Supplies - 426344-2021

Submission deadline has been amended by:  509331-2021
23/08/2021    S162

Poland-Grudziądz: Antiseptics and disinfectants

2021/S 162-426344

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Regionalny Szpital Specjalistyczny im Dr. Władysława Biegańskiego
Postal address: ul. L. Rydygiera 15/17
Town: Grudziądz
NUTS code: PL616 Grudziądzki
Postal code: 86-300
Country: Poland
Contact person: Alina Pieniak, Paulina Kowalewska, Dawid Angerhoefer
E-mail: przetargi@bieganski.org
Telephone: +48 566413465/ +48 566413462/ +48 566414656
Internet address(es):
Main address: https://przetargi.bieganski.org
Address of the buyer profile: https://bieganski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://bieganski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://bieganski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawy środków dezynfekująco - myjących

Reference number: Z/19/PN/21
II.1.2)Main CPV code
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków dezynfekująco - myjących przez okres 24 miesięcy (dotyczy zadania 1-31) oraz przez okres 12 miesięcy (dotyczy zadania 32) zgodnie z opisem zamieszczonym w Rozdziale IV. pkt 2 SWZ, formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi Załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.

Zamawiający określił w Rozdziale IV. pkt 2 SWZ oraz formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 32
II.2)Description
II.2.1)Title:

Koncentrat do jednoetapowego mycia i dezynfekcji powierzchni oraz powierzchni wyrobów medycznych

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL616 Grudziądzki
Main site or place of performance:

sukces. dostawy przedmiotu zamówienia - Magazyn Sprzętu Jednorazowego Użytku Regionalnego Szpitala Specjalis. im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu, Budynek „O” poziom -1

II.2.4)Description of the procurement:

Koncentrat do jednoetapowego mycia i dezynfekcji powierzchni oraz powierzchni wyrobów medycznych

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Środek do szybkiej dezynfekcji powierzchni małych i trudno dostępnych oraz sprzętu medycznego.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL616 Grudziądzki
Main site or place of performance:

sukces. dostawy przedmiotu zamówienia - Magazyn Sprzętu Jednorazowego Użytku Regionalnego Szpitala Specjalis. im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu, Budynek „O” poziom -1

II.2.4)Description of the procurement:

Środek do szybkiej dezynfekcji powierzchni małych i trudno dostępnych oraz sprzętu medycznego.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Preparat chlorowy do dezynfekcji dużych powierzchni zanieczyszczonych organicznie

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL616 Grudziądzki
Main site or place of performance:

sukces. dostawy przedmiotu zamówienia - Magazyn Sprzętu Jednorazowego Użytku Regionalnego Szpitala Specjalis. im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu, Budynek „O” poziom -1

II.2.4)Description of the procurement:

Preparat chlorowy do dezynfekcji dużych powierzchni zanieczyszczonych organicznie

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Płyny dezynfekcyjne do myjni Olympus ETD4

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL616 Grudziądzki
Main site or place of performance:

sukces. dostawy przedmiotu zamówienia - Magazyn Sprzętu Jednorazowego Użytku Regionalnego Szpitala Specjalis. im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu, Budynek „O” poziom -1

II.2.4)Description of the procurement:

Płyny dezynfekcyjne do myjni Olympus ETD4

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Preparat bezalkoholowy do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni sprzętu medycznego

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL616 Grudziądzki
Main site or place of performance:

sukces. dostawy przedmiotu zamówienia - Magazyn Sprzętu Jednorazowego Użytku Regionalnego Szpitala Specjalis. im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu, Budynek „O” poziom -1

II.2.4)Description of the procurement:

Preparat bezalkoholowy do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni sprzętu medycznego

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Preparat do pielęgnacji ran

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL616 Grudziądzki
Main site or place of performance:

sukces. dostawy przedmiotu zamówienia - Magazyn Sprzętu Jednorazowego Użytku Regionalnego Szpitala Specjalis. im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu, Budynek „O” poziom -1

II.2.4)Description of the procurement:

Preparat do pielęgnacji ran

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Preparat myjąco-dezynfekujący do sond echograficznych

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL616 Grudziądzki
Main site or place of performance:

sukces. dostawy przedmiotu zamówienia - Magazyn Sprzętu Jednorazowego Użytku Regionalnego Szpitala Specjalis. im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu, Budynek „O” poziom -1

II.2.4)Description of the procurement:

