu realizacji zamówienia „Cyfryzacja danych PZGiK szczebla powiatowego w celu ich publikacji - tura X”, dla - Powiat Żyrardowski

w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI, zwanym dalej „zamówieniem na cyfryzację danych PZGiK”, mający na celu wykrywanie i eliminowanie ewentualnych zagrożeń niezgodnego z terminami zawartymi w Umowie na cyfryzację danych PZGiK i harmonogramie realizacji przedmiotu Umowy na cyfryzację danych PZGiK oraz wymogami określonymi w OPZ a także standardami technicznymi i przepisami prawa wykonania prac, które są przedmiotem zamówienia na cyfryzację danych PZGiK;

2) kontrolę techniczną rezultatów prac, objętych zamówieniem na „Cyfryzację danych PZGiK szczebla powiatowego w celu ich publikacji - tura X”, dla powiatów wskazanych w pkt 1.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres świadczenia rękojmi / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 13
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPMA.02.01.01-14-2177/15

II.2.14)Additional information

1. Termin wykonania zamówienia dla część VI zamówienia – do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 30 listopada 2022 r.

2. Zamawiający żąda od Wykonawców składających oferty wniesienia wadium w wysokości w przypadku części VI zamówienia – Powiat Żyrardowski 8 600,00 PLN brutto (słownie złotych: osiem tysięcy sześćset 00/100).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności zawodowej . Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w szczególności w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizował odpowiednio dla każdej części zamówienia niżej wymienione usługi, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Wykonawcy - zrealizowali łącznie wszystkie poniżej wymienione usługi odpowiednio dla każdej części zamówienia tj.:1)dla części I zamówienia - usługi polegające na należytym wykonaniu: -co najmniej jednego zamówienia na wykonanie: modernizacji ewidencji gruntów i budynków lub zamówienia na kontrolę wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków, lub zamówienia na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych lub zamówienia na kontrolę dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych, przy czym łączna wartość zamówień nie może być mniejsza niż 20 000,00 PLN brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) a wartość każdego z zamówień nie może być mniejsza niż 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), 2)dla części II zamówienia - usługi polegające na należytym wykonaniu: -co najmniej jednego zamówienia na kontrolę wykonania opracowania BDOT500 i GESUT lub zamówienia na opracowanie BDOT500 i GESUT, przy czym łączna wartość zamówień nie może być mniejsza niż 5 000,00 PLN brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) a wartość każdego z zamówień nie może być mniejsza niż 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100); 3)dla części III zamówienia - usługi polegające na należytym wykonaniu: -co najmniej jednego zamówienia na wykonanie: modernizacji ewidencji gruntów i budynków lub zamówienia na kontrolę wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków, lub zamówienia na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych lub zamówienia na kontrolę dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych, przy czym łączna wartość zamówień nie może być mniejsza niż 20 000,00 PLN brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) a wartość każdego z zamówień nie może być mniejsza niż 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), 4)dla części IV zamówienia - usługi polegające na należytym wykonaniu: -co najmniej jednego zamówienia na wykonanie: modernizacji ewidencji gruntów i budynków lub zamówienia na kontrolę wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków, lub zamówienia na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych lub zamówienia na kontrolę dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych, przy czym łączna wartość zamówień nie może być mniejsza niż 20 000,00 PLN brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) a wartość każdego z zamówień nie może być mniejsza niż 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), 5)dla części V zamówienia - usługi polegające na należytym wykonaniu: -co najmniej jednego zamówienia na wykonanie: modernizacji ewidencji gruntów i budynków lub zamówienia na kontrolę wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków, lub amówienia na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych lub zamówienia na kontrolę dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych, przy czym łączna wartość zamówień nie może być mniejsza niż 10 000,00 PLN brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), ), a wartość każdego zamówienia nie może być mniejsza niż 5 000,00 PLN brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100); -co najmniej jednego zamówienia na kontrolę wykonania opracowania BDOT500 i GESUT lub zamówienia na opracowanie BDOT500 i GESUT, przy czym łączna wartość zamówień nie może być mniejsza niż 10 000,00 PLN brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), ), a wartość każdego zamówienia nie może być mniejsza niż 5 000,00 PLN brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100); -co najmniej jednego zamówienia na kontrolę założenia lub modernizacji geodezyjnej osnowy wysokościowej lub wykonanie założenia

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

lub modernizacji geodezyjnej osnowy wysokościowej, przy czym łączna wartość zamówień nie może być mniejsza niż 10 000,00 PLN brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), a wartość każdego zamówienia nie może być mniejsza niż 5 000,00 PLN brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100);

