The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 425089-2022

03/08/2022    S148

Poland-Wrocław: Natural gas

2022/S 148-425089

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2022/S 136-390434)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A.
Postal address: ul. Na Grobli 19
Town: Wrocław
NUTS code: PL Polska
Postal code: 50-421
Country: Poland
Contact person: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A.
E-mail: anna.sawicka@mpwik.wroc.pl
Telephone: +48 691900392
Internet address(es):
Main address: www.mpwik.wroc.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego GZ-50 na rok 2023

II.1.2)Main CPV code
09123000 Natural gas
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu. Przewidywana ilość dostarczanego gazu ziemnego w okresie dostawy wynosi 33 102,757 MWh.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/07/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2022/S 136-390434

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 08/08/2022
Local time: 23:59
Read:
Date: 18/08/2022
Local time: 23:59
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 09/08/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 19/08/2022
Local time: 10:00
VII.2)Other additional information: