Szolgáltatások - 422316-2016

01/12/2016    S232

Belgium-Brüsszel: A biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő uniós stratégia 2. célkitűzéséhez kapcsolódó szakmai támogatás biztosítása – ökoszisztémák és szolgáltatásaik fenntartása és helyreállítása

2016/S 232-422316

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate-General for the Environment, SRD.2 – Finance
Postai cím: BU-9 01/005
Város: Brussels
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő uniós stratégia 2. célkitűzéséhez kapcsolódó szakmai támogatás biztosítása – ökoszisztémák és szolgáltatásaik fenntartása és helyreállítása.

Hivatkozási szám: ENV.B.2/SER/2016/0018.
II.1.2)Fő CPV-kód
90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő uniós stratégia 2. célkitűzése az ökoszisztémák és szolgáltatásaik „zöld” infrastruktúra kialakítása és a leromlott ökoszisztémák legalább 15 %-ának helyreállítása révén történő fenntartására és helyreállítására összpontosít. A célkitűzés teljesítéséhez kapcsolódó támogató tevékenységek meglehetősen szakmai jellegűek. E szerződés célja, hogy biztosítsa a Bizottság számára az említett tevékenységek továbbfejlesztéséhez szükséges szakmai támogatást. Ez különösen igaz az ökoszisztémák és szolgáltatásaik állapotának és értékeinek felmérésére szolgáló tudásalap megerősítésére, a helyreállítási prioritási keret megvalósítására, a „zöld” infrastruktúra és a környezetbarát infrastruktúra transzeurópai hálózata (TEN-G) kiépítésének támogatására, a biodiverzitás védelmezésének a főbb uniós finanszírozási eszközökből történő teljesítésbe való bevonására, és az összcsökkenés megállítására.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 817 596.00 EUR
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

„Extra muros”.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyílt pályázati felhívás – 12 hónapra szóló, 290 000 EUR költségvetésű szolgáltatási szerződés.

A szerződés két alkalommal, megegyező feltételek mellett, 12 hónapra meghosszabbítható, így teljes időtartama legfeljebb 36 hónap, teljes költségvetése pedig 870 000 EUR, amennyiben a nyertes ajánlattevő teljesítménye minden tekintetben kielégítő, illetve a költségvetés rendelkezésre áll.

A 36 hónapra rendelkezésre álló teljes összeg 817 596 EUR, a 12 hónapra rendelkezésre álló összeg 272 532 EUR.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A javasolt módszertan minősége / Súlyszám: 50
Minőségi kritérium - Név: A munka szervezése és a források elosztása / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: Minőségellenőrzési intézkedések / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 50/50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 093-165666
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 07.0202/2016/739529/SER/D2
Elnevezés:

A biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő uniós stratégia 2. célkitűzéséhez kapcsolódó szakmai támogatás biztosítása – ökoszisztémák és szolgáltatásaik fenntartása és helyreállítása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
17/11/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: European Environmental Policy (IEEP)
Postai cím: 11 Belgrave Road, IEEP Offices, Floor 3
Város: London
NUTS-kód: UK UNITED KINGDOM
Postai irányítószám: SW1V 1RB
Ország: Egyesült Királyság
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 870 000.00 EUR
A szerződés/rész végleges összértéke: 272 532.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Arány: 49 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

19 % + 12 % +16 % + 2 %.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 28.10.2015 keltezésű, (EU, Euratom) 2015/1929 európai parlamenti és tanácsi rendelet (költségvetési rendelet) alkalmazási szabályai 134. cikke (1) bekezdésének e) és f) pontjával összhangban az eredeti szerződés megkötését követő 3 évben az ajánlatkérő (ajánlati felhívás előzetes közzététele nélküli) tárgyalásos eljárást alkalmazhat olyan további szolgáltatások, új szolgáltatások, illetve munkák kapcsán, amelyek ahhoz hasonló szolgáltatások, illetve munkák megismétléséből állnak, mint amelyekkel ugyanazon ajánlatkérő az eredeti szerződést elnyert gazdasági szereplőt megbízta, feltéve, hogy e szolgáltatások és munkák megfelelnek az alapprojektnek, és hogy e projekt esetében az eredeti szerződést ajánlati felhívás közzététele után ítélték oda, a 134. cikk (4) bekezdésében előírt feltételekre is figyelemmel.

Ez a hirdetmény korábban HL 2016/S 043-070158 hivatkozási számmal, 2.3.2016 keltezéssel jelent meg és címe a következő volt: A 2020-ig tartó uniós biodiverzitási stratégia 2-es számú célkitűzésével kapcsolatos szakmai támogatás – az ökoszisztémák és szolgáltatásaik fenntartása és helyreállítása.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Az odaítélési eljárással kapcsolatban az I.1. pontban feltüntetett ajánlatkérőnek nyújthatja be észrevételeit.

Amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai ombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a http://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott panasz nem eredményezi sem a fellebbezési időszak meghosszabbítását, sem új időszak megnyitását.

Jogorvoslati kérelem benyújtására az odaítélési határozatra vonatkozó értesítést követő 2 hónapon belül van lehetőség a VI.4.1. pontban feltüntetett jogorvoslati szervhez.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/11/2016