6)dla części VI zamówienia - usługi polegające na należytym wykonaniu:-co najmniej jednego zamówienia na wykonanie: modernizacji ewidencji gruntów i budynków lub zamówienia na kontrolę wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków, lub zamówienia na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych lub zamówienia na kontrolę dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych, przy czym łączna wartość zamówień nie może być mniejsza niż 60 000,00 PLN brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), a wartość każdego zamówienia nie może być mniejsza niż 20 000,00 PLN brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) Uwaga: W przypadku, gdy wymagane usługi są częścią większych zamówień dotyczących szerszego zakresu prac, należy podać tylko wartość usług dotyczących wymaganego przez Zamawiającego zakresu i tylko takie usługi należy wymienić. Wyżej wymienione usługi mogą być wykonane w ramach jednego lub odrębnych zamówień. W przypadku wykazania wymienionych wyżej usług w jednym zamówieniu Wykonawca musi określić w wykazie wykonanych usług wartość brutto każdego asortymentu wymienionych wyżej usług (osobno wartość każdego asortymentu usługi). 2.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności zawodowej – dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi uprawnienia odpowiednie do zakresu prac przewidzianych do wykonania w powiecie, Zamawiający uzna warunek ten za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować na etapie realizacji zamówienia co najmniej: 1)dla części I zamówienia: a)1 os do realizacji czynności wskazanych w rozdziale VI ust. 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia, tj. do pełnienia funkcji Inspektora kontroli i nadzoru, b)1 os, która będzie odpowiadała za wykonanie prac terenowych (pomiarowych),;c)1 os, która posiada doświadczenie w zakresie wykonywania czynności klasyfikatora. 2)dla części II zamówienia: a)1 os zatrudnioną do realizacji czynności wskazanych w rozdziale VI ust. 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia, tj. do pełnienia funkcji Inspektora kontroli i nadzoru 3)dla części III zamówienia: a)1 os zatrudnioną do realizacji czynności wskazanych w rozdziale VI ust. 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia, tj. do pełnienia funkcji Inspektora kontroli i nadzoru b)1 os, która będzie odpowiadała za wykonanie prac terenowych (pomiarowych), c)1 os, która posiada doświadczenie w zakresie wykonywania czynności klasyfikatora. 4)dla części IV zamówienia: a)1 os zatrudnioną do realizacji czynności wskazanych w rozdziale VI ust. 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia, tj. do pełnienia funkcji Inspektora kontroli i nadzoru, b)1 os, która będzie odpowiadała za wykonanie prac terenowych (pomiarowych), c)1 os, która posiada doświadczenie w zakresie wykonywania czynności klasyfikatora. 5)dla części V zamówienia: a)1 os zatrudnioną do realizacji czynności wskazanych w rozdziale VI ust. 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia, tj. do pełnienia funkcji Inspektora kontroli i nadzoru, b)1 os, która będzie odpowiadała za wykonanie prac terenowych (pomiarowych), 6)dla części VI zamówienia: a)1 os zatrudnioną do realizacji czynności wskazanych w rozdziale VI ust. 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia, tj. do pełnienia funkcji Inspektora kontroli i nadzoru, b)1 os, która będzie odpowiadała za wykonanie prac terenowych (pomiarowych). Szczegółowe informacje dot. wymaganych przez Zamawiającego kwalifikacji i doświadczenia osób, którymi Wykonawca dysponuje bądź będzie dysponował określone zostały w SWZ.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Uwaga:

Zamawiający nie dopuszcza aby te same osoby były wykazane dla różnych części zamówienia, pod rygorem wykluczenia Wykonawców z postępowania w tych częściach, w których powyższe zastrzeżenie nie zostanie przez Wykonawców spełnione. Zamawiający wymaga, aby świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia odbywało się co najmniej przez osoby wykazane przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.Zamawiający nie dopuszcza aby Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania osobami wykazywał te same osoby dla różnych wymagań opisanych w punkt 1-6 (jedna osoba może być wskazana tylko do jednej funkcji) w danej części zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy, którzy ubiegają się o przedmiotowe zamówienie nie byli zaangażowani w jakimkolwiek zakresie w realizację „Cyfryzacji danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji” - Tura X, realizowanej w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e –administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)”, (część II zamówienia na cyfryzację – Gmina Miasta Radomia, część III zamówienia na cyfryzację – powiat płocki; część IV i V zamówienia na cyfryzację – powiat pruszkowski; część VI zamówienia na cyfryzację – powiat pułtuski; część VII i VIII zamówienia na cyfryzację – powiat sokołowski; część XII, XIII, XIV, XV i XVI zamówienia na cyfryzację – powiat żyrardowski) symbol ogłoszenia publicznego CG-R-IV.ZP.U.272.9.2021.LB, dla części, o którą ubiegają się Wykonawcy, oraz nie będą zaangażowani w przyszłości w jakimkolwiek zakresie w realizację umów na cyfryzację danych PZGiK, dla których wykonywać będą prace kontroli i monitoringu w ramach przedmiotowego zamówienia.

