TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 423298-2022

03/08/2022    S148

Česko-Brno: Počítače

2022/S 148-423298

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: CEJIZA, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 28353242
Poštovní adresa: Žerotínovo náměstí 449/3
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 60200
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Libuše Podolová
E-mail: info@cejiza.cz
Tel.: +420 530506206
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://cejiza.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_287.html
I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázku zadává centrální zadavatel
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní úřad/agentura
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Centralizované zadávání veřejných zakázek pro Jihomoravský kraj a příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem.

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dynamický nákupní systém na dodávky ICT vybavení 2021 - 2023

II.1.2)Hlavní kód CPV
30200000 Počítače
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění DNS a následně zadávaných veřejných zakázek v rámci DNS bude nákup standardního ICT vybavení, zejména pak PC, monitorů, notebooků, dataprojektorů, tiskáren, tabletů, serverů, grafických stanic a jiného obdobného zařízení výpočetní techniky. Účelem veřejných zakázek, zadávaných v DNS je uspokojení potřeby jednotlivých pověřujících zadavatelů spočívající v získání příslušné výpočetní techniky.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 4 555 348.00 CZK
II.2)Popis
II.2.1)Název:

DNS ICT 46 - Notebooky (Gymnázium Elgartova)

Část č.: 46
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
30213100 Přenosné počítače
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem zakázky je pořízení notebooků pro potřeby zadavatele. Zakázka je financována z programu GE - Podpora vzdělávání učitelů a rozvoj školy 2 projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18-065/0016735

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016735

II.2.14)Další informace

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „GE - Podpora vzdělávání učitelů a rozvoj školy 2“

spolufinancovaného z finančních prostředků Evropské unie, a to z evropského strukturálního a

investičního fondu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva „Šablony pro SŠ a

VOŠ II - MRR“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016735.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

DNS ICT 42 - Notebooky (GyBy - iKAP)

Část č.: 42
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
30213100 Přenosné počítače
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka standardních notebooků pro jednoho pověřujícího zadavatele. Část veřejné zakázky je hrazena z projektu iKAP JMK II.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177

II.2.14)Další informace

Veřejná zakázky je realizována v rámci projektu „Implementace krajských akčních plánů II“

(iKAP JMK II) spolufinancovaného z finančních prostředků Evropské unie, a to z evropského

strukturálního a investičního fondu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,

projekt má registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

DNS ICT 45 - tiskárny

Část č.: 45
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
30232110 Laserové tiskárny
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem zakázky je dodávka velké multifunkční tiskárny.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

DNS ICT 47 - Notebooky (Charbulova)

Část č.: 47
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
30213100 Přenosné počítače
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvaceti notebooků pro jednoho pověřujícího zadavatele.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

DNS ICT 54 - NTB Strážnice

Část č.: 54
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
30213100 Přenosné počítače
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem zakázky je dodávka standardních notebooků pro SŠ Strážnice.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

DNS ICT 53 - Notebooky, tablety (Kociánka)

Část č.: 53
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
30213100 Přenosné počítače
30213200 Tablety (PC)
30237450 Grafické tablety
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem zakázky je dodávka notebooků, jednoho grafického a jednoho standardního tabletu pro jednoho pověřujícího zadavatele.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

DNS ICT 40 - SPŠ Purkyňova

Část č.: 40
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
30213000 Osobní počítače
30237200 Počítačová příslušenství
30230000 Zařízení související s počítači
30213200 Tablety (PC)
32342412 Běžné reproduktory
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem zakázky je dodávka standardního ICT vybavení pro SPŠ Purkyňova, Brno.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

DNS ICT 43 - Notebooky (ZŠ a SŠ Tišnov)

Část č.: 43
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
30213100 Přenosné počítače
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem zakázky je dodávka notebooků pro jednoho pověřujícího zadavatele. Zadavatel si vyhrazuje opci na navýšení počtu objednávaných kusů, více informací ve Výzvě k podání nabídek a její příloze č. 2.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ano
Uveďte popis opcí:

Zadavatel si v souladu s § 100, odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo na dodatečné navýšení počtu

kupovaného zboží nejvýše o další 1 kus. Cena dodatečně kupované položky bude odpovídat jednotkové ceně uvedené v nabídce.

Pokud se zadavatel rozhodne uplatnit toto právo na změnu závazku, vyrozumí o tom

vybraného dodavatele do sedmi pracovních dnů ode dne účinnosti kupní smlouvy

na dodávku ICT vybavení.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

DNS ICT 48 - PC, NTB, monitory, tiskárny

Část č.: 48
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
30213100 Přenosné počítače
30213000 Osobní počítače
30237200 Počítačová příslušenství
48620000 Operační systémy
30231310 Ploché monitory
30232110 Laserové tiskárny
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem zakázky je dodávka standardního ICT vybavení pro tři pověřující zadavatele.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

DNS ICT 55 - NTB SŠPU Hodonín

Část č.: 55
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
30213100 Přenosné počítače
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem zakázky je dodávka tří výkonných notebooků pro Střední školu průmyslovou a uměleckou v Hodoníně.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

DNS ICT 60 - NTB (SPSŠ Brno)

Část č.: 60
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
30213100 Přenosné počítače
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem zakázky je dodávka tří výkonných notebooků pro Střední průmyslovou školu stavební Brno.

Veřejná zakázka je realizována v rámci Národního plánu obnovy - prevence digitální propasti z finančních prostředků Evropské unie - Next Generation EU.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Next Generation EU

II.2.14)Další informace

Veřejná zakázka je realizována v rámci implementace Národního plánu obnovy - prevence digitální

propasti. Finančním zdrojem těchto prostředků je fond Evropské unie - Next Generation EU.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

DNS ICT 59 - Notebooky (SŠEE Sokolnice - iKAP - OPAKOVÁNÍ)

Část č.: 59
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
30213100 Přenosné počítače
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem zakázky je dodávka notebooků pro SŠEE Sokolnice.

Veřejná zakázky je realizována v rámci projektu Implementace krajských akčních plánů II (iKAP JMK II) spolufinancovaného z finančních prostředků Evropské unie, a to z evropského strukturálního a investičního fondu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, projekt má registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19-078/0017177.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177

II.2.14)Další informace

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „Implementace krajských akčních plánů II“

(iKAP JMK II) spolufinancovaného z finančních prostředků Evropské unie, a to z evropského

strukturálního a investičního fondu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,

projekt má registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177

II.2)Popis
II.2.1)Název:

DNS ICT 49 - Notebooky, tablety (SŠTE Brno)

Část č.: 49
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
30213100 Přenosné počítače
30213200 Tablety (PC)
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem zakázky je dodávka standardních notebooků a tabletů pro SŠTE Brno, Olomoucká.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ano
Uveďte popis opcí:

Zadavatel si v souladu s § 100, odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo na dodatečné navýšení počtu

kupovaného zboží nejvýše o další 1 kus notebooku a/nebo 1 kus tabletu. Cena dodatečně kupovaných položek bude odpovídat jednotkové ceně uvedené v nabídce.

Pokud se zadavatel rozhodne uplatnit toto právo na změnu závazku, vyrozumí o tom vybraného dodavatele do sedmi pracovních dnů ode dne účinnosti kupní smlouvy na dodávku ICT vybavení.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Next Generation EU

II.2.14)Další informace

Veřejná zakázka je realizována v rámci implementace Národního plánu obnovy - prevence digitální

propasti. Finančním zdrojem těchto prostředků je fond Evropské unie - Next Generation EU.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

DNS ICT 62 - NTB (SŠP Kyjov)

Část č.: 62
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
30213100 Přenosné počítače
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem zakázky je dodávka 17 výkonných notebooků pro pověřujícího zadavatele.

Veřejná zakázka je realizována v rámci implementace Národního plánu obnovy - prevence digitální propasti. Finančním zdrojem těchto prostředků je fond Evropské unie - Next Generation EU.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Next Generation EU

II.2.14)Další informace

Veřejná zakázka je realizována v rámci implementace Národního plánu obnovy - prevence digitální

propasti. Finančním zdrojem těchto prostředků je fond Evropské unie - Next Generation EU.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

DNS ICT 67 - Notebooky a tablety (MŠ a ZŠ Ivančice)

Část č.: 67
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
30213100 Přenosné počítače
30213200 Tablety (PC)
30237270 Pouzdra na přenosné počítače
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem zakázky je dodávka na dodávku notebooků, tabletů a nabíjecí skříně na tablety pro MŠ a ZŠ Ivančice.

