We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 423322-2022

03/08/2022    S148

Romania-București: Lampposts

2022/S 148-423322

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta
National registration number: RO 4203997
Postal address: Strada BANU DUMITRACHE, Nr. 46, Sector: 2
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 032572
Country: Romania
Contact person: AUREL STAN
E-mail: achizitiipublice@igsu.ro
Telephone: +40 212086150
Fax: +40 212084546
Internet address(es):
Main address: www.igsu.ro
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Contract de achiziție publică - Lot 7- Turn de iluminat- Proiect ”Romanian Shelter Capacity (RO-SHELT)”

II.1.2)Main CPV code
34928520 Lampposts
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Contract de achiziție publică - Lot 7- Turn de iluminat- Proiect ”Romanian Shelter Capacity (RO-SHELT)”

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 366 400.00 RON
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO România
Main site or place of performance:

Romania

II.2.4)Description of the procurement:

Contract de achiziție publică - Lot 7- Turn de iluminat- Proiect ”Romanian Shelter Capacity (RO-SHELT)” - 28 buc

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Proiect ”Romanian Shelter Capacity (RO-SHELT)”

II.2.14)Additional information

Proiect ”Romanian Shelter Capacity (RO-SHELT)”

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • No tenders or no suitable tenders/requests to participate in response to restricted procedure
  • Extreme urgency brought about by events unforeseeable for the contracting authority and in accordance with the strict conditions stated in the directive
Explanation:

La data de 21-03-2022 Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 104 , Paragraful 7 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 18 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 21 martie 2022. În conținutul Notei de fundamentare la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul investițiilor publice, la Secțiunea 2. Motivele emiterii actului normative, când se aduc argumente cu privire la modificarea art. 104 alin (1) litera c) din Legea nr 98/2016, inițiatorii aduc în discuție faptul că acele modificări ”se justifică dat fiind că astfel de situații generează imposibilitatea lansării unei noi licitații având în vedere stadiul fizic; termenul extrem de mare pe care îl implică lansarea și finalizarea unei noi licitații, pierderea finantarii contractului; neîncadrarea în perioada de finanțare prevăzută în PNRR; posibilitatea pierderii fondurilor europene; posibilitatea modificării naturii terenului pe care au fost deja executate lucrările”.Or, având în vedere că: - prin proiectul ”Romanian Shelter Capacity (RO-SHELT)” Comisia Europeană pune la dispoziția României, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, o alocație bugetară de 21.960.900 euro (inclusiv serviciu închiriere depozit și informare si publicitate) care poate fi utilizată până cel târziu în data de 31.07.2022, în caz contrar finanțarea fiind pierdută,- prin proiectul ”Romanian Shelter Capacity (RO-SHELT)” se dorește a se achiziționa echipamente și materiale necesare creării unui sistem de adăpostire ce va fi utilizat și în cazul refugiaților proveniți din Ucraina, dat fiind faptul că la acest moment durata conflictul din Ucraina este imprevizibilă iar Comisia Europeană și statele membre participă în continuare activ pentru sprjinirea Ucrainei în materie de asigurare a măsurilor de protecție civilă și de asistență umanitară, în contextul situației de securitate determinate de războiul cu federația Rusă. Aceste evenimente, și mai ales evoluția lor specifică, trebuie considerate drept imprevizibile pentru orice autoritate contractantă. Nevoile specifice gestionării unui aflux masiv de refugiați nu puteau fi prevăzute și planificate în prealabil și constituie, prin urmare, un eveniment imprevizibil pentru autoritatea contractantă.- nu poate fi pus la îndoială nici faptul că, pentru gestionarea unei situații similare pr... detalii pe www.e-licitatie.ro

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 79082
Title:

Contract de achiziție publică - Lot 7- Turn de iluminat- Proiect ”Romanian Shelter Capacity (RO-SHELT)”

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/07/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ALL-GENERATING
National registration number: RO 17306510
Postal address: Strada INDUSTRIILOR, Nr. 195D
Town: Chiajna
NUTS code: RO322 Ilfov
Country: Romania
E-mail: office@all-generating.ro
Telephone: +40 0746042573
Fax: +4 0318163106
Internet address: www.allgenerating.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 744 000.00 RON
Total value of the contract/lot: 1 366 400.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Completare pct. VI.4.5) Numarul deciziei emise de CNSC aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru:

1549/c7/1743,1750/26.07.2022, 1556/c4/1748/26.07.2022, 1555/c6/1741/26.07.2022, 1562/c1/1747/26.07.2022, 1561/c1/1744/26.07.2022, 1548/c7/1738/26.07.2022, 1559/c9/1740/26.07.2022, 1563/c11/1742/26.07.2022, 1560/c10/1746/26.07.2022,

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/07/2022