Preparat myjąco-dezynfekujący do sond echograficznych

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Preparaty do toalety i pielęgnacji skóry pacjenta

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL616 Grudziądzki
Main site or place of performance:

sukces. dostawy przedmiotu zamówienia - Magazyn Sprzętu Jednorazowego Użytku Regionalnego Szpitala Specjalis. im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu, Budynek „O” poziom -1

II.2.4)Description of the procurement:

Preparaty do toalety i pielęgnacji skóry pacjenta

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Preparat do mycia pacjentów przed zabiegami operacyjnymi

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL616 Grudziądzki
Main site or place of performance:

sukces. dostawy przedmiotu zamówienia - Magazyn Sprzętu Jednorazowego Użytku Regionalnego Szpitala Specjalis. im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu, Budynek „O” poziom -1

II.2.4)Description of the procurement:

Preparat do mycia pacjentów przed zabiegami operacyjnymi

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Chusteczki jednorazowe do mycia pacjentów przed procedurą operacyjną i eradykacji MRSA

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL616 Grudziądzki
Main site or place of performance:

sukces. dostawy przedmiotu zamówienia - Magazyn Sprzętu Jednorazowego Użytku Regionalnego Szpitala Specjalis. im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu, Budynek „O” poziom -1

II.2.4)Description of the procurement:

Chusteczki jednorazowe do mycia pacjentów przed procedurą operacyjną i eradykacji MRSA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Środek dezynfekcyjny oparty na 6% roztworze nadtlenku wodoru, o neutralnym zapachu, przeznaczony do urządzenia Nocospray, które posiada zamawiający

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL616 Grudziądzki
Main site or place of performance:

sukces. dostawy przedmiotu zamówienia - Magazyn Sprzętu Jednorazowego Użytku Regionalnego Szpitala Specjalis. im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu, Budynek „O” poziom -1

II.2.4)Description of the procurement:

Środek dezynfekcyjny oparty na 6% roztworze nadtlenku wodoru, o neutralnym zapachu, przeznaczony do urządzenia Nocospray, które posiada zamawiający

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Preparat dezynfekcyjny i do mycia rąk

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
33741100 Hand cleaner
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL616 Grudziądzki
Main site or place of performance:

sukces. dostawy przedmiotu zamówienia - Magazyn Sprzętu Jednorazowego Użytku Regionalnego Szpitala Specjalis. im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu, Budynek „O” poziom -1

II.2.4)Description of the procurement:

Preparat dezynfekcyjny i do mycia rąk

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Preparaty alkoholowe do higienicznej dezynfekcji rąk

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
33741100 Hand cleaner
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL616 Grudziądzki
Main site or place of performance:

sukces. dostawy przedmiotu zamówienia - Magazyn Sprzętu Jednorazowego Użytku Regionalnego Szpitala Specjalis. im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu, Budynek „O” poziom -1

II.2.4)Description of the procurement:

Preparaty alkoholowe do higienicznej dezynfekcji rąk

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Preparaty do myjni endoskopowych

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL616 Grudziądzki
Main site or place of performance:

sukces. dostawy przedmiotu zamówienia - Magazyn Sprzętu Jednorazowego Użytku Regionalnego Szpitala Specjalis. im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu, Budynek „O” poziom -1

II.2.4)Description of the procurement:

Preparaty do myjni endoskopowych

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych

Lot No: 15
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL616 Grudziądzki
Main site or place of performance:

sukces. dostawy przedmiotu zamówienia - Magazyn Sprzętu Jednorazowego Użytku Regionalnego Szpitala Specjalis. im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu, Budynek „O” poziom -1

II.2.4)Description of the procurement:

Chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Nasączone preparatem, gotowe do użycia , chusteczki do dezynfekcji powierzchni dotykowych

Lot No: 16
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL616 Grudziądzki
Main site or place of performance:

sukces. dostawy przedmiotu zamówienia - Magazyn Sprzętu Jednorazowego Użytku Regionalnego Szpitala Specjalis. im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu, Budynek „O” poziom -1

II.2.4)Description of the procurement:

Nasączone preparatem, gotowe do użycia , chusteczki do dezynfekcji powierzchni dotykowych

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Antybakteryjny płyn do płukania j. ustnej i gardła, o smaku miętowym

Lot No: 17
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL616 Grudziądzki
Main site or place of performance:

sukces. dostawy przedmiotu zamówienia - Magazyn Sprzętu Jednorazowego Użytku Regionalnego Szpitala Specjalis. im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu, Budynek „O” poziom -1

