TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 425045-2022

03/08/2022    S148

România-Turda: Materiale pentru instalaţii de apă şi canalizare

2022/S 148-425045

Anunț de atribuire a contractului – utilități

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: COMPANIA DE APA "ARIES" S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 20330054
Adresă: Strada: Sever Axente, nr. 2
Localitate: Turda
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 401078
Țară: România
Persoană de contact: IONUT BOGDAN BOBIC
E-mail: office@caaries.ro
Telefon: +40 264311771
Fax: +40 264311772
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.caaries.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.6)Activitate principală
Apă

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord cadru "Achizitie materiale pentru instalatii de apa si canalizare”

Număr de referinţă: 20330054_2021_PAAPD1160270
II.1.2)Cod CPV principal
44115210 Materiale pentru instalaţii de apă şi canalizare
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

COMPANIA DE APA ARIES S.A. în calitate de Entitate contractantă dorește achiziționarea de MATERIALE PENTRU INSTALATII DE APA SI CANALIZARE. Acestea vor fi utilizate de către sectoarele de producție pentru asigurarea desfășurării activității de întreținere, exploatare și extinderi a rețelelor de apă și canalizare ale COMPANIEI DE APA ARIES S.A.

Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Modalitatea de atribuire a contractului este Acordul-cadru incheiat pe o perioada de 2 ani, cu un operator economic, contractele subsecvente se vor incheia pe perioade de 4 luni, din momentul semnarii acordului cadru.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Se estimeaza ca pe durata de valabilitate a Acordului-Cadru sa fie atribuite cate 1 Contract Subsecvent la un interval de aproximativ 4 luni incepand cu data intrarii in vigoare a Acordului-cadru.

Entitatea Contractanta va incheia Acord Cadru cu 1 operator economic pe fiecare lot in parte, iar atribuirea Contractelor subsecvente in baza Acordului Cadru se face fara reluarea competitiei.

Pentru fiecare Lot in parte, atribuirea unui Contract subsecvent se face Ofertantului clasat pe locul I.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoare fără TVA: 4 176 847.56 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot II - Conducte din PVC si Fitinguri pentru conducte de PVC, Vane, Flanse, Hidranti, filtre Y, Coliere pentru conducte din materiale diverse (Oţel, Fontă, PEHD, Azbociment), Capace camin

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44115210 Materiale pentru instalaţii de apă şi canalizare
42130000 Robinete, vane şi dispozitive similare
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
44167000 Diverse accesorii de ţevărie
44167200 Flanşe şi coliere pentru reparaţii
44423750 Capace pentru canale
44482200 Hidranţi de incendiu
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO112 Bistriţa-Năsăud
Locul principal de executare:

jud Cluj

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conducte din PVC si Fitinguri pentru conducte de PVC, Vane, Flanse, Hidranti, filtre Y, Coliere pentru conducte din materiale diverse (Oţel, Fontă, PEHD, Azbociment), Capace camin, descrise in caietul de sarcini si fisele tehnice anexate.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot I - Conducte si Fitinguri pentru conducte de polietilena PE100, Fitinguri din fonta zincate, Robineti din fonta

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44115210 Materiale pentru instalaţii de apă şi canalizare
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
44167000 Diverse accesorii de ţevărie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

jud Cluj

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conducte si Fitinguri pentru conducte de polietilena PE100, Fitinguri din fonta zincate, Robineti din fonta, descrise in caietul de sarcini si fisele tehnice anexate.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 050-126665
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ orientativ periodic

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 11770
Lot nr.: 2
Titlu:

Lot II - Conducte din PVC si Fitinguri pentru conducte de PVC, Vane, Flanse, Hidranti, filtre Y, Coliere pentru conducte din materiale diverse (Oţel, Fontă, PEHD, Azbociment), Capace camin

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
25/07/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: AMP GRUP SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 23207235
Adresă: Strada Calea Severinului , Nr. 72
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 200604
Țară: România
E-mail: licitatii@ampgrup.ro
Telefon: +40 765906316
Fax: +40 251435310
Adresă internet: www.ampgrup.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 376 176.71 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 247 113.10 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 4433
Lot nr.: 1
Titlu:

Lot I - Conducte si Fitinguri pentru conducte de polietilena PE100, Fitinguri din fonta zincate, Robineti din fonta

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
16/03/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: AMP GRUP SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 23207235
Adresă: Strada Calea Severinului , Nr. 72
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 200604
Țară: România
E-mail: licitatii@ampgrup.ro
Telefon: +40 765906316
Fax: +40 251435310
Adresă internet: www.ampgrup.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 352 991.80 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 308 727.70 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 19060
Lot nr.: 1
Titlu:

