A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Szolgáltatások - 424503-2015

Normál nézet megjelenítése

03/12/2015    S234

Dánia-Koppenhága: Stratégiai kommunikációs szolgáltatások nyújtása az Európai Környezetvédelmi Ügynökség számára

2015/S 234-424503

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Európai Környezetvédelmi Ügynökség Közbeszerzési Szolgálatok
Postai cím: Kongens Nytorv 6
Város: Koppenhága K
Postai irányítószám: 1050
Ország: Dánia
Címzett: Bitten Serena
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Telefon: +45 33367138
Fax: +45 33367199

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.eea.europa.eu

Elektronikus hozzáférés az információkhoz: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1187

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.3)Fő tevékenység
Környezetvédelem
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Stratégiai kommunikációs szolgáltatások nyújtása az Európai Környezetvédelmi Ügynökség számára.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 27: Egyéb szolgáltatások 
A teljesítés helye: A nyertes ajánlattevő helyiségei. Esetenként szolgáltatások az EEA koppenhágai székhelyén történő teljesítésére tarthatnak igényt, mindazonáltal a nyertes ajánlattevőt felkérhetik ad hoc alapon egyéb helyszínekre történő utazásra is.
NUTS-kód
II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama

Az időtartam hónapban: 48

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke

Becsült érték áfa nélkül: 400 000 EUR
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) megbízatásának lényeges eleme, hogy az általa létrehozott információkat ismertté, elérhetővé és könnyen értelmezhetővé tegye a potenciális felhasználók számára.
Az EEA kidolgozott egy „Kommunikáció keretrendszer”-t, amely meghatározza, hogy az ügynökség kommunikációs tevékenységeinek hogyan kell támogatniuk az EEA 2014–2018-as többéves munkaprogramját (MAWP).
A kommunikációs keretrendszer megpróbálja operacionalizálni ezeket a célkitűzéseket, célja az EEA által nyújtott környezetvédelmi információk tartalmának finomítása, valamint hozzáférésük, rendelkezésre állásuk és felhasználásuk javítása. Ez a fő célcsoportokat (tágan) meghatározó és a prioritási munkaterületeket felsoroló „kulcsnarratívák” kidolgozásával történik. Kommunikációs tevékenységeinek végrehajtása során az EEA rendszeresen kiegészíti belső erőforrásait külső szolgáltatók kapacitásaival és szakértelmével a stratégiai kommunikáció területén is.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

79000000 Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság, 79400000 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások, 79416200 Public relations tanácsadó szolgáltatások

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
A szerződés becsült összértéke 400 000 EUR a maximális 48 hónapra, az összes szolgáltatásra vonatkozóan. A szerződést 24 hónapos kezdeti időszakra kötik, amely legfeljebb 1 alkalommal, 24 hónappal hosszabbítható meg.
Becsült érték áfa nélkül: 400 000 EUR
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: igen
A lehetséges meghosszabbítások száma: 1
Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: 24 (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 48 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A pályázati dokumentációhoz 6. mellékletként csatolt keretszerződés-tervezetben foglaltak szerint.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A pályázati dokumentáció 5. szakaszában és az ahhoz 6. mellékletként csatolt keretszerződés-tervezetben meghatározottak szerint.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Gazdasági szereplők konzorciumai nyújthatnak be ajánlatokat. Ha a szerződést konzorciumnak ítélik oda, akkor a konzorciumot felkérhetik arra, hogy a szerződés aláírása előtt meghatározott jogi formát vegyen fel, amennyiben erre a változásra a szerződés megfelelő teljesítéséhez szükség van. Mindez jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség nélküli olyan társulás formájában valósulhat meg, amely kellő védelmet biztosít az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerződéshez fűződő érdekei tekintetében (az érintett tagországoktól függően ez lehet például, társaság, partnerség vagy ideiglenes társulás). A konzorciumnak ki kell jelölnie 1 tagját az ügynökséggel történő kapcsolattartás feladatát ellátó koordinátor szerepkörére. A konzorcium minden egyes tagjának meg kell felelnie az alábbi III.2.1. szakaszban említett részvételi feltételeknek.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A pályázati dokumentáció 1. sz. mellékletének 11.1 és 11.2.1 részében leírtak szerint.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A pályázati dokumentáció 1. sz. mellékletének 11.2.2 részében leírtak szerint.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A pályázati dokumentáció 1. sz. mellékletének 11.2.3 részében leírtak szerint.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
EEA/COM/15/008.
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
15.1.2016 - 16:00
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 26.1.2016 - 10:00

Hely:

Az ügynökség irodái a következő címen: Kongens Nytorv 6, 1050 Koppenhága K, DÁNIA.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen

További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A tenderbontáson pályázónként 1 képviselő vehet részt. A képviselők a részvételi szándékukról legkésőbb a 22.1.2016 (10:00) időpontig előre tájékoztassák az ügynökség közbeszerzési szolgálatát e-mailben: procurement@eea.europa.eu vagy faxon: +45 33367199.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk

A pályázók a tenderdokumentációt és a kiegészítő információkat letölthetik az e-pályázati weboldalról: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1187

A weboldalt rendszeresen frissítik; az ajánlattevők felelősek azért, hogy a frissítéseket és módosításokat a pályázati időszak során figyelemmel kísérjék.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Európai ombudsman
Postai cím: 1 avenue du Président Robert Schuman
Város: Strasbourg
Postai irányítószám: 67001
Ország: Franciaország
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetcím: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A vesztes fél értesítésétől (átvétel dátuma), illetve – ennek hiányában – attól a naptól számított 2 hónapon belül, hogy az érintett fél a vonatkozó információról tudomást szerzett, fellebbezés nyújtható be a Törvényszéknél. Az európai ombudsmanhoz benyújtott panasz nincs hatással a jogorvoslati kérelmek benyújtásának fent említett határidejére.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
23.11.2015