3.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia - w tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 4 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału, polegać na zdolnościach zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 108 ust. 1 i 109 ust. 1 pkt 4 PZP (szczegółowe informacje dot. przesłanek wykluczenia zawarte zostały w SWZ).6. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania.7. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, b) oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, d) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w złożonym wraz z ofertą oświadczeniu JEDZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do złożenia ww. dokumentów zobowiązany jest każdy z Wykonawców występujących wspólnie (zależnie od statusu podmiotu). 2) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: wykazu usług wraz z dowodami określającymi, czy te usługi zostały wykonane należycie; wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia.8.Dokumenty składane przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:(cd. poniżej)

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

8.Dokumenty składane przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej::1) zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego – informację z odpowiedniego rejestru (rejestr sądowy, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania), 2) zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 10. Ofertę przygotowaną w jęz. pol. Wykonawca składa wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej zgodnie z sekcją I.3 ogłoszenia oraz z dostępną na Platformie Zakupowej instrukcją. 11. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert Wykonawca wraz z ofertą składa, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). 12. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie JEDZ składa każdy z Wykonawców.13.Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia oświadczenie JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby.14.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza w formularzu oferty informacje w jakiej części zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom oraz podaje nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowią załącznik do SWZ.2.Dopuszczalne zmiany umowy w tym terminu realizacji zamówienia, bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, przewidziane zostały w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załączniki nr 3a – 3f do SWZ..3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 p.z.p. do 15 % wartości zamówienia podstawowego w pełnym zakresie przedmiotu zamówienia.4.Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, któremu udzieli zamówienia, wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto. 5.Zamawiający udzieli zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości 21% łącznego wynagrodzenia umownego brutto.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/09/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 18/12/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/09/2021
Local time: 10:10
Place:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Okrzei 35, Warszawa

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia. 2.Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej wraz z załącznikami:1) wstępne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu-JEDZ;2) Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - oświadczenie z art. 117 ust. 4 PZP;3) Wykonawca polegający na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby-zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;4) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie niepieniężnej, podpisany przez Gwaranta/Poręczyciela tj. wystawcę gwarancji/poręczenia;5) gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik-pełnomocnictwo w formie elektronicznej, określające zakres pełnomocnictwa, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba że pełnomocnictwo wynika z innych zał. do oferty dokumentów. 3. Zalecenie w odniesieniu do kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

1) do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne zaleca się przede wszystkim stosowanie formatu danych .pdf,2) dokumenty w formacie innym niż .pdf zaleca się, w miarę możliwości, konwertować do formatu .pdf,3) dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis w formacie PAdES,

4) w przypadku składania dokumentów w formacie innym niż .pdf (np. .doc, .docx), zaleca się stosować podpis w formacie XAdES o typie zewnętrznym. W takim wypadku należy przekazać Zamawiającemu plik z podpisywaną treścią oraz plik z rozszerzeniem XAdES o tej samej nazwie (2 pliki),5) kwalifikowany podpis elektroniczny oznacza zaawansowany podpis elektroniczny, składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego; ePUAP (podpis zaufany) nie jest certyfikowanym podpisem kwalifikowanym i nie ma zastosowania w przedmiotowym postępowaniu.4. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykazując jednocześnie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca zamieszcza Informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w osobnym pliku, oznaczonym jako tajemnica przedsiębiorstwa.5. Informacje o wymaganiach techn. i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektron. za pośrednictwem Platformy Zakupowej:

1) minimalne wymagania techn. umożliwiające korzystanie z Platformy Zakupowej to przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.,2) Platforma Zakupowa jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli,3) w celu założenia Konta Użytkownika na Platformie Zakupowej, konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,4) występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maks. wielkości 150 MB (w przypadku większych plików zalecane jest skorzystanie z instrukcji pakowania plików, dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB każda),5) komunikacja poprzez Wyślij wiadomość umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników); występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB,6) czas wyświetlany na Platformie Zakupowej synchronizuje się automatycznie z serwerem Głównego Urzędu Miar.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postal address: ul. Krucza 36/Wspólna 6
Town: Warszawa
Postal code: 00-522
Country: Poland
E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Telephone: +48 226958504
Fax: +48 226958111
Internet address: https://sp.prokuratoria.gov.pl/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dział IX „Środki ochrony prawnej” ustawy z 11.9.2019 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129 t.j.).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/08/2021