A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 424595-2020

11/09/2020    S177

Magyarország-Esztergom: Magasépítési munka

2020/S 177-424595

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_90954612
Postai cím: Strázsa hegy
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 2509
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Füri András igazgató
E-mail: dinpi@dinpi.hu
Telefon: +36 13914610
Fax: +36 12001168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.dinpi.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Környezetvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Dunakanyar Látogatóközpont kivitelezése Dömösön

Hivatkozási szám: EKR001257012019
II.1.2)Fő CPV-kód
45210000 Magasépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a GINOP-7.1.5.-16-2016-00004 kódszámú pályázat keretében megvalósításra kerülő Dunakanyar Látogatóközpont kivitelezési, továbbá a Bergmann Panzió szerkezetkész állapotáig történő állagmegőrző felújítási feladatainak ellátására.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 842 732 314.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Látogatóközpont épületegyüttes kivitelezése.

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
A teljesítés fő helyszíne:

2027 Dömös Kossuth Lajos utca 2. sz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a 2027 Dömös, Kossuth L. u. 2 sz., 831/4 helyrajzi számú ingatlanon „Látogatóközpont épületegyüttest” kíván létrehozni, a köztes területeken tanösvény kialakítású kerttel. Az új Látogatóközpont épületegyüttese több épületrészből (Főépület, Oktatási-Irodaépület) áll. A területen jelenleg egy épület és több kisebb építmény található. A rossz állapotú építmények elbontásra kerülnek. Az Erdei Iskola (volt Bergmann panzió) épülete pedig felújításra kerül, jelenleg szerkezetkész állapotig.

Dunakanyar Látogatóközpont épületegyüttes

Főépület

A Dunakanyar Látogatóközpont projektben a Dömös, Kossuth Lajos u. 2. szám (hrsz. 831/4.) alatti ingatlanon kerül kialakításra a két – egymást metsző – traktusból álló egy szintes, magastetős a főépület (alapterület: 1 030,90 m2), melynek része egy interaktív, élményszerzésen alapuló, a Duna-Ipoly Nemzeti Park területének élőhelyeit, jellemző élőlényeit, és egyéb természeti jelenségeit bemutató, egyedi koncepcióra épülő, mintegy 300 m2-es interaktív kiállítás, mely több egyedi szoftverfejlesztést, valamint több, mechanikus elven működő demonstrációs elemet is tartalmaz. Ezen kívül helyet kap az épületben egy 150 fős konferenciaterem, valamint a nemzeti parki ajándékbolt és a büfé is.

Oktatási-Irodaépület

A főépület mellet megépül egy kisebb, egy traktusból álló egy szintes, magastetős épület (alapterület: 321,05 m2) is, melyek foglalkoztatóiban a csoportos foglalkozásokat, illetve kisebb volumenű szakmai találkozókat lehet megtartani. Itt kaptak elhelyezést a kiszolgálóegységek -irodák, raktár, öltözők, mosókonyha, szolgálati lakás stb.

A Látogatóközpont épületegyüttesének fűtését és hűtését épületenként telepített levegő-víz hőszivattyúval kívánjuk megvalósítani. A Főépület esetén egy kompakt, beépített hidraulikai blokkal rendelkező kültéri hőszivattyú biztosítja a hűtést és a fűtést. Az Iroda-oktatási épület hőellátását egy osztott rendszerű levegő-víz hőszivattyú biztosítja. A két épület közötti különbség fő oka, hogy az Iroda-oktatási épület padlófűtése a megfelelő komfortigények biztosítása érdekében magasabb előremenő hőmérsékletű vízzel üzemel. Épületenként egy-egy 300 l-es beépített levegős hőszivattyúval üzemelő HMV tartályt tervezünk.

A főépület tetejére a villamos hálózatra visszatápláló napelem csoport (HMKE fotovillamos rendszer) került betervezésre, mely a kiserőművi határt meg nem haladóan 22kVA kiépítésben valósul meg, a tetőre helyezendő 84 db polikristályos napelem modullal, tartószerkezettel, modul lefogatókkal. A megtermelt energia a saját hálózatban elhasználható.

A részletes feladatokat és műszaki leírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M2.A) alkalmassági feltételhez megnevezett szakember többlet tapasztalata (Általános építmények építési-szerelési munkáinak vezetése területén szerzett szakmai tapasztalat, db projekt) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M2.B) alkalmassági feltételhez megnevezett szakember többlet tapasztalata (Építmények építménygépészeti munkáinak vezetése területén szerzett szakmai tapasztalat, db projekt). / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M2.C) alkalmassági feltételhez megnevezett szakember többlet tapasztalata (Építmények építményvillamossági munkáinak vezetése területén szerzett szakmai tapasztalat, db projekt). / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A Bergmann Panzió szerkezetkész állapotáig történő állagmegőrző felújítási feladatainak ellátása.

Erdei Iskola (volt Bergmann Panzió) épülete

A helyi védett építészeti értékként nyilvántartott és védettséget élvező volt Bergmann Panzió épülete jelenleg részben alápincézett, földszint és emelet kialakítású, beépítetlen tetőtérrel. A Panzió összes alapterülete 580, 25 m2, ebből 230,25 m2 a földszint, 236, 54 m2 az emelet és 113,46 m2 a padlástér.

A volt Panzió épületét jelen vállalkozási szerződés keretein belül fel kell újítani, szerkezetkész állapotra kell hozni. Ez az alábbi munkákat jelenti: összes tartószerkezeti fal, födém, egyéb szerkezet elkészül, vízszigetelési munkák, pince tömedékelése, tető hőszigetelése, héjalása és a homlokzati nyílászárók elkészülnek, külső falak utólagos hőszigetelése és vakolása megtörténik, a közművesítés a panzió faláig elkészül.

A részletes feladatokat és műszaki leírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Dunakanyar Látogatóközpont: GINOP-7.1.5.-16-2016-00004

Bergmann Panzió: DINPI saját költségvetés

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Látogatóközpont környezetrendezés kivitelezése.

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45451300 Belső kertek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
A teljesítés fő helyszíne:

2027 Dömös Kossuth Lajos utca 2. sz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a 2027 Dömös, Kossuth L. u. 2 sz., 831/4 helyrajzi számú ingatlanon „Látogatóközpont épületegyüttest” kíván létrehozni, A Látogatóközpont attrakciójának egyik fő eleme a jellemzően zöldfelületként funkcionáló, több interaktív elemmel kialakítandó kert.

Kivitelezési terület: 21 252 m2.

A kert két fő egységre tagolódik:

Déli rész – épületek által tagolt, az épületrészek funkcióihoz kapcsolódó kertrész

A Látogatóközpont déli főbejárata előtt 50 férőhelyes (ebből 2 db mozgáskorlátozottak, 2 db pedig családok részére fenntartott) személygépkocsi és 2 db autóbusz számára látogatói parkoló, valamint 8 férőhelyes személyzeti parkoló épül. A főépület előtt burkolt fogadó-, és rendezvénytér található. Az épületek jellegéhez igazodva ez a tér urbánusabb jellegű, a várakozást, gyülekezést szolgálja, valamint kisebb rendezvényeknek ad otthont. A konferenciateremhez csatlakozó kis tér rövid idejű kint tartózkodásra szolgál, míg a főépületben található büféhez kapcsolódó cserjesávval határolt gyepes, fás területrész pihenőkert funkciót lát el.

Északi rész – jellemzően zöldfelületként funkcionáló kertrész

Ezt a kertrészt hossztengelyben egy szórt kavicsos sétaút vágja ketté.

A sétálóút nyugati oldalán helyezkedik el a sport-, és rendezvénykert. Ez a terület elsősorban nagy, gyepes felület, melyet dús növénytelepítés szegélyez és választ le a későbbiekben erdei iskolaként átalakítani kívánt egykori panzióépületétől és az ahhoz kapcsolódó 12 férőhelyes személyzeti parkolótól.

A sétaúttól keletre található a Látogatóközpont attrakciójának egyik fő eleme, a kert interaktív programokat kínáló része. Ez a kertrész tartalmazza a Duna tanösvényt, mely egy akadálymentes fa pallósoron (#500 m2) halad. Itt egy ivókút jelképezi a Duna forrását, továbbá a Duna felső folyását is szimbolizálva egy Kneipp ösvény is kialakításra kerül. A tanösvény mellett 3 egységes méretű, gerenda szerkezetű kültéri foglalkoztató pavilon kerül kialakításra. A tanösvény végénél a Duna-delta torkolatát szimbolizáló, fóliával szigetelt medrű tisztavizű tó (Duna-delta tó) kerül elhelyezésre. A tó felülete # 240 m2, vízmélysége változó: 0,30 – 1,50 m.

Az itt létesítendő vízfelülethez kötődő, illetve a környék madarainak megfigyelésére 2 darab megmászható detektívüveges madárles is elhelyezésre kerül.

A kert délkeleti sarkában kell kialakítani egy fa karámkerítéssel körbevett állatbemutatót (juh). A karámon belül akolt, kívül pedig szénatárolót kell elhelyezni, a részlettervek alapján, vörösfenyőből építve.

A kertet indirekt parkvilágító lámpatestek és alacsony fénypontmagasságú LED-es pollerlámpák világítják meg.

Ülőalkalmatosságként 6 db, fa deszkázattal borított támlás pad lesz az épületek közötti szabad tereken, míg a kertbe egyedi, bontott gerendából készült, támla és karfa nélküli padokat terveztünk, összesen 17 db-ot. A területen alkalmazott berendezési tárgyak tekintetében egyszerű, letisztult formavilágú termékek kerülnek előtérbe.

Az esővizet a csapadékvíz csatornákon keresztül a 60 m3-es ciszternába vezetjük, túlfolyója szikkasztóblokk rendszerben végződik. Hasonló szikkasztó blokkok kerültek elhelyezésre a gazdasági udvarban, valamint a fogadó épület déli előterében, melyek a parkoló felületéről elfolyó vizeket tisztítás után fogadják magukba.

Az öntözőrendszer vízmegtáplálása ciszternából történik. A ciszterna közvetlen környezetében az öntözőrendszer gépészeti- és elektromos berendezései számára gépészeti helység létesítése szükséges. Amennyiben a ciszternában a szükséges vízmennyiség nem áll rendelkezésre, a rendszer automatikusan tölti azt kútból (2 db kút), ill. hálózati vízről.

A részletes feladatokat és műszaki leírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M2.A) alkalmassági feltételhez megnevezett szakember többlet tapasztalata (Kertépítészet területén szerzett szakmai tapasztalat, db projekt). / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M2.B) alk feltételhez megnev szakember többlet tapasztalata (Élőállat bemutatási céllal létrehozott állattartó hely kivitelezésének szakirányítása területén szerzett szakmai tapasztalat,db projekt) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: At a teljesítésbe bevon az alk-i követelményként meghatározottakon felül további 1 fő szakembert, aki rendelkezik legalább 1 db kerti tó kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalattal (Igen/Nem) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Immerziós madárröpde építése

Az építmény alapterülete 750 m2. A könnyűszerkezetes, tüzihorganyzott acélszerkezetből és feszített kötélszerkezetből álló építmény tervezett funkciója, hogy a térségre jellemző, mentett, de a természetbe vissza nem engedhető madarak megfigyelhetők legyenek a látogatók számára, ugyanakkor a kert átláthatóság zavartalan maradjon.

Területén belül egy beton szigetelésű vízimadaras tó és patak – vízfelület 55 m2 – kialakítása is tervezett, déli végében egy „forrással”. A tó vízmélysége változó: 25-80 cm. A részletes feladatokat és műszaki leírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A környezetrendezési dokumentáció külön tervlapokon tartalmazza a röpdén belüli növényzet, épített elemek részletkidolgozásait, költségeit külön költségvetési kiírás tartalmazza.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

GINOP-7.1.5.-16-2016-00004

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Látogatóközpont kiállítás kivitelezése.

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45421000 Asztalosipari munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
A teljesítés fő helyszíne:

2027 Dömös Kossuth Lajos utca 2. sz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a 2027 Dömös, Kossuth L. u. 2 sz., 831/4 helyrajzi számú ingatlanon „Látogatóközpont épületegyüttest” kíván létrehozni, A Látogatóközpont attrakciójának központi eleme a főépületben kialakításra kerülő kiállítás, továbbá a kertben található Duna-tanösvény.

A beltéri kiállítás

A főépület északi szárnyában található a kiállítótér (alapterület: 285,47 m2), ahol a Duna-Ipoly Nemzeti Park élővilágával a látogatók játékos, interaktív módon ismerkedhetnek meg innovatív digitális alapon működő kiállítási elemek segítségével.

A kiállítás alapján az egész kiállítótermet betöltő erdő installáció képezi. Az installáció az erdő fáit szimbolizáló, összesen 442 db függőlegesen elhelyezett fapallóból áll. A fapallók az erdők szerkezetét imitálva hol sűrűbben, hol tisztásokat létrehozva kerülnek elhelyezésre, ezáltal az installáció az erdő élményét, érzetét közvetíti a látogatóknak. Az installáció megteremti a lehetőségét annak is, hogy a fapallókon és a tisztásokon elhelyezzük a Nemzeti Park értékeit bemutató interaktív kiállítási elemeket. Ezek a kiállítási elemek alapvetően három típusba sorolhatók.

Az elemek első csoportja a fapallókhoz kötődik, ezekre mind az öt érzékszervre ható eszközöket terveztünk: 200 db szitanyomat, 5 db betekintőnyílás, 4 db szaglódoboz, 5 db tapogatódoboz, 2 db forgatós kép és 1 db kameracsapda.

Az elemek második csoportja a fapallók közé elhelyezett táblákra épített eszközöket tartalmazza. Ezekből 15 darabot terveztünk, a legkülönfélébb témákban. Vannak köztük tisztán mechanikus elven működő játékok (pl. a Dunai szörnyek, a mélységek lakói című), és vannak, amelyeknél érintőképernyős monitoron futó programok segítik a megismerést (pl. Erdeink a szakemberek szemével). Ezek közül egy speciális elem a barlangokat bemutató, amely egy hozzávetőlegesen 10 m2 alapterületű műbarlang kiépítését jelenti.

A kiállítási elemek harmadik csoportja a tisztásokon elhelyezett interaktív eszközöket foglalja magában. Összesen 9 féle elemet terveztünk. A kiállítás koncepciója szerint a látogató a kiállítótérbe belépve a Duna partról halad fel a hegycsúcsokig, az egyes élőhelyek, fajok bemutatása ezt a sorrendet, zonációt követi. Így a bejárathoz közelebbi elemek a tisztásokon a folyók élővilágával, működésével ismertetnek meg, ezek a Duna halai akvárium, a Folyópart kimosási modell, a Viza flipper és a Kavics pihenő. A hegyen felfelé haladva pedig a Rétisas tápláléklánccal, a Középhegységi vízfolyás akvaterráriummal, a Domborzatmodellel és az Interaktív homokozóval találkozunk. A térben felfüggesztve az adott élőhelyhez kötődő madár-modellek (6 db) színesítik a kiállítást.