II.2.4)Description of the procurement:

Antybakteryjny płyn do płukania j. ustnej i gardła, o smaku miętowym

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Chusteczki sporobójcze do głowic przezprzełykowych

Lot No: 18
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL616 Grudziądzki
Main site or place of performance:

sukces. dostawy przedmiotu zamówienia - Magazyn Sprzętu Jednorazowego Użytku Regionalnego Szpitala Specjalis. im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu, Budynek „O” poziom -1

II.2.4)Description of the procurement:

Chusteczki sporobójcze do głowic przezprzełykowych

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Emulsja natłuszczająca o działaniu pielęgnującym i regenerującym skórę

Lot No: 19
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL616 Grudziądzki
Main site or place of performance:

sukces. dostawy przedmiotu zamówienia - Magazyn Sprzętu Jednorazowego Użytku Regionalnego Szpitala Specjalis. im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu, Budynek „O” poziom -1

II.2.4)Description of the procurement:

Emulsja natłuszczająca o działaniu pielęgnującym i regenerującym skórę

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Preparat do wstępnej dezynfekcji i mycia brudnych narzędzi

Lot No: 20
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL616 Grudziądzki
Main site or place of performance:

sukces. dostawy przedmiotu zamówienia - Magazyn Sprzętu Jednorazowego Użytku Regionalnego Szpitala Specjalis. im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu, Budynek „O” poziom -1

II.2.4)Description of the procurement:

Preparat do wstępnej dezynfekcji i mycia brudnych narzędzi

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Preparat do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych w szczególności zewnętrznych elementów centralnych i odwodowych cewników naczyniowych

Lot No: 21
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL616 Grudziądzki
Main site or place of performance:

sukces. dostawy przedmiotu zamówienia - Magazyn Sprzętu Jednorazowego Użytku Regionalnego Szpitala Specjalis. im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu, Budynek „O” poziom -1

II.2.4)Description of the procurement:

Preparat do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych w szczególności zewnętrznych elementów centralnych i odwodowych cewników naczyniowych

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu anestezjologicznego oraz endoskopów

Lot No: 22
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL616 Grudziądzki
Main site or place of performance:

sukces. dostawy przedmiotu zamówienia - Magazyn Sprzętu Jednorazowego Użytku Regionalnego Szpitala Specjalis. im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu, Budynek „O” poziom -1

II.2.4)Description of the procurement:

Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu anestezjologicznego oraz endoskopów

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Gotowy do użycia preparat sporobójczy do powierzchni i wyrobów medycznych, w tym wrażliwych na działanie alkoholu

Lot No: 23
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL616 Grudziądzki
Main site or place of performance:

sukces. dostawy przedmiotu zamówienia - Magazyn Sprzętu Jednorazowego Użytku Regionalnego Szpitala Specjalis. im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu, Budynek „O” poziom -1

II.2.4)Description of the procurement:

Gotowy do użycia preparat sporobójczy do powierzchni i wyrobów medycznych, w tym wrażliwych na działanie alkoholu

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Suche chusteczki do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego

Lot No: 24
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL616 Grudziądzki
Main site or place of performance:

sukces. dostawy przedmiotu zamówienia - Magazyn Sprzętu Jednorazowego Użytku Regionalnego Szpitala Specjalis. im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu, Budynek „O” poziom -1

II.2.4)Description of the procurement:

Suche chusteczki do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Preparat bezalkoholowy do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni sprzętu medycznego, dostosowany do głowic usg i kaset radiologicznych

Lot No: 25
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL616 Grudziądzki
Main site or place of performance:

sukces. dostawy przedmiotu zamówienia - Magazyn Sprzętu Jednorazowego Użytku Regionalnego Szpitala Specjalis. im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu, Budynek „O” poziom -1

II.2.4)Description of the procurement:

Preparat bezalkoholowy do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni sprzętu medycznego, dostosowany do głowic usg i kaset radiologicznych

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Preparaty do sterylizacji i dezynfekcji myjni endoskopowych

Lot No: 26
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL616 Grudziądzki
Main site or place of performance:

sukces. dostawy przedmiotu zamówienia - Magazyn Sprzętu Jednorazowego Użytku Regionalnego Szpitala Specjalis. im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu, Budynek „O” poziom -1

II.2.4)Description of the procurement:

