Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Építési beruházás - 422020-2021

20/08/2021    S161

Magyarország-Karcag: Építési munkák

2021/S 161-422020

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Karcag Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosító szám: 15732688216
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Karcag
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 5300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fülöp Gyula
E-mail: dr.fulopgy@kozbeszmagister.hu
Telefon: +36 59500610
Fax: +36 59500610
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://karcag.hu/karcagi-polgarmesteri-hivatal/
A felhasználói oldal címe: http://www.ekr.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Milánói Világkiállítás magyar pavilon elhelyezése

Hivatkozási szám: EKR000573632021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

„A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának Karcagon történő elhelyezése és környezetének rendezése - II. ütem” tárgyú beruházás generálkivitelezői feladatai.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 3 757 920 333.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
A teljesítés fő helyszíne:

5300 Karcag, Fürdő utca 2932/5 Hrsz. ingatlan

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés keretében „A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának Karcagon történő elhelyezése és környezetének rendezése - II. ütem” tárgyú zöldmezős magasépítési beruházás valamennyi szakágra (építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság, akadálymentesítés, közműellátás, térburkolat, térépítészet/kertészet) kiterjedő generálkivitelezői feladatainak ellátása.

A beruházás alapparaméterei:

Kulturális, közművelődési, hagyományőrzési célú művelődési központ funkciójú épület.

2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonja elbontásra került, teherhordó acél- elemei (a lebontott pavilonból származó egyedi acél termékek kötelezően felhasználandóként kalkulálandók) az Ajánlatkérő rendelkezésére állnak, ezeket Ajánlatkérő megrendelői szolgáltatásként térítésmentesen biztosítja a beruházás megvalósításához, jelenleg a Karcag, Szivárvány u. 4. sz. területen vannak letárolva, onnan történő rakodásuk, elszállításuk, tervek szerinti kiegészítésük, felületvédelmük, tűzvédelmük és beépítésük a nyertes ajánlattevő feladata lesz. Ugyanazon telephelyen kerültek letárolásra az elbontott pavilon többi építési-szerelési, épületgépészeti és épületvillamossági anyagai, melyek beépítését az Ajánlattevők ajánlatuk szerint vállalhatják, továbbá a nem felhasználhatók tekintetében kötelesek szelektív módon hulladéklerakóba szállítani. A felhasználásra kerülő meglévő építési anyagok/termékek mennyiségi és megfelelőségi ellenőrzése és a felhasználáshoz szükséges teendők meghatározása a nyertes ajánlattevő felelős műszaki vezetőjének feladata.

Elkészítendő az eredeti kubushoz képest a pinceszinttel és előcsarnokkal történő bővítése, az épületenergetikai előírásoknak megfelelő új határoló szerkezetek kialakítása. Az építendő pinceszint a mértékadó talajvízszint alatt építendő, vízzáró betonból és 4,85 m vízoszlop magasságú víznyomás felvételére alkalmas talajvíznyomás elleni szigeteléssel, folyamatos építési víztelenítés mellett. Épületkontúron kívüli pincelejáró rendszer és állandó kialakítású kültéri fedetlen színpad is készítendő. Két akadálymentesen használható felvonó létesül. A meglévő vízállásos tó látványelemnek alkalmas záportározóként alakítandó ki. Az új létesítmény közműellátása kiépítendő, a közeli strandfürdőből építendő ki a távhőellátása. Kiselemes beton térkő burkolattal készítendő felületek: parkolók és utak kiegészítése, járdák, térburkolatok készítendők összesen 2196,76 m2 területtel, a terület kertészetileg rendezendő. A létesítményt a kiinduló beépítetlen területről indulóan a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotig kell megvalósítani.

A beruházás során a fő szakágak:

- alapozás,

- tartószerkezet építés,

- építőmesteri és szakipari munkák,

- épületgépészet (víz, szennyvíz, esővíz, fűtés-hűtés - ezen belül felületfűtés-hűtés: 428 m2), légtechnika, gázszerelés)

- épületvillamosság: erősáram (energia ellátás, erőátvitel, világítás, térvilágítás, díszvilágítás, villámvédelem) és gyengeáram (informatika - wifi, telefon is -, TV-hálózat, video-megfigyelő, hangosítás, vagyonvédelem, tűzjelző, kaputelefon/sorompós beléptető, akadálymentesítési elemek),

- felvonószerelés: 2 db 8 fős (680 kg-os) mindenki által használható személyfelvonó,

- közműépítés: csapadékvíz (épület, utak, térburkolatok) elvezetés, vízellátás, szennyvízelvezetés, távhő-csatlakozó vezetékpár, gázellátás),

- térépítészet, útépítés, területrendezés, kertészet, tóépítés.

Az új építésű közhasználatú épület 4 használati szinttel és egy szerelőszinttel épül, befogadóképessége 300 fő.

A használati szintek helyiségeinek összes nettó alapterületei:

- pinceszint: 643,34 m2,

- földszint: 801,59 m2,

- 1. emelet: 334,86 m2,

- 2. emelet: 236,89 m2,

- 3. emelet: 82,36 m2,

Mindösszesen: helyiségeinek összes nettó alapterülete: 2099,04 m2.