Duna-tanösvény a kertben

A kertben a Duna vonalát szimbolizáló tanösvényt szeretnénk kialakítani. A tanösvényen haladva a fa pallósor mentén elhelyezett 19 db kis tájékoztató tábla segítségével kerülnek bemutatásra a Duna-menti természetvédelmi területek. Az egyes Duna-szakaszokat (Felső-, Közép- és Al-Duna) érintve 3 pavilont szeretnénk kialakítani, amelyekben interaktív foglalkoztatók létrehozását tervezzük bemutatva az adott Duna-szakasz jellegzetességeit. Az első pavilonban Folyómeder kimosási modellt, a másodikban Fokgazdálkodás modellt, a harmadikban pedig egy Hullámoztatót és Viza, harcsa, pelikán súlyzó modellt szeretnénk elhelyezni. A pavilonokban a játékok mellett tájékoztató táblák is kihelyezésre kerülnek, összesen 15 db.

A részletes feladatokat és műszaki leírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M2.A) alkalmassági feltételhez megnevezett szakember többlet tapasztalata (szoftver kifejlesztés területen szerzett szakmai tapasztalat, db projekt). / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M2.B) alkalmassági feltételhez megnevezett szakember többlet tapasztalata (kiállítás grafikailátványtervező területen szerzett szakmai tapasztalat, db projekt). / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M2.C) alkalmassági feltételhez megnevezett szakember többlet tapasztalata (beltéri asztalosipari faanyag feldolgozása, beépítése területen szerzett szakmai tapasztalat, db projekt). / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

GINOP-7.1.5.-16-2016-00004

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 229-561181
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Látogatóközpont épületegyüttes kivitelezése.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
01/09/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: LAKI Épületszobrász Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_37676896
Postai cím: Mogyoród útja 12-14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
E-mail: info@lakinet.hu
Telefon: +36 18142128
Fax: +36 18142122
Internetcím: http://www.laki.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 128 738 033.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Napelemes rendszer komplett kivitelezése, MV-ÉV felelős műszaki vezetés, bontási munkák egyes részei, zsaluzás és állványozás egyes részei, irtás, föld- és sziklamunkák egyes részei, ács, bádogos és tetőfedő munkák egyes részei, szárazépítési munkák készítésének egyes részei, stb.

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:

Látogatóközpont környezetrendezés kivitelezése.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
01/09/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MPALADIN Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_44798787
Postai cím: Gábor Áron utca 2/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 1182
Ország: Magyarország
E-mail: mpaladinkft@gmail.com
Telefon: +36 209613600
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 473 385 281.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Kerti tó kivitelezés, AF III.1.3) M2.B pont szerinti tevékenység

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 3
Rész száma: 3
Elnevezés:

Látogatóközpont kiállítás kivitelezése.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
03/09/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Tó-Art Medic Kft
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_92129201
Postai cím: Árpád utca 8/a.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1215
Ország: Magyarország
E-mail: toart@t-online.hu
Telefon: +36 309581538
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 240 609 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Faipari és asztalosipari munkák, lakatosipari munkák, programozás, plexi munkák, grafikai munkák, villanyszerelés, villamossági munkák, nyomdai munkák, fakitermelő, fafeldolgozás

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

1. rész:

LAKI Épületszobrász Zrt., MAGYARORSZÁG 1151 Budapest, Mogyoród útja 12-14., 12764073242

C.S.T. – Komplex Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 1137 Budapest, Pozsonyi út 26., 13629229241

2. rész:

MPALADIN Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., MAGYARORSZÁG 1182 Budapest, Gábor Áron utca 2/A., 24076618243

OPUS Magnum Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 1139 Budapest, Váci Út 99, 14823471241

Belvárosi Építő és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság, MAGYARORSZÁG 2000 Szentendre, Szentlászlói út 160/2., 13773610213

3. rész:

Tó-Art Medic Kft, MAGYARORSZÁG 1215 Budapest, Árpád utca 8/a., 13302735243

Tandart Építőipari Kft., MAGYARORSZÁG 2161 Csomád, Kossuth Lajos utca 102., 13523886213

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/09/2020