Services - 425382-2022

04/08/2022    S149

Slovakia-Važec: Refuse and waste related services

2022/S 149-425382

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Obecný podnik Važec
National registration number: 36137693
Postal address: Na Harte 19
Town: Važec
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 03261
Country: Slovakia
Contact person: Rastislav Sirotiak
E-mail: r.sirotiak@obecvazec.sk
Telephone: +421 907849654
Internet address(es):
Main address: http://www.obecvazec.sk/
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3678
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Važec

Reference number: VO/09/2022/JM
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky bude nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v obci Važec .

Podrobná špecifikácia je uvedená v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 247 231.60 EUR
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
90510000 Refuse disposal and treatment
90511000 Refuse collection services
90512000 Refuse transport services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
Main site or place of performance:

Úspešný uchádzač bude verejnému obstarávateľovi poskytovať služby v rozsahu predmetu zákazky v rámci katastrálneho územia Obce Važec, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský samosprávny kraj, SR.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky bude nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v obci Važec.

Miesto poskytnutia predmetu zákazky: Úspešný uchádzač/poskytovateľ bude verejnému obstarávateľovi/objednávateľovi poskytovať služby v rozsahu predmetu zákazky v rámci katastrálneho územia Obce Važec, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský samosprávny kraj, Slovenská republika.

Dĺžka trvania zmluvy: Zmluva bude uzatvorená na obdobie 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Začiatok plnenia začína plynúť dňom nasledujúcim po zverejnení zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.

Podrobná špecifikácia je uvedená v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 112-315737
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Važec

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/07/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Brantner Poprad, s.r.o.
National registration number: 36444618
Postal address: Nová 76
Town: Poprad
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 05801
Country: Slovakia
E-mail: poprad@brantner.sk
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 247 231.60 EUR
Total value of the contract/lot: 216 835.28 EUR
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Value excluding VAT: 72 278.43 EUR
Proportion: 33 %
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Zneškodnenie odpadov

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/07/2022