Veřejná zakázka je realizována v rámci implementace Národního plánu obnovy - prevence digitální propasti. Finančním zdrojem těchto prostředků je fond Evropské unie - Next Generation EU.

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu Šablony III hrazeného z fondů Evropské unie - Next Generation EU, číslo výzvy je 02-20-080.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Next Generation EU

II.2.14)Další informace

Veřejná zakázka je realizována v rámci implementace Národního plánu obnovy - prevence digitální

propasti. Finančním zdrojem těchto prostředků je fond Evropské unie - Next Generation EU.

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu Šablony III hrazeného z fondů Evropské unie - Next

Generation EU, číslo výzvy je 02_20_080.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

DNS ICT 66 - NTB (SŠ Letovice)

Část č.: 66
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
30213100 Přenosné počítače
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem zakázky je dodávka čtyř standardních notebooků pro Střední školu Letovice.

Veřejná zakázka je realizována v rámci implementace Národního plánu obnovy - prevence digitální propasti. Finančním zdrojem těchto prostředků je fond Evropské unie - Next Generation EU.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Next generation EU

II.2.14)Další informace

Veřejná zakázka je realizována v rámci implementace Národního plánu obnovy - prevence digitální

propasti. Finančním zdrojem těchto prostředků je fond Evropské unie - Next Generation EU.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

DNS ICT 64 - NTB a monitory (SŠSŘ Bosonohy)

Část č.: 64
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
30213100 Přenosné počítače
30231310 Ploché monitory
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem zakázky je dodávka standardních notebooků a monitorů pro Střední školu stavebních řemesel Brno-Bosonohy.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

DNS ICT 65 - PC, monitory, dataprojektory (ISŠ Slavkov)

Část č.: 65
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
30213000 Osobní počítače
32321000 Videoprojektory
30231310 Ploché monitory
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem zakázky je dodávka standardního IT vybavení, konkrétně stolních počítačů, monitorů a dataprojektorů.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

DNS ICT 50 - ICT vybavení (SŠTE Brno)

Část č.: 50
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
30213000 Osobní počítače
30231310 Ploché monitory
30237200 Počítačová příslušenství
30230000 Zařízení související s počítači
30237450 Grafické tablety
38653400 Projekční plátna
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem zakázky je dodávka běžně dostupného ICT vybavení pro SŠTE Brno, Olomoucká.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

DNS ICT 63 - tiskárna (SŠP Kyjov)

Část č.: 63
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
30232110 Laserové tiskárny
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem zakázky je dodávka jedné multifunkční tiskárny pro Střední školu polytechnickou v Kyjově.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

DNS ICT 69 - tablety (ZŠ Vídeňská)

Část č.: 69
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
30213200 Tablety (PC)
30237270 Pouzdra na přenosné počítače
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem zakázky je dodávka tabletů-notebooků s příslušenstvím pro ZŠ Brno-Vídeňská.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Next Generation EU

II.2.14)Další informace

Veřejná zakázka je realizována v rámci implementace Národního plánu obnovy - prevence digitální

propasti. Finančním zdrojem těchto prostředků je fond Evropské unie -Next Generation EU.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

DNS ICT 58 - NTB a tablety (SŠP Jílová)

Část č.: 58
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
30213100 Přenosné počítače
30213200 Tablety (PC)
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem zakázky je dodávka standardních notebooků a tabletů pro Střední školu polytechnickou Brno, Jílová. Zakázka je hrazena z prostředků Evropské unie - Next Generation EU prostřednictvím Národního plánu obnovy - Prevence digitální propasti.

Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně navýšit počet kupované výpočetní techniky, bližší podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ano
Uveďte popis opcí:

Zadavatel si vyhrazuje právo na dodatečné navýšení počtu kupovaného zboží nejvýše o další 1 kus notebooku a/nebo 1 kus tabletu. Cena dodatečně kupovaných položek bude odpovídat jednotkové

ceně uvedené v nabídce.

Pokud se zadavatel rozhodne uplatnit toto právo na změnu závazku, vyrozumí o tom vybraného dodavatele do sedmi pracovních dnů ode dne účinnosti kupní smlouvy na dodávku ICT vybavení.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Next Generation EU

II.2.14)Další informace

Veřejná zakázka je realizována v rámci implementace Národního plánu obnovy - prevence digitální

propasti. Finančním zdrojem těchto prostředků je fond Evropské unie - Next Generation EU.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

DNS ICT 61 - Notebooky (ISŠ Slavkov - OPAKOVÁNÍ)

Část č.: 61
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
30213100 Přenosné počítače
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je nákup standardního ICT vybavení, konkrétně notebooků.

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky je uvedeno v přílohách č. 1-4 této výzvy.

Veřejná zakázka je realizována v rámci implementace Národního plánu obnovy - prevence digitální propasti. Finančním zdrojem těchto prostředků je fond Evropské unie - Next Generation EU.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Next Generation EU

II.2.14)Další informace

Veřejná zakázka je realizována v rámci implementace Národního plánu obnovy - prevence digitální

propasti. Finančním zdrojem těchto prostředků je fond Evropské unie - Next Generation EU.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Užší řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Byl zřízen dynamický nákupní systém
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 069-174726
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Název:

DNS ICT 46 - Notebooky (Gymnázium Elgartova)

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
13/04/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 6
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 5
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 6
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: TOPSOFT JKM spol. s r.o.
Národní identifikační číslo: 25403435
Poštovní adresa: Jungmannova 1029
Obec: Roudnice nad Labem
Kód NUTS: CZ042 Ústecký kraj
PSČ: 41301
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 150 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 137 990.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Název:

DNS ICT 42 - Notebooky (GyBy - iKAP)

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
14/04/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 6
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 4
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 6
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Af Office, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 26768771
Poštovní adresa: Jednořadá 1051/53
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 16000
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 206 612.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 161 100.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Název:

DNS ICT 45 - tiskárny

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
19/04/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 2
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 2
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 2
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: UNIS COMPUTERS, a. s.
Národní identifikační číslo: 63476223
Poštovní adresa: Jundrovská 31/618
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 624 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 57 850.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 61 800.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Název:

DNS ICT 47 - Notebooky (Charbulova)

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
20/04/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 2
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 2
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 2
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: KK-TECH s.r.o.
Národní identifikační číslo: 05728541
Poštovní adresa: Hájkova 558/1
Obec: Ostrava
Kód NUTS: CZ08 Moravskoslezsko
PSČ: 70200
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 264 463.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 260 000.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Název:

DNS ICT 54 - NTB Strážnice

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
29/04/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 5
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 4
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 5
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: TOPSOFT JKM spol. s r.o.
Národní identifikační číslo: 25403435
Poštovní adresa: Jungmannova 1029
Obec: Roudnice nad Labem
Kód NUTS: CZ042 Ústecký kraj
PSČ: 41301
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 60 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 57 304.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Název:

DNS ICT 53 - Notebooky, tablety (Kociánka)

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
29/04/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 3
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 3
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 3
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: M Computers s.r.o.
Národní identifikační číslo: 26042029
Poštovní adresa: Úlehlova 3100/10
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 62800
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 92 500.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 78 919.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Název:

DNS ICT 40 - SPŠ Purkyňova

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
02/05/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 7
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 6
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 7
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ENGEL s.r.o.
Národní identifikační číslo: 46979727
Poštovní adresa: Mikšíčkova 1129/44
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 61500
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 984 876.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 663 150.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Název:

DNS ICT 43 - Notebooky (ZŠ a SŠ Tišnov)

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
05/05/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 6
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 5
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 6
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: TOPSOFT JKM spol. s r.o.
Národní identifikační číslo: 25403435
Poštovní adresa: Jungmannova 1029
Obec: Roudnice nad Labem
Kód NUTS: CZ042 Ústecký kraj
PSČ: 41301
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 165 290.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 157 079.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Název:

DNS ICT 48 - PC, NTB, monitory, tiskárny

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
10/05/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 3
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 2
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 3
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: TOPSOFT JKM spol. s r.o.
Národní identifikační číslo: 25403435
Poštovní adresa: Jungmannova 1029
Obec: Roudnice nad Labem
Kód NUTS: CZ042 Ústecký kraj
PSČ: 41301
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 122 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 115 044.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Název:

DNS ICT 55 - NTB SŠPU Hodonín

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
13/05/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 2
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 2
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 2
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Af Office, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 26768771
Poštovní adresa: Jednořadá 1051/53
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 16000
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 58 500.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 44 340.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Název:

DNS ICT 60 - NTB (SPSŠ Brno)

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
30/05/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: M Computers s.r.o.
Národní identifikační číslo: 26042029
Poštovní adresa: Úlehlova 3100/10
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 62800
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 78 600.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 83 610.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Název:

DNS ICT 59 - Notebooky (SŠEE Sokolnice - iKAP - OPAKOVÁNÍ)

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
02/06/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 6
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 5
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 6
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: FLAME System s.r.o.
Národní identifikační číslo: 26846888
Poštovní adresa: Dr. Maye 468/3
Obec: Ostrava
Kód NUTS: CZ08 Moravskoslezsko
PSČ: 70900
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 180 496.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 171 600.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Název:

DNS ICT 49 - Notebooky, tablety (SŠTE Brno)

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
06/06/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 4
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 3
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 4
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: M Computers s.r.o.
Národní identifikační číslo: 26042029
Poštovní adresa: Úlehlova 3100/10
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 62800
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 211 983.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 217 500.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Název:

DNS ICT 62 - NTB (SŠP Kyjov)

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
07/06/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 4
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 3
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 4
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: TOPSOFT JKM spol. s r.o.
Národní identifikační číslo: 25403435
Poštovní adresa: Jungmannova 1029
Obec: Roudnice nad Labem
Kód NUTS: CZ042 Ústecký kraj
PSČ: 41301
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 285 124.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 247 231.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Název:

DNS ICT 67 - Notebooky a tablety (MŠ a ZŠ Ivančice)

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
09/06/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 3
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 2
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 3
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ENGEL s.r.o.
Národní identifikační číslo: 46979727
Poštovní adresa: Mikšíčkova 1129/44
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 61500
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 142 208.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 116 200.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Název:

DNS ICT 66 - NTB (SŠ Letovice)

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
10/06/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Af Office, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 26768771
Poštovní adresa: Jednořadá 1051/53
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 16000
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 55 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 49 480.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Název:

DNS ICT 64 - NTB a monitory (SŠSŘ Bosonohy)

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
14/06/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 2
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 2
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 2
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: M Computers s.r.o.
Národní identifikační číslo: 26042029
Poštovní adresa: Úlehlova 3100/10
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 62800
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 372 900.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 451 500.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Název:

DNS ICT 65 - PC, monitory, dataprojektory (ISŠ Slavkov)

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
20/06/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 3
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 2
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 3
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: iTsk s.r.o.
Národní identifikační číslo: 06707157
Poštovní adresa: Dědická 123/24a
Obec: Vyškov
Kód NUTS: CZ06 Jihovýchod
PSČ: 68201
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 190 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 184 800.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Název:

DNS ICT 50 - ICT vybavení (SŠTE Brno)

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
20/06/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 2
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 2
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 2
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: M Computers s.r.o.
Národní identifikační číslo: 26042029
Poštovní adresa: Úlehlova 3100/10
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 62800
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 931 521.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 884 781.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Název:

DNS ICT 63 - tiskárna (SŠP Kyjov)

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
23/06/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: RIBBON, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 60721227
Poštovní adresa: Vaculíkova 534/11
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 63800
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 56 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 55 924.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Název:

DNS ICT 69 - tablety (ZŠ Vídeňská)

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
27/06/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: K-net Technical International Group, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 47916745
Poštovní adresa: Antonínská 565/20
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 60200
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 202 576.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 188 756.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Název:

DNS ICT 58 - NTB a tablety (SŠP Jílová)

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
29/06/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 4
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 4
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 4
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ENGEL s.r.o.
Národní identifikační číslo: 46979727
Poštovní adresa: Mikšíčkova 1129/44
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 61500
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 141 332.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 102 240.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Název:

DNS ICT 61 - Notebooky (ISŠ Slavkov - OPAKOVÁNÍ)

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
29/06/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 2
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 2
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: C SYSTEM CZ a.s.
Národní identifikační číslo: 27675645
Poštovní adresa: Otakara Ševčíka 840/10
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 63600
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 75 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 65 000.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 60455
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 60455
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
29/07/2022