Építési beruházás - 424844-2020

11/09/2020    S177

Magyarország-Budapest: Stadion építése

2020/S 177-424844

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosító szám: AK15494
Postai cím: Hermina út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korpás Rudolf
E-mail: kozbeszerzes@mnsk.hu
Telefon: +36 14714298
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mnsk.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény kivitelezése átalánydíjas vállalkozási szerződés alapján

II.1.2)Fő CPV-kód
45212224 Stadion építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

A Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény kivitelezése átalánydíjas vállalkozási szerződés alapján

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45210000 Magasépítési munka
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, XIX. Ker. Puskás Ferenc u. 1-3., hrsz.: 168207

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Az UEFA „Category 4” előírásainak megfelelő Bozsik Stadion kivitelezése, amely többek között az alábbiakat foglalja magában:

Beépítési paraméterek

Telek területe: 70111,00 m2

Beépített alapterület: 8208,00 m2

Hasznos alapterület: 7119 m2

Szintterületi mutató: 0,202 m2/m2

Bruttó szintterület: 14 136 m2

Építménymagasság: 14,60 m

Kialakított zöldfelület: 23 244 m2

Burkolt terület: 30 463 m2

Ebből:

Térkőburkolat: 23 725 m2

Beton gyeprács: 5827 m2

Murva: 992 m2

Játéktér területe: 10 032 m2

Telken biztosított parkolószám: 537-20%=438 db

Előregyártott vasbeton elemek: 1300 db

Acélszerkezet: 670 tonna

Monolit vasbeton szerkezet: 2700 m3

Beruházás rövid ismertetése:

A létesítmény funkciója

A stadion min. 8000 fő befogadására képes /UEFA Category 4-es és MLSZ I. osztály „A” kategóriának megfelelően kialakított/, fedett lelátóból és az alatta tervezett szociális és szolgáltató egységekből, valamint egy FSZ+3 emelet magas fejépületből áll.

A fejépületben a főfunkcióhoz szükséges sport - technológiai területek, VIP, VVIP és kiszolgáló helyiségek funkcionálnak; a fejépület legfelső fedett, de oldalról részben nyitott szintjén a főkamera- és közvetítő állások, valamint a gépészeti terasz kerül elhelyezésre. Az épített pályavilágításnak alkalmasnak kell lenni HD minőségű közvetítésekhez.

A stadion beléptetési pontjai a szurkolók számára 2100 mm magas forgókapukon keresztül történik.

Egyéb kivitelezést befolyásoló körülmények:

A vendégszurkolók bejutását egy, a MÁV személyforgalmat lebonyolító vasúti pálya fölött építendő acélszerkezet biztosítja majd. Ennek az építési területnek az átadását (vágányzár egyeztetése stb), műszaki ellenőrzését, átadás-átvételét úgy kell szervezni, hogy abban a MÁV részéről bevonni szükséges szereplőkkel való kapcsolattartást a Vállalkozó végzi a Megrendelő egyidejű tájékoztatásával és saját körben gondoskodik a MÁV-nak is megfelelő előírások, próbák, tesztek, dokumentációk, engedélyek beszerzéséről.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 480
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 243-554146

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
06/12/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Pharos 95 Sportpályaépítő Kft.
Postai cím: 510-es Fő út 26.
Város: Dunavarsány
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2336
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 11 799 254 181.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1) A II.2.7) és VII.1.5) pontokban megadott időtartamok naptári napokban értendők.

2) A szerződésmódosítás dátuma: 2020.9.1.

3) A VII.2.2) pont folytatása:

(iii) Vállalkozó a munkaterület átvételét követően jelezte, hogy a Szerződés hatályba lépését követően rendelkezésére bocsájtott építési engedély hatályát meghosszabbító határozat, elsősorban az OTSZ változása miatt, a Szerződés mellékletét képező kiviteli tervdokumentáció alapján elvégzendő gyártmánytervezés során jelentős többlet feladatai keletkeznek, mely a kivitelezés során is jelentős többletmunkákat eredményez;

(iv) Megrendelő, a Vállalkozó élőfüves sportpályák építésének és karbantartásának területén szerzett kiemelkedő tapasztalata szerinti, a sporttechnológia tervfejezetet érintő, üzemeltetési és karbantartási szempontból is kedvezőbb, költséghatékonyabb javaslatai alapján felmerült igényeinek megfelelően, a kiviteli tervdokumentáció vonatkozó munkarészeinek felülvizsgálata vált szükségessé. A felülvizsgálat eredménye nincs hatással a vállalkozói díjra, ugyanakkor a jelen Szerződés 2. számú mellékletét képező Megrendelői Ütemterv ’Játéktér pályaszerkezet, füvesítéssel együtt’ részhatáridőt érinti;

(v) Tekintettel a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletére a veszélyhelyzet kihirdetéséről, Felek rögzítik, hogy a kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges egyes anyagok, termékek beszerzésének időigénye megnövekedett, a tervezett munkaerő-szükségletnek megfelelő létszám mérséklése elkerülhetetlenné vált.

Felek a fentiek alapján megállapodnak a Szerződés az alábbiak szerinti módosításában.

