TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 423576-2022

03/08/2022    S148

Slovenija-Novo mesto: Električni avtobusi

2022/S 148-423576

Obvestilo o oddaji naročila

Rezultati postopka javnega naročila

Blago

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Nacionalna identifikacijska številka: 5883288000
Poštni naslov: Seidlova cesta 1
Kraj: Novo mesto
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 8000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: NINA REBSELJ
E-naslov: nina.rebselj@novomesto.si
Telefon: +386 73939251
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.novomesto.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: MESTNA OBČINA MARIBOR
Nacionalna identifikacijska številka: 5883369000
Poštni naslov: Ulica heroja Staneta 1
Kraj: Maribor
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 2000
Država: Slovenija
E-naslov: mestna.obcina@maribor.si
Telefon: +386 22201000
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.maribor.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: MESTNA OBČINA KRANJ
Nacionalna identifikacijska številka: 5874653000
Poštni naslov: Slovenski trg 1
Kraj: Kranj
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 4000
Država: Slovenija
E-naslov: mok@kranj.si
Telefon: +386 42373000
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.kranj.si/
I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.4)Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

VZPOSTAVITEV DINAMIČNEGA NABAVNEGA SISTEMA ZA DOBAVO VELIKIH ELEKTRIČNIH AVTOBUSOV KATEGORIJE M3

II.1.2)Glavna koda CPV
34144910 Električni avtobusi
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Predmet postopka, ki se vodi kot dinamični nabavni sistem (v nadaljevanju: DNS) je dobava električnih avtobusov. Naročilo je razdeljeno na naslednje kategorije:

1. Kategorija: Dobava velikih električnih avtobusov kategorije M3 Kategorija zajema dobavo nizkopodnih mestnih električnih avtobusov kategorije M3 (12m) 34144910-0 (Električni avtobusi)

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 3 912 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
34144910 Električni avtobusi
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet postopka, ki se vodi kot dinamični nabavni sistem (v nadaljevanju: DNS) je dobava električnih avtobusov. Naročilo je razdeljeno na naslednje kategorije:

1. Kategorija: Dobava velikih električnih avtobusov kategorije M3 Kategorija zajema dobavo nizkopodnih mestnih električnih avtobusov kategorije M3 (12m) 34144910-0 (Električni avtobusi)

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov - Ime: cena / Ponder: 75
Merilo stroškov - Ime: kapaciteta baterije / Ponder: 15
Merilo stroškov - Ime: lastna teža vozila na potnika / Ponder: 10
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Posamezna povpraševanja bodo lahko sofinancirana s strani sklada za podnebne spremembe (sofinanciranje EKO SKLAD),kohezijskih sredstev ali drugih sredstev sofinanciranja. Podrobnejše informacije o sofinanciranju bodo opredeljene v fazi posameznega povpraševanja

II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Omejeni postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena je elektronska dražba
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2021/S 060-149548
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
25/07/2022
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 3
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: MAN Truck & Bus Slovenija d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5860601000
Poštni naslov: Brnčičeva ulica 35
Kraj: Ljubljana - Črnuče
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1231
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 4 162 157.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 3 912 000.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Poštni naslov: Seidlova cesta 1
Kraj: Novo mesto
Poštna številka: 8000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
29/07/2022