Supplies - 423671-2022

03/08/2022    S148

Slovenija-Ljubljana: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

2022/S 148-423671

Popravek

Obvestilo o spremembah ali dodatnih informacijah

Blago

(Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije, 2022/S 125-353008)

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
Nacionalna identifikacijska številka: 5022860000
Poštni naslov: Štukljeva cesta 44
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Lucija Dolinšek
E-naslov: lucija.dolinsek@gov.si
Telefon: +386 13697705
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

DOBAVA PREHRAMBENEGA BLAGA V LETU 2022 V OKVIRU OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA HRANO IN/ALI OSNOVNO MATERIALNO POMOČ IZ SKLADA ZA EVROPSKO POMOČ NAJBOLJ OGROŽENIM (COVID-19)

Referenčna številka dokumenta: JN-15598
II.1.2)Glavna koda CPV
15000000 Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Predmet javnega naročila je: DOBAVA PREHRAMBENEGA BLAGA V LETU 2022 V OKVIRU OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA HRANO IN/ALI OSNOVNO MATERIALNO POMOČ IZ SKLADA ZA EVROPSKO POMOČ NAJBOLJ OGROŽENIM (COVID-19).

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
29/07/2022
VI.6)Referenca izvirnega obvestila
Številka obvestila v UL: 2022/S 125-353008

Oddelek VII: Spremembe

VII.1)Informacije, ki jih je treba popraviti ali dodati
VII.1.2)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: VI.3
Besedilo:
Se glasi:

Objavljen je bil popravek razpisne dokumentacije. Popravek je obarvan rdeče.

VII.2)Druge dodatne informacije:

Spremeni se besedilo prvega odstavka 12. člena vzorca pogodbe, ki se po spremembi glasi: »Dobavitelj se zavezuje, da bo količino iz 2. člena te pogodbe dobavil v eni dobavi v času trajanja pogodbe, na predviden termin, tj. od 1. 10. 2022 do 11. 11. 2022.«

Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/453261/1._popravek_RD_za_JN_dobava_prehrambenega_blaga_2022.zip