Építési beruházás - 421847-2020

09/09/2020    S175

Magyarország-Lenti: Szabadidős létesítmények kivitelezése

2020/S 175-421847

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2020/S 111-268832)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Lenti Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_58364396
Postai cím: Táncsics utca 2/a.
Város: Lenti
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8960
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kárpáti Zoltán
E-mail: karpathi.zoltan@gmail.com
Telefon: +36 202854628
Fax: +36 92351320
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.lentifurdo.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Lenti Termálfürdő fejlesztése - I. ütem

Hivatkozási szám: EKR000215802020
II.1.2)Fő CPV-kód
45212100 Szabadidős létesítmények kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Lenti Termálfürdő és Szent György Energiapark fejlesztésének megvalósításához szükséges építési beruházás kivitelezése (I. ütem), vállalkozási szerződés keretében

A projekt főbb műszaki tartalma: AF II.2.4) A közbeszerzés ismertetése pont tartalmazza.

A kivitelezési munkák építési engedély köteles tevékenységek.

A beruházás jellege, a párhuzamosan végzendő tevékenységek, egybefüggő műszaki egysége nem teszik lehetővé a részére történő ajánlattételt (Kbt. 61.§ (4) bekezdés).

A teljesítendő feladatot, a teljesítendő teljes mennyiségeket, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő kiviteli terv, műszaki leírás, árazatlan költségvetés, illetve szerződés tervezet tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
04/09/2020
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 111-268832

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 08/09/2020
Helyi idő: 12:00
Helyesen:
Dátum: 17/09/2020
Helyi idő: 12:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 08/09/2020
Helyi idő: 14:00
Helyesen:
Dátum: 17/09/2020
Helyi idő: 14:00
VII.2)További információk:

A határidő meghosszabbítása a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja alapján történik, mivel az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás keretében módosította a közbeszerzési dokumentumokat (műszaki leírások, tervek, költségvetések), amiket az eredetivel megegyező helyen az EKR-ben közzétett, valamint a kiegészítő tájékoztatások mellékleteként megküldött valamennyi érdekelt gazdasági szereplőnek.