Szolgáltatások - 422315-2016

01/12/2016    S232

Belgium-Brüsszel: Idegenhonos inváziós fajok – kockázatértékelések kidolgozása a veszélyeztetett fajok kezelése és a megelőzés javítása céljából

2016/S 232-422315

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate-General for the Environment
Postai cím: BU 9 01/005
Város: Brussels
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Idegenhonos inváziós fajok – kockázatértékelések kidolgozása a veszélyeztetett fajok kezelése és a megelőzés javítása céljából.

Hivatkozási szám: ENV.B.2/ETU/2016/0013.
II.1.2)Fő CPV-kód
90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló, 22.10.2014 keltezésű 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet fő célkitűzése az Unió számára veszélyesnek tekintett idegenhonos inváziós fajok jegyzékének kockázatértékeléseken alapuló összeállítása és rendszeres aktualizálása. Az „Idegenhonos inváziós fajok – a megelőzésre irányuló erőfeszítések előtérbe helyezése a kilátások vizsgálatával” című tanulmány kialakította a kilátások vizsgálatára szolgáló keretrendszert, és meghatározta azokat a veszélyeztetett fajokat, amelyeket kockázatértékelés alá kell vetni. A javasolt tanulmány erre a kilátásvizsgálati gyakorlatra épít, és elvégzi a legsürgetőbb kockázatértékeléseket azokra a fajokra vonatkozóan, amelyek jelentős fenyegetést jelentenek az EU-ra nézve, így biztosítva, hogy az ilyen kockázatértékelések megfelelnek az idegenhonos inváziós fajokról szóló rendelet követelményeinek.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 300 000.00 EUR
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

„Extra muros”.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyílt pályázati felhívás – 12 hónapra szóló, 300 000 EUR költségvetésű, tanulmánykészítésre vonatkozó szerződés. A szerződés két alkalommal, megegyező feltételek mellett, 12 hónapra meghosszabbítható, így teljes időtartama legfeljebb 36 hónap (teljes költségvetése 900 000 EUR), amennyiben a nyertes ajánlattevő teljesítménye minden tekintetben kielégítő, illetve a költségvetés rendelkezésre áll.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A javasolt módszertan minősége / Súlyszám: 50
Minőségi kritérium - Név: A munka szervezése és a források elosztása / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: Minőségellenőrzési intézkedések / Súlyszám: 25
Ár - Súlyszám: 50/50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 087-153067
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 07.0202/2016/740982/ETU/ENV.D.2
Elnevezés:

Idegenhonos inváziós fajok – kockázatértékelések kidolgozása a veszélyeztetett fajok kezelése és a megelőzés javítása céljából

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
18/11/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: NERC — Centre for Ecology and Hydrology
Postai cím: Maclean Building, Benson Lane, Crowmarsh Gifford
Város: Wallingford, Oxfordshire
NUTS-kód: UK UNITED KINGDOM
Postai irányítószám: OX10 8BB
Ország: Egyesült Királyság
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 900 000.00 EUR
A szerződés/rész végleges összértéke: 300 000.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Arány: 63 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

11,7 % + 8,3 % + 6,7 % + 5 % + 3,3 % + 3,3 % + 3,3 % + 3,3 % + 3,3 % + 3,3 % + 3,3 % + 1,7 % + 1,7 % + 1,7 % + 1,7 % + 1 % + 0,7 %.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 28.10.2015 keltezésű, (EU, Euratom) 2015/1929 európai parlamenti és tanácsi rendelet (költségvetési rendelet) alkalmazási szabályai 134. cikke (1) bekezdésének e) és f) pontjával összhangban az eredeti szerződés megkötését követő 3 évben az ajánlatkérő (ajánlati felhívás előzetes közzététele nélküli) tárgyalásos eljárást alkalmazhat olyan további szolgáltatások, új szolgáltatások, illetve munkák kapcsán, amelyek ahhoz hasonló szolgáltatások, illetve munkák megismétléséből állnak, mint amelyekkel ugyanazon ajánlatkérő az eredeti szerződést elnyert gazdasági szereplőt megbízta, feltéve, hogy e szolgáltatások és munkák megfelelnek az alapprojektnek, és hogy e projekt esetében az eredeti szerződést ajánlati felhívás közzététele után ítélték oda, a 134. cikk (4) bekezdésében előírt feltételekre is figyelemmel.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy ez a hirdetmény korábban a HL 2016/S 043-070158 hivatkozási számú, 2.3.2016 keltezésű előzetes hirdetményben ugyanezen a címen került közzétételre.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Az odaítélési eljárással kapcsolatban az I.1. pontban feltüntetett ajánlatkérőnek nyújthatja be észrevételeit.

Amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai ombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a http://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott panasz nem eredményezi sem a fellebbezési időszak meghosszabbítását, sem új időszak megnyitását.

Jogorvoslati kérelem benyújtására az odaítélési határozatra vonatkozó értesítést követő 2 hónapon belül van lehetőség a VI.4.1. pontban feltüntetett jogorvoslati szervnek.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/11/2016