The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 425260-2022

Display compact view

03/08/2022    S148

Netherlands-Den Helder: Navigation equipment

2022/S 148-425260

Contract notice

Supplies

Directive 2009/81/EC

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Official name: Ministerie van Defensie
National registration number: 412151249
Postal address: Rijks Zee- en Marinehaven 1
Town: Den Helder
Postal code: 1781 ZZ
Country: Netherlands
Contact person: Ministerie van Defensie Hoofdkantoor
For the attention of: Bart Nijpels
E-mail: BHAGT.Nijpels@mindef.nl
Telephone: +31 223651835

Internet address(es):

General address of the contracting authority/entity: http://www.defensie.nl

Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=188763

Further information can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to:
The above mentioned contact point(s)

I.2)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
I.3)Main activity
Defence
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities/entities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Leveren Sonar en Navigatiesystemen
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Den Helder

NUTS code NL Nederland

II.1.3)Information on framework agreement
The notice involves the establishment of a framework agreement
II.1.4)Information on framework agreement
Framework agreement with a single operator

Duration of the framework agreement

Duration in years: 7
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s):
De Aanbestedende dienst nodigt u hierbij uit om u in te schrijven voor de aanbesteding van een raamovereenkomst van 7 jaar voor het leveren van Sonar-en Navigatiesystemen met een minimale technische levensduur van 7 jaar. Dit is inclusief Sonar- en Navigatiesystemen die gedurende de looptijd door onherstelbare schade, normophogingen of defecten moeten worden vervangen of aangevuld, gebruikers- en onderhoudsopleidingen gericht op OLM, ILM en DLM onderhoud, bijbehorende reserveonderdelen, speciale gereedschappen en software updates. De Aanbestedende dienst schat in dat het gaat om 23 systemen met 2 opties voor in totaal 12 systemen.
Gedurende de technische levensduur moet het systeem onderhouden kunnen worden door de Aanbestedende dienst.
De gebruikte procedure is de niet openbare procedure uit de Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied. De procedure verloopt volledig elektronisch via het aanbestedingsplatform Negometrix. Nadere informatie over het gebruik leest u hier.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

34933000 Navigation equipment, 38113000 Sonars, 37412200 Scuba and snorkelling gear, 37412240 Diving instruments or accessories

II.1.7)Information about subcontracting
The tenderer has to indicate in the tender any share of the contract it may intend to subcontract to third parties and any proposed subcontractor, as well as the subject-matter of the subcontracts for which they are proposed
The tenderer has to indicate any change occurring at the level of subcontractors during the execution of the contract
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
De Aanbestedende dienst schat in dat gedurende de looptijd van de raamovereenkomst een hoeveelheid van 23 Sonar- en Navigatiesystemen incl software updates en toebehoren worden afgenomen. Tevens is de inschatting dat de benodigde reservedelen, gebruikers- en onderhoudsopleidingen en speciale gereedschappen gedurende de instandhouding van de systemen zullen worden afgenomen.
II.2.2)Information about options
Options: yes
Description of these options: De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om een deel of het geheel van de volgende 2 opties te lichten:
Optie 1: 7 Sonar- en Navigatiesystemen incl software updates en toebehoren indien reeds aanwezige systemen binnen de Aanbestedende dienst aan vervanging toe zijn
Optie 2: 5 Sonar- en Navigatiesystemen incl software updates en toebehoren omdat er behoefte is aan deze systemen door andere krijgsmachtonderdelen.
Tevens behoudt de Aanbestedende dienst zich het recht voor om gedurende de looptijd van de raamovereenkomst Sonar- en Navigatiesystemen of onderdelen daarvan aan te schaffen, welke door onherstelbare schade, normophogingen of defecten moeten worden vervangen of aangevuld.
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3)Duration of the contract or time limit for completion

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4)Other particular conditions to which the performance of the contract is subject, in particular with regard to security of supply and security of information:
III.1.5)Information about security clearance:
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation

Criteria regarding the personal situation of economic operators (that may lead to their exclusion) including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Zie Selectieleidraad

Criteria regarding the personal situation of subcontractors (that may lead to their rejection) including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Zie Selectieleidraad
III.2.2)Economic and financial ability
III.2.3)Technical and/or professional capacity

Criteria regarding the technical and/or professional ability of economic operators (that may lead to their exclusion)

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Zie Selectieleidraad

Criteria regarding the technical and/or professional ability of subcontractors (that may lead to their rejection)

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Zie Selectieleidraad
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Restricted
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
Objective criteria for choosing the limited number of candidates: Niet van toepassing
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated in the specifications, in the invitation to tender or to negotiate or in the descriptive document
IV.2.2)Information about electronic auction
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
477544569
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
12.9.2022 - 14:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
26.9.2022
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
English. Dutch.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information:

Deze aanbesteding verloopt volledig via het platform Negometrix3, dat te bereiken is via www.negometrix.com. Na kosteloze registratie op Negometrix3 kunt u toegang krijgen tot de relevante informatie van deze aanbesteding.

VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures

Official name: Rechtbank Den Haag
Town: Den Haag
Country: Netherlands

VI.4.2)Lodging of appeals

Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Zie www.rechtspraak.nl

VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29.7.2022