Lot I - Conducte si Fitinguri pentru conducte de polietilena PE100, Fitinguri din fonta zincate, Robineti din fonta

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
16/11/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: AMP GRUP SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 23207235
Adresă: Strada Calea Severinului , Nr. 72
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 200604
Țară: România
E-mail: licitatii@ampgrup.ro
Telefon: +40 765906316
Fax: +40 251435310
Adresă internet: www.ampgrup.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 352 991.80 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 178 495.22 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 19059
Lot nr.: 2
Titlu:

Lot II - Conducte din PVC si Fitinguri pentru conducte de PVC, Vane, Flanse, Hidranti, filtre Y, Coliere pentru conducte din materiale diverse (Oţel, Fontă, PEHD, Azbociment), Capace camin

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
16/11/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: AMP GRUP SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 23207235
Adresă: Strada Calea Severinului , Nr. 72
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 200604
Țară: România
E-mail: licitatii@ampgrup.ro
Telefon: +40 765906316
Fax: +40 251435310
Adresă internet: www.ampgrup.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 376 176.71 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 234 143.54 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 11469
Lot nr.: 2
Titlu:

Lot II - Conducte din PVC si Fitinguri pentru conducte de PVC, Vane, Flanse, Hidranti, filtre Y, Coliere pentru conducte din materiale diverse (Oţel, Fontă, PEHD, Azbociment), Capace camin

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
16/07/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: AMP GRUP SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 23207235
Adresă: Strada Calea Severinului , Nr. 72
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 200604
Țară: România
E-mail: licitatii@ampgrup.ro
Telefon: +40 765906316
Fax: +40 251435310
Adresă internet: www.ampgrup.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 376 176.71 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 350 814.21 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 11467
Lot nr.: 1
Titlu:

Lot I - Conducte si Fitinguri pentru conducte de polietilena PE100, Fitinguri din fonta zincate, Robineti din fonta

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
16/07/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: AMP GRUP SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 23207235
Adresă: Strada Calea Severinului , Nr. 72
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 200604
Țară: România
E-mail: licitatii@ampgrup.ro
Telefon: +40 765906316
Fax: +40 251435310
Adresă internet: www.ampgrup.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 352 991.80 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 345 327.05 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 11450
Lot nr.: 1
Titlu:

Lot I - Conducte si Fitinguri pentru conducte de polietilena PE100, Fitinguri din fonta zincate, Robineti din fonta

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
16/07/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: AMP GRUP SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 23207235
Adresă: Strada Calea Severinului , Nr. 72
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 200604
Țară: România
E-mail: licitatii@ampgrup.ro
Telefon: +40 765906316
Fax: +40 251435310
Adresă internet: www.ampgrup.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală a contractului/lotului: 2 071 962.30 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 11468
Lot nr.: 2
Titlu:

Lot II - Conducte din PVC si Fitinguri pentru conducte de PVC, Vane, Flanse, Hidranti, filtre Y, Coliere pentru conducte din materiale diverse (Oţel, Fontă, PEHD, Azbociment), Capace camin

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
16/07/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: AMP GRUP SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 23207235
Adresă: Strada Calea Severinului , Nr. 72
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 200604
Țară: România
E-mail: licitatii@ampgrup.ro
Telefon: +40 765906316
Fax: +40 251435310
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 257 060.26 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 2 104 885.26 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 4370
Lot nr.: 2
Titlu:

Lot II - Conducte din PVC si Fitinguri pentru conducte de PVC, Vane, Flanse, Hidranti, filtre Y, Coliere pentru conducte din materiale diverse (Oţel, Fontă, PEHD, Azbociment), Capace camin

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
16/03/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: AMP GRUP SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 23207235
Adresă: Strada Calea Severinului , Nr. 72
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 200604
Țară: România
E-mail: licitatii@ampgrup.ro
Telefon: +40 765906316
Fax: +40 251435310
Adresă internet: www.ampgrup.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 376 176.71 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 249 399.98 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 11778
Lot nr.: 1
Titlu:

Lot I - Conducte si Fitinguri pentru conducte de polietilena PE100, Fitinguri din fonta zincate, Robineti din fonta

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
25/07/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: AMP GRUP SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 23207235
Adresă: Strada Calea Severinului , Nr. 72
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 200604
Țară: România
E-mail: licitatii@ampgrup.ro
Telefon: +40 765906316
Fax: +40 251435310
Adresă internet: www.ampgrup.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 352 991.80 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 253 192.67 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Compania de Apa Aries SA
Adresă: str Axente Sever, nr 2
Localitate: Turda
Cod poștal: 401078
Țară: România
E-mail: office@caaries.ro
Telefon: +40 264311771
Fax: +40 264311772
Adresă internet: www.caaries.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
29/07/2022