Kültéri fedetlen épületrészek alapterületei:

- pinceszint: kültéri közlekedő: 89,77 m2,

- földszint: állandó kialakítású fedetlen kültéri színpad: 175,07 m2,

- emelet: terasz/tetőterasz: 188,11 m2,

- emelet: tetőterasz: 339,48 m2,

Mindösszesen: 792,43 m2, melyből a csapadékvíz elleni szigeteléssel és teljes rétegrenddel és betonelemes burkolattal ellátott tetőteraszok (járható tetők) mennyisége: 484,63 m2.

Az épület alépítményi szinti (lemezalapozás, pinceszint, szerelőszint és földszinti fogadószint falai, pillérei, födémei), továbbá merevítő szerkezetei összesen 1394,43 m3 monolit vasbeton teherhordó szerkezetből építendők, mely során 1490,7 m2 íves felületű falzsaluzás készül. Az épület felépítményi szerkezetei 1455,7 m2 nettó alapterülettel (földszint, 1., 2., 3. emeletek) könnyűszerkezetes építési móddal készülnek. Íves tartóelemekből álló 86 m3 mennyiségű rétegragasztott fatartós vázszerkezetre 719 m2 állókorcolt kivitelű fémlemez tetőfedés/homlokzat burkolat készítendő íves felülettel. Talajvíznyomás elleni szigetelés: 2775,7 m2.

Munkagödör földkiemelések: 10016 m3, föld-/homokvisszatöltések: 8552 m3. Jelentős mennyiségű terepalakító földmunkák (betöltések, feltöltések) végzendők: 14422 m3.

A részletes műszaki leírást és feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: M/2.1. pont tekintetében bemutatott szakembernek az alkalmassági minimumkövetelmény teljesítéséhez figyelembe vett szakmai tapasztalatán felüli, új építésű (bővítmény is elfogadott) kulturális, vagy oktatási, vagy államigazgatási, vagy közigazgatási, vagy közrendvédelmi épület/épületrész generálkivitelezése során, felelős műszaki vezetőként, vagy projektvezetőként, 1 vagy 2 beruházás megvalósítása során szerzett többletszakmai tapasztalatának mértéke (az ajánlati elem minimum értéke: 0 m2, az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 2000 m2) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. II.2.7-hez: a teljesítés véghatárideje: a jelen Szerződés hatálybalépését követő munkaterület átadásától számított 12 hónap.

2. Részajánlattétel kizárásának indoka: A projekt egy darab épület és közvetlen környezetének megvalósítására vonatkozik, ezért összefüggő létesítménynek tekinthető, mely műszaki tartalma és beszerzés jellege miatt részajánlatra bontása nem lehetséges, gazdasági szempontból nem indokolható, az ellentétes a gazdasági ésszerűséggel. Műszakilag lehetetlen ugyanazon épületre vonatkozóan több gazdasági szereplővel kivitelezésre vonatkozó szerződést megkötni, több külön önálló munkaterületet elkülöníteni, többek közt azok lehatárolásáról, őrzéséről, az egyes munkafázisok összehangolásáról gondoskodni. A munkafolyamatok külön történő kiviteleztetése veszélyeztetné azok egy időben történő műszaki átadhatóságát, továbbá minőségi, és szavatossági szempontok is indokolják az egy egységben való kezelést. A munkaterület és felvonulási terület nem külön választható.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 103-269950
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

1

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
11/08/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ZERON Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 23077355205
Postai cím: Arany János Utca 2. 2. em. 5.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
E-mail: info@zeron.hu
Telefon: +36 709406011
Fax: +36 12660593
Internetcím: http://www.zeron.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PESZTER Ingatlanforgalmazási, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 11788821207
Postai cím: Palotai Utca 4. manzárd
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: preiltamas@peszter.hu
Telefon: +36 309659938
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3 767 483 408.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 757 920 333.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

felvonulási létesítmények részmunkái

zsaluzás és állványozás részmunkái

irtás, föld-és sziklamunka részmunkái

szivárgó részmunkái

síkalapozás részmunkái

mélyalapozás részmunkái

helyszíni beton és vasbeton munka részmunkái

falazás és egyéb kőművesmunka részmunkái

fém-és könnyű épületszerkezet szerelése részmunkái

ácsmunka részmunkái

vakolás és rabicolás részmunkái

szárazépítés részmunkái

hideg-és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés részmunkái

bádogozás részmunkái

fa-és műanyag szerkezet elhelyezése részmunkái

fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése részmunkái

üvegezés részmunkái

felületképzés részmunkái

szigetelés részmunkái

közműcsatorna-építés részmunkái

útburkolatalap és makadámburkolat készítése részmunkái

kőburkolat készítése részmunkái

kert-és parképítési munka részmunkái

szabadidő és sportlétesítmények részmunkái

építményvillamossági felelős műszaki vezetői feladatok ellátása

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eljárás során az alábbi ajánlattevők nyújtották be ajánlatukat:

1. ZERON Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság (3526 Miskolc Arany János Utca 2. 2. em. 5., adószám: 23077355-2-05) és PESZTER Ingatlanforgalmazási, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 Székesfehérvár Palotai Utca 4. manzárd, adószám: 11788821-2-07)

2. FK-RASZTER Építő Zrt. (3533 Miskolc Felsőszinva Utca 73., adószám: 11887827-2-05)

3. Prím Építő Építőipari Kft. (1083 Budapest Illés Utca 17. fszt.2., adószám: 11906508-2-42)

4. Hunép Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4025 Debrecen Simonffy Utca 34-36. 8768/1, adószám: 12656770-2-09)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/08/2021