The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 423588-2022

03/08/2022    S148

Česko-Praha: Osobní počítače

2022/S 148-423588

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 135-382565)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Hospodářská komora hlavního města Prahy
Národní identifikační číslo: 49709771
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 11000
Země: Česko
Kontaktní osoba: Jiří Svoboda
E-mail: svoboda@hkp.cz
Tel.: +420 736630334
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://hkp.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/e7d7eb07-4594-4627-ac7b-b5598d5113ef

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Technické vybavení pro realizaci klíčových aktivit projektu iKAP2 - KPRS_2

II.1.2)Hlavní kód CPV
30213000 Osobní počítače
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem zadávacího řízení je uzavření 12ti rámcových dohod ve smyslu ust. § 131 a násl. ZZVZ v dílčích částech B; F; G; CH a N potřebných ke zřízení učeben center interaktivní výuky a Center celoživotního vzdělávání a vybavení učebny Polytechnického hnízda v rámci realizace projektu iKAP2_KPRS. Vzor rámcové dohody tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
29/07/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 135-382565

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Namísto:
Datum: 16/08/2022
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 30/08/2022
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7
Namísto:
Datum: 16/08/2022
Místní čas: 10:15
Má být:
Datum: 30/08/2022
Místní čas: 10:15
VII.2)Další dodatečné informace: