Supplies - 423138-2022

03/08/2022    S148

Belgium-Genk: Industrial machinery

2022/S 148-423138

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Mo-Thor
National registration number: 0452.138.972_16731
Postal address: Stadsplein 1
Town: Genk
NUTS code: BE22 Prov. Limburg (BE)
Postal code: 3600
Country: Belgium
Contact person: Erwin Junius
E-mail: erwin.junius@thorpark.be
Internet address(es):
Main address: https://thorpark.be/
Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454155
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454155
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=LRM-Mo-Thor-001-F02
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=46126
I.4)Type of the contracting authority
Other type: NV
I.5)Main activity
Other activity: projectontwikkeling

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP “OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERING VAN MACHINE VOOR LASERTEXTUREREN”

Reference number: LRM-Mo-Thor-001-F02_0
II.1.2)Main CPV code
42000000 Industrial machinery
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Voorwerp van deze leveringen: Overheidsopdracht voor levering, opbouw en inbedrijfstelling van een 3D-lasertextureermachine met inbegrip van de optimalisatie van het softwareplatform betreffende de laserparametermonitoring.

Toelichting: Deze opdracht behelst enerzijds de engineering, opbouw, levering en inbedrijfname van een operations 3D-Lasertextureermachine, inclusief de opleiding gedurende minstens 3 dagen aan 4 engineers. De machine moet opgeleverd worden volgens specificatie opgenomen in het bestek (zie deel III Technische bepalingen).

Anderzijds dient te worden voorzien in de verdere ontwikkeling van het softwareplatform voor de optimalisatie van de laserparameter (“Optimalisatietraject”). Hierbij dient eveneens rekening ter worden gehouden met :

- Het reeds aangeleverde importeerplatform voor .dxf en .stl. files zoals voorzien in de Technische bepalingen van dit bestek.

- Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van o.a. error messaging en bestandsfouten.

- De software-integratie van randapparatuur zoals interne kwaliteitsborgingsystemen en AGV/cobot ont- belading.

- Modulariteit van de Graphical User Interface (GUI) aanpassen aan de noden van de verschillende eindgebruikers van de machine.

- Digital twin van de lasermachine verbeteren met de input van de aanbestedende overheid. De aanbestedende overheid collecteert de verbeteringsvoorstellen van de eindgebruikers als input voor het verbeteringstraject.

Deze ondersteuning van de leverancier aan de aanbestedende overheid omvat de fysieke aanwezigheid van een softwaretechnieker/-engineer op de site/leveringsplaats gedurende een periode van 18 maanden na de eerste inbedrijfname van de machine.

De ondersteuning gebeurt op afroep van de aanbestedende overheid en zal steeds plaatsvinden gedurende een periode van minimum 3 aaneensluitende dagen.

De kost voor het leveren van deze ondersteunende diensten bevat GEEN overnachtingskosten. Verplaatsingskosten worden evenwel in rekening gebracht.

De aanbestedende overheid schat in dat de ondersteunende diensten ongeveer 640 werkuren zullen bedragen. Het totale aantal werkuren zal aangetoond worden aan de hand van een gedetailleerde prestatiestaat dewelke door de leverancier en de aanbestedende overheid zullen goedgekeurd en ondertekend worden.

De IP die mogelijks ontstaat tijdens de uitvoering van de ondersteunende diensten mag opgenomen worden door de uitvoerder, doch een levenslange gratis licentie zal voor Mo-Thor N.V. uitgeschreven worden.

De aanbestedende overheid ziet zowel de levering van de machine als het bijhorende Optimalisatieproject als één geheel dat door dezelfde leverancier zal dienen uitgevoerd te worden.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
38636110 Industrial lasers
38636100 Lasers
31712348 Laser diodes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE22 Prov. Limburg (BE)
Main site or place of performance:

Zie bestek

II.2.4)Description of the procurement:

zie bestek

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

EFRO "Smart manufacturing Campus Thor Park Genk" 1383

II.2.14)Additional information

zie bestek

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

zie bestek

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

zie bestek

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/09/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
English, Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 24 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 15/09/2022
Local time: 12:00
Place:

e-tendering

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

zie bestek

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank van Eerste Aanleg arr. Limburg
Town: Tongeren
Postal code: 3700
Country: Belgium
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Rechtbank van Eerste Aanleg arr. Limburg
Town: Tongeren
Postal code: 3700
Country: Belgium
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Rechtbank van Eerste Aanleg arr. Limburg
Town: Tongeren
Postal code: 3700
Country: Belgium
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/07/2022