We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 423588-2022

03/08/2022    S148

Česko-Praha: Osobní počítače

2022/S 148-423588

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 135-382565)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Hospodářská komora hlavního města Prahy
Národní identifikační číslo: 49709771
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 11000
Země: Česko
Kontaktní osoba: Jiří Svoboda
E-mail: svoboda@hkp.cz
Tel.: +420 736630334
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://hkp.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/e7d7eb07-4594-4627-ac7b-b5598d5113ef

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Technické vybavení pro realizaci klíčových aktivit projektu iKAP2 - KPRS_2

II.1.2)Hlavní kód CPV
30213000 Osobní počítače
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem zadávacího řízení je uzavření 12ti rámcových dohod ve smyslu ust. § 131 a násl. ZZVZ v dílčích částech B; F; G; CH a N potřebných ke zřízení učeben center interaktivní výuky a Center celoživotního vzdělávání a vybavení učebny Polytechnického hnízda v rámci realizace projektu iKAP2_KPRS. Vzor rámcové dohody tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
29/07/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 135-382565

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Namísto:
Datum: 16/08/2022
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 30/08/2022
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7
Namísto:
Datum: 16/08/2022
Místní čas: 10:15
Má být:
Datum: 30/08/2022
Místní čas: 10:15
VII.2)Další dodatečné informace: