There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 425190-2022

03/08/2022    S148

Sweden-Eskilstuna: Horticultural services

2022/S 148-425190

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag
National registration number: 556935-7501
Postal address: Kungsgatan 86
Town: ESKILSTUNA
NUTS code: SE122 Södermanlands län
Postal code: 63186
Country: Sweden
Contact person: Paula Karlsson
E-mail: Paula.Karlsson@esem.se
Internet address(es):
Main address: http://www.eem.se
I.6)Main activity
Water

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Skötsel av våtmark

Reference number: UH 22-02
II.1.2)Main CPV code
77300000 Horticultural services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

I uppdraget ingår att - i spillvattenvåtmarker - föreslå och genomföra förbättringsåtgärder i samråd

med beställaren.

Upptagning och omhändertagande av slam och växtlighet som tar upp näring från vattnet.

Omhändertagandet och transport utförs av leverantören men bekostas av beställaren. Analyser

ingår i uppdraget och ska utföras av ackrediterat laboratorium.

Restaurering av våtmarker (inkl bottenskikt och vallar) och inplantering av nya växter.

Parkrelaterad skötsel såsom gräsklippning och mekaniskt underhåll av luckor ingår inte.

Avropen kan vara funktioner, ex beställaren önskar få en rengjord inloppskanal.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 16 000 000.00 SEK
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71900000 Laboratory services
77310000 Planting and maintenance services of green areas
77312000 Weed-clearance services
77314000 Grounds maintenance services
90513600 Sludge removal services
90513900 Sludge disposal services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SE122 Södermanlands län
II.2.4)Description of the procurement:

Bakgrund

Våtmarken anlades 1999. Sedan dess är nödvändig renovering utförd och nu behöver den restaureras och utvecklas. Området är 40 ha med 30 ha vattenyta. Vattenflödet är 2000 m3/timme.

Det uppskattade värdet under avtalsperioden baserat på tidigare års förbrukning uppgår till ca 5 200

000 SEK/år exklusive moms.

II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 075-205526
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
06/07/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Tecomatic Entreprenad AB
National registration number: 556380-6420
Postal address: Gas-Jacobs gata 3
Town: Kalmar
NUTS code: SE122 Södermanlands län
Postal code: 392 45
Country: Sweden
E-mail: eva@tecomatic.com
Internet address: http://tecomatic.com
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 16 000 000.00 SEK
Total value of the contract/lot: 16 000 000.00 SEK
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Förvaltningsrätten
Town: Linköping
Country: Sweden
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/07/2022