The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Works - 421865-2020

09/09/2020    S175

Poland-Warsaw: Construction work for water projects

2020/S 175-421865

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2020/S 137-335980)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
National registration number: 368302575
Postal address: ul. Grzybowska 80/82
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-844
Country: Poland
Contact person: Marzena Pomorska
E-mail: Marzena.Pomorska@wody.gov.pl
Telephone: +48 126284106
Fax: +48 124301035
Internet address(es):
Main address: http://www.wodypolskie.gov.pl/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Budowa przepławki dla ryb na prawym brzegu rzeki Wisły omijającej stopień i próg podpiętrzający w km 4+940 biegu rzeki Wisły w obrębie miejscowości Oświęcim, gmina Oświęcim, powiat oświęcimski, miejsc...

Reference number: 1616/RPI/2020
II.1.2)Main CPV code
45240000 Construction work for water projects
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest budowa przepławki dla ryb na prawym brzegu rzeki Wisły omijającej stopień i próg podpiętrzający w km 4+940 biegu rzeki Wisły. Zakres prac obejmuje w szczególności:

a) budowę technicznej przepławki dwuszczelinowej przy jazie w km 4+940 i stopniu bystrzu w km 5+100 biegu rzeki Wisły. Podstawowe parametry: dł. głównej przepławki 244 m, dł. odnogi bocznej przepławki 13 m, ilość komór 47 szt., szer. dna 4,0 m, dł. komory 3,3 m, ilość szczelin 2 szt., szer. szczeliny 0,4 m;

b) przebudowę stopnia-bystrza w km 5+100 biegu rzeki Wisły podpierającego jaz zlokalizowany w km 4+940. Przebudowa polega na wykonaniu nowych gurtów oraz uzupełnieniu istniejącego wypadu, narzutem kamiennym. Podstawowe parametry: długość bystrza 57 m, szer. w dnie na przelewie bystrza 56 m, szer. w dnie na gurcie zamykającym wypad bystrza 70 m, szer. w dnie obniżenia w przelewie bystrza 6,5 m, szer. gurtu przelewu bystrza 3,0 m, szer. gurtu zamykającego wypad 3,0 m.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
04/09/2020
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2020/S 137-335980

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 14/09/2020
Local time: 10:00
Read:
Date: 21/09/2020
Local time: 10:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 12/11/2020
Read:
Date: 19/11/2020
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 14/09/2020
Local time: 10:30
Read:
Date: 21/09/2020
Local time: 10:30
VII.2)Other additional information: