Services - 421247-2022

02/08/2022    S147

Slovenia-Piran: Engineering design services

2022/S 147-421247

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: OBČINA PIRAN
National registration number: 5883873000
Postal address: Tartinijev trg 2
Town: Piran - Pirano
NUTS code: SI Slovenija
Postal code: 6330
Country: Slovenia
Contact person: Karmen Pines
E-mail: karmen.pines@piran.si
Telephone: +386 56710359
Fax: +386 56710362
Internet address(es):
Main address: http://www.piran.si
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/453168/RD_27.7.2022.zip
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://www.s-procurement.si
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

PROJEKTIRANJE - PROTIPOPLAVNI UKREPI ZAŠČITE MESTNEGA JEDRA PIRAN

II.1.2)Main CPV code
71320000 Engineering design services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Javno naročilo zajema storitve projektiranja za izvedbo protipoplavne zaščite mestnega jedra Piran. Izbrani ponudnik bo skladno z določbami pogodbe o izvedbi javnega naročanja moral izdelati 3 variante IDZ arhitekturne rešitve protipoplavne zaščite obale, najmanj glede umestitve skalometa, zidu in urbane opreme.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71320000 Engineering design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI Slovenija
II.2.4)Description of the procurement:

Javno naročilo zajema storitve projektiranja za izvedbo protipoplavne zaščite mestnega jedra Piran. Izbrani ponudnik bo skladno z določbami pogodbe o izvedbi javnega naročanja moral izdelati 3 variante IDZ arhitekturne rešitve protipoplavne zaščite obale, najmanj glede umestitve skalometa, zidu in urbane opreme.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Skladno z določbami ZJN-3.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Predmetna investicija je sofinancirana s strani Ministrstva za okolje in prostor - Direkcija Republike Slovenije za vode, ki je obenem investitor.

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/08/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovenian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 31/08/2022
Local time: 11:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Tehnične specifikacije, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila so, zaradi velikosti datotek, objavljene pri objavi predmetnega javnega naročila na spletni strani S-Procurement.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.08.2022 10:00:00

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Postal address: Slovenska cesta 54
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: Slovenia
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: OBČINA PIRAN
Postal address: Tartinijev trg 2
Town: Piran - Pirano
Postal code: 6330
Country: Slovenia
VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/07/2022