Supplies - 425052-2022

03/08/2022    S148

Česko-Brno: Konstrukce a díly

2022/S 148-425052

Oznámení o výsledku zadávacího řízení – veřejné služby

Výsledky zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/25/EU

Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: EG.D, a.s.
Národní identifikační číslo: 28085400
Poštovní adresa: Lidická 1873/36, Černá Pole
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 60200
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Blanka Horčičková
E-mail: blanka.horcickova@egd.cz
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.egd.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://ezak.eon.cz/profile_display_2.html
I.6)Hlavní předmět činnosti
Elektřina

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Ocelové konstrukce pro venkovní vedení VN, NN

II.1.2)Hlavní kód CPV
44212300 Konstrukce a díly
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky ocelových konstrukcí pro venkovní vedení VN, NN.

Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a další požadavky související s jejím plněním, podmínky, specifikace, předpokládané odebírané množství a ostatní údaje jsou detailně specifikovány v návrhu rámcové dohody, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace, a v jejích přílohách.

Veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem Systém kvalifikace - Dodávky ocelových konstrukcí pro venkovní vedení VN, NN, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-037003.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH) (Souhlasíte se zveřejněním? ano)
Hodnota bez DPH: 12 713 879.00 CZK
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část A - Ocelové konstrukce pro venkovní vedení VN

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
44212300 Konstrukce a díly
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ0 Česko
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Česká republika, zejména Jihočeský a Jihomoravský kraj

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem této části zakázky je dodávka ocelových konstrukcí pro venkovní vedení VN.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Název projektu: ACON Smart Grids, Číslo smlouvy: INEA/CEF/ENER/M2018/1749672

II.2.14)Další informace

Veřejná zakázka navazovala na systém kvalifikace.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část B - Ocelové konstrukce pro sloupové distribuční trafostanice

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
44212300 Konstrukce a díly
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ0 Česko
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Česká republika, zejména Jihočeský a Jihomoravský kraj

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem této části zakázky je dodávka ocelových konstrukcí pro sloupové distribuční trafostanice.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Název projektu: ACON Smart Grids, Číslo smlouvy: INEA/CEF/ENER/M2018/1749672

II.2.14)Další informace

Veřejná zakázka navazovala na systém kvalifikace.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část C - Ocelové konstrukce pro spínané sestavy

Část č.: 3
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
44212300 Konstrukce a díly
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ0 Česko
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Česká republika, zejména Jihočeský a Jihomoravský kraj

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem této části zakázky je dodávka ocelových konstrukcí pro spínané sestavy.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Název projektu: ACON Smart Grids, Číslo smlouvy: INEA/CEF/ENER/M2018/1749672

II.2.14)Další informace

Veřejná zakázka navazovala na systém kvalifikace.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část D - Ostatní ocelové konstrukce VN a NN

Část č.: 4
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
44212300 Konstrukce a díly
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ0 Česko
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Česká republika, zejména Jihočeský a Jihomoravský kraj

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem této části zakázky je dodávka ostatních ocelových konstrukcí VN

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Název projektu: ACON Smart Grids, Číslo smlouvy: INEA/CEF/ENER/M2018/1749672

II.2.14)Další informace

Veřejná zakázka navazovala na systém kvalifikace

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část E - Ocelové konstrukce pro venkovní vedení NN

Část č.: 5
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
44212300 Konstrukce a díly
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ0 Česko
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Česká republika, zejména Jihočeský a Jihomoravský kraj

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem této části zakázky je dodávka ocelových konstrukcí pro venkovní vedení NN.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Název projektu: ACON Smart Grids, Číslo smlouvy: INEA/CEF/ENER/M2018/1749672

II.2.14)Další informace

Veřejná zakázka navazovala na systém kvalifikac

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Užší řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 207-505809
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži ve formě pravidelného předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 1
Název:

Část A - Ocelové konstrukce pro venkovní vedení VN

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
30/06/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 2
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 2
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ENERGETIKA SERVIS s.r.o.
Národní identifikační číslo: 63911949
Poštovní adresa: Křižíkova 1690
Obec: České Budějovice
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
PSČ: 37001
Země: Česko
E-mail: info@energetika-servis.cz
Internetová adresa: https://www.energetika-servis.cz
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH) (Souhlasíte se zveřejněním? ano)
Konečná hodnota zakázky/položky: 3 617 437.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách
V.2.6)Cena zaplacená za výhodné koupě

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 2
Název:

Část B - Ocelové konstrukce pro sloupové distribuční trafostanice

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
30/06/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 2
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 2
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ENERGETIKA SERVIS s.r.o.
Národní identifikační číslo: 63911949
Poštovní adresa: Křižíkova 1690
Obec: České Budějovice
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
PSČ: 37001
Země: Česko
E-mail: info@energetika-servis.cz
Internetová adresa: https://www.energetika-servis.cz
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH) (Souhlasíte se zveřejněním? ano)
Konečná hodnota zakázky/položky: 3 218 796.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách
V.2.6)Cena zaplacená za výhodné koupě

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 3
Název:

Část C - Ocelové konstrukce pro spínané sestavy

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
30/06/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ENERGETIKA SERVIS s.r.o.
Národní identifikační číslo: 63911949
Poštovní adresa: Křižíkova 1690
Obec: České Budějovice
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
PSČ: 37001
Země: Česko
E-mail: info@energetika-servis.cz
Internetová adresa: https://www.energetika-servis.cz
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH) (Souhlasíte se zveřejněním? ano)
Konečná hodnota zakázky/položky: 2 788 954.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách
V.2.6)Cena zaplacená za výhodné koupě

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 4
Název:

Část D - Ostatní ocelové konstrukce VN a NN

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
30/06/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: NERGETIKA SERVIS s.r.o.
Národní identifikační číslo: 63911949
Poštovní adresa: Křižíkova 1690
Obec: České Budějovice
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
PSČ: 37001
Země: Česko
E-mail: info@energetika-servis.cz
Internetová adresa: https://www.energetika-servis.cz
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH) (Souhlasíte se zveřejněním? ano)
Konečná hodnota zakázky/položky: 2 081 879.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách
V.2.6)Cena zaplacená za výhodné koupě

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 5
Název:

Část E - Ocelové konstrukce pro venkovní vedení NN

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
30/06/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 2
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 2
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ENERGETIKA SERVIS s.r.o.
Národní identifikační číslo: 63911949
Poštovní adresa: Křižíkova 1690
Obec: České Budějovice
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
PSČ: 37001
Země: Česko
E-mail: info@energetika-servis.cz
Internetová adresa: https://www.energetika-servis.cz
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH) (Souhlasíte se zveřejněním? ano)
Konečná hodnota zakázky/položky: 1 006 813.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách
V.2.6)Cena zaplacená za výhodné koupě

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

Jedná se o souhrnné oznámení dle §137 z.134/2016Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, o uzavření dílčích odvolávek/objednávek na základě rámcové dohody OCELOVÉ KONSTRUKCE PRO VENKOVNÍ VEDENÍ VN, NN za uplynulé kalendářní čtvrtletí. V Oddílu V.2.4. je uveden souhrn zadaných dílčích odvolávek/objednávek za kalendářní čtvrtletí pro uvedený region.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
29/07/2022