Felek rögzítik, hogy a szerződés-módosítás alapján az ellenérték növekedése nem éri el a Kbt. 141. § (2) bekezdés a) és b) pontjai szerinti értékhatárt, valamint a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és illeszkedik a Szerződés eredeti jellegéhez, továbbá a Szerződés műszaki tartamának változására tekintettel történő ellenérték módosítása összefügg a szerződéses határidő módosításával (a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 141. § (2)-(3) bekezdései alapján).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/09/2020

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45212224 Stadion építése
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45210000 Magasépítési munka
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, XIX. Ker. Puskás Ferenc u. 1-3., HRSZ.: 168207

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az UEFA „Category 4” előírásainak megfelelő Bozsik Stadion kivitelezése, amely többek között az alábbiakat foglalja magában:

Beépítési paraméterek

Telek területe: 70 111,00 m2

Beépített alapterület: 8208,00 m2

Hasznos alapterület: 7119 m2

Szintterületi mutató: 0,202 m2/m2

Bruttó szintterület: 14 136 m2

Építménymagasság: 14,60 m

Kialakított zöldfelület: 23 244 m2

Burkolt terület: 30463 m2

Ebből:

Térkőburkolat: 23725 m2

Beton gyeprács: 5827 m2

Murva: 992 m2

Játéktér területe: 10 032 m2

Telken biztosított parkolószám: 537-20%=438 db

Előregyártott vasbeton elemek: 1300 db

Acélszerkezet: 670 tonna

Monolit vasbeton szerkezet: 2700 m3

Beruházás rövid ismertetése:

A létesítmény funkciója

A stadion min. 8000 fő befogadására képes /UEFA Category 4-es és MLSZ I. osztály „A” kategóriának megfelelően kialakított/, fedett lelátóból és az alatta tervezett szociális és szolgáltató egységekből, valamint egy FSZ+3 emelet magas fejépületből áll.

A fejépületben a főfunkcióhoz szükséges sport - technológiai területek, VIP, VVIP és kiszolgáló helyiségek funkcionálnak; a fejépület legfelső fedett, de oldalról részben nyitott szintjén a főkamera- és közvetítő állások, valamint a gépészeti terasz kerül elhelyezésre. Az épített pályavilágításnak alkalmasnak kell lenni HD minőségű közvetítésekhez.

A stadion beléptetési pontjai a szurkolók számára 2100 mm magas forgókapukon keresztül történik.

Egyéb kivitelezést befolyásoló körülmények:

A vendégszurkolók bejutását egy, a MÁV személyforgalmat lebonyolító vasúti pálya fölött építendő acélszerkezet biztosítja majd. Ennek az építési területnek az átadását (vágányzár egyeztetése stb), műszaki ellenőrzését, átadás-átvételét úgy kell szervezni, hogy abban a MÁV részéről bevonni szükséges szereplőkkel való kapcsolattartást a Vállalkozó végzi a Megrendelő egyidejű tájékoztatásával és saját körben gondoskodik a MÁV-nak is megfelelő előírások, próbák, tesztek, dokumentációk, engedélyek beszerzéséről.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 666
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 12 749 654 075.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Pharos 95 Sportpályaépítő Kft.
Postai cím: 510-es Fő út 26.
Város: Dunavarsány
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2336
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A Szerződés 11.1.1. pontjának új szövege a következő:

„11.1.1. A Vállalkozót a jelen Szerződés szerint nyújtott teljesítésének ellenértékeként megillető Vállalkozási Díj fix átalánydíj, nettó 12 749 654 075 HUF, azaz tizenkettőmilliárd-hétszáznegyvenkilecmillió-hatszázötvennégyezer-hetvenöt Forint + áfa.”

II.2. Felek a jelen szerződés-módosításhoz csatolják 1. számú mellékletként a Szerződés módosított 11.1.1. pontja szerinti vállalkozói díj módosítására vonatkozó árazott költségvetést.

II.3. A Szerződés 2. számú melléklet „Megrendelői Ütemterv” helyébe a jelen szerződés-módosítás 2. számú melléklet módosított Megrendelői Ütemterv lép.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A közbeszerzési eljárás megindítását, illetve a Szerződés megkötését követően a Projektet érintő alábbi változások következtek be:

(i) a Sportról szóló 2004. évi I. törvény a 2018. és 2019. években hatályba lépett változásainak, valamint a Magyar Labdarúgó Szövetség szabályzataiban, követelményrendszereiben, a jogszabályváltozásoknak megfelelő a 2018. és 2019. években hatályba lépő módosításainak megfelelően a labdarúgó stadion gyengeáramú és erősáramú kivitelezési tervdokumentációjának a felülvizsgálata, és a rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül szükséges módosítások elvégzése vált szükségessé;

(ii) Megrendelő a felmerült, gazdaságosabb üzemeltetési szempontokon alapuló igényeinek megfelelően, a labdarúgó stadion fejépületben egyes helyiségek alaprajzi elrendezésének, kialakításának, valamint a belsőépítészeti megjelenésének a felülvizsgálata, módosítása vált szükségessé, amely érinti a kivitelezési tervdokumentáció szakági munkarészeit is.

Folytatás a VI.3) pontban!

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 11 799 254 181.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 12 749 654 075.00 HUF