We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 423164-2022

03/08/2022    S148

Slovakia-Trenčín: Computer equipment and supplies

2022/S 148-423164

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
National registration number: 31118259
Postal address: Študentská 2
Town: Trenčín
NUTS code: SK022 Trenčiansky kraj
Postal code: 91150
Country: Slovakia
Contact person: Anna Dvoráková
E-mail: anna.dvorakova@tnuni.sk
Telephone: +421 327400101
Fax: +421 327441383
Internet address(es):
Main address: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2422
Address of the buyer profile: https://tnuni.sk/aktuality/
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Nákup IKT pre potreby univerzity

Reference number: VO-07-2020
II.1.2)Main CPV code
30200000 Computer equipment and supplies
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zriadeného DNS sú nákupy bežne používaných IKT zariadení a tlačiarní podľa potrieb Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na obdobie najbližších 4 rokov.

Ide predovšetkým o nákupy IKT zariadení, ako napr. stolové počítačové zostavy, notebooky, tablety, monitory a ich priameho príslušenstva podľa potrieb univerzity.

V zriadenom DNS verejný obstarávateľ nakupuje aj tlačiarne a multifunkčné zariadenia.

Podrobný opis predmetu zákazky je súčasťou každej vyhlásenej zákazky.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 30 616.00 EUR
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK022 Trenčiansky kraj
Main site or place of performance:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zriadeného DNS sú nákupy bežne používaných IKT zariadení a tlačiarní podľa potrieb Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na obdobie najbližších 4 rokov.

Ide predovšetkým o nákupy IKT zariadení, ako napr. stolové počítačové zostavy, notebooky, tablety, monitory a ich priameho príslušenstva podľa potrieb univerzity.

V zriadenom DNS verejný obstarávateľ nakupuje aj tlačiarne a multifunkčné zariadenia.

Podrobný opis predmetu zákazky je súčasťou každej vyhlásenej zákazky.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

aktuálne nepridelené

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky môže byť financovaný z viacerých zdrojov, a to podľa najmä:

- z rozpočtov vedeckých grantov,

- z prostriedkov EÚ (program Horizont 2020)

- z prostriedkov EŠIF v prípade úspešnosti na podané žiadosti o NFP

- z vlastných zdrojov.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
A dynamic purchasing system was set up
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction has been used
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 136-334135
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice
The contracting authority will not award any further contracts based on the above prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: VO-07-2020-019
Title:

Nákup IKT pre potreby univerzity - Výzva č. 18

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
07/04/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 7
Number of tenders received by electronic means: 7
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: AUTOCONT s.r.o.
National registration number: 36396222
Postal address: Krasovského 14
Town: Bratislava - mestská časť Petržalka
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 85101
Country: Slovakia
E-mail: gajerova@nitschneider.com
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 10 069.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: VO-07-2020-020
Title:

Nákup IKT pre potreby univerzity - Výzva č. 19

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
12/04/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Henrich Sonnenschein - ITSK
National registration number: 37212931
Postal address: Fraňa Mojtu 22
Town: Nitra
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Postal code: 94901
Country: Slovakia
E-mail: itsk@itsk.sk
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 4 147.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: VO-07-2020-021
Title:

Nákup IKT pre potreby univerzity- Výzva č. 20

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: VO-07-2020-022
Title:

Nákup IKT pre potreby univerzity- Výzva č. 21

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
24/06/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: AUTOCONT s.r.o.
National registration number: 36396222
Postal address: Krasovského 14
Town: Bratislava - mestská časť Petržalka
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 85101
Country: Slovakia
E-mail: gajerova@nitschneider.com
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 16 400.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/07/2022