Preparaty do sterylizacji i dezynfekcji myjni endoskopowych

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Jednorazowy system do dezynfekcji pomieszczeń przy użyciu suchej mgły

Lot No: 27
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL616 Grudziądzki
Main site or place of performance:

sukces. dostawy przedmiotu zamówienia - Magazyn Sprzętu Jednorazowego Użytku Regionalnego Szpitala Specjalis. im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu, Budynek „O” poziom -1

II.2.4)Description of the procurement:

Jednorazowy system do dezynfekcji pomieszczeń przy użyciu suchej mgły

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Środek do dezynfekcji ekranów aparatów do HD, środek do dezynfekcji sieci wodnej HD

Lot No: 28
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL616 Grudziądzki
Main site or place of performance:

sukces. dostawy przedmiotu zamówienia - Magazyn Sprzętu Jednorazowego Użytku Regionalnego Szpitala Specjalis. im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu, Budynek „O” poziom -1

II.2.4)Description of the procurement:

Środek do dezynfekcji ekranów aparatów do HD, środek do dezynfekcji sieci wodnej HD

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Środki do stosowania w myjniach – dezynfektorach narzędziowych WD200

Lot No: 29
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL616 Grudziądzki
Main site or place of performance:

sukces. dostawy przedmiotu zamówienia - Magazyn Sprzętu Jednorazowego Użytku Regionalnego Szpitala Specjalis. im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu, Budynek „O” poziom -1

II.2.4)Description of the procurement:

Środki do stosowania w myjniach – dezynfektorach narzędziowych WD200

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Środek do mycia i dezynfekcji do stosowania w myjni wózków, kontenerów do myjni BELIMED CS 750

Lot No: 30
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL616 Grudziądzki
Main site or place of performance:

sukces. dostawy przedmiotu zamówienia - Magazyn Sprzętu Jednorazowego Użytku Regionalnego Szpitala Specjalis. im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu, Budynek „O” poziom -1

II.2.4)Description of the procurement:

Środek do mycia i dezynfekcji do stosowania w myjni wózków, kontenerów do myjni BELIMED CS 750

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Preparaty do myjni endoskopowej MEDIVATORS ISA

Lot No: 31
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL616 Grudziądzki
Main site or place of performance:

sukces. dostawy przedmiotu zamówienia - Magazyn Sprzętu Jednorazowego Użytku Regionalnego Szpitala Specjalis. im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu, Budynek „O” poziom -1

II.2.4)Description of the procurement:

Preparaty do myjni endoskopowej MEDIVATORS ISA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Środki dezynfekująco – myjące

Lot No: 32
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
39830000 Cleaning products
39831220 Degreasing agents
39831240 Cleaning compounds
39831250 Rinsing solutions
39832000 Dishwashing products
39831210 Dishwasher detergents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL616 Grudziądzki
Main site or place of performance:

sukcesywne dostawy przedmiotu zamówienia - Magazyn Gospodarczy

dostawa systemu i mieszalników - Budynek Działu Żywienia – U

II.2.4)Description of the procurement:

Środki dezynfekująco – myjące

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest użyczyć Zamawiającemu na czas trwania umowy:

1) system dozujący do płynów w zmywarce tunelowej z pomiarem przewodności, zaworami odcinającymi, trzystopniową kontrolą poziomu płynu w pojemnikach z sygnalizacją alarmową

w przypadku braku płynu,

2) trzyfunkcyjne mieszalniki do płynów myjąco – dezynfekcyjnych z wężem 20 m w ilości min. 8 szt.,

3) mieszalniki stacjonarne

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Oferowane asortymenty muszą być dopuszczone w zakresie zadań: 4,5,6,7,14,15,16,18,20,21,22,23,24,25,26 poz. 1, 27, 28,29,30,31 - do obrotu i do używania w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2020, poz. 186 ze zm.);

Oferowane asortymenty muszą być dopuszczone w zakresie zadania 1 - do obrotu i do używania w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2020, poz. 186 ze zm.) lub dopuszcza się podwójną rejestrację produktu.

Oferowane asortymenty muszą być dopuszczone w zakresie zadań: 2, 3, 12 poz. 1, 13 poz. 1 i 2 - do obrotu i do używania w oparciu o dokumenty wydane przez Ministra Zdrowia, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. 2021, poz. 24 ze zm.).

Oferowane asortymenty muszą posiadać aktualne pozwolenie na obrót produktem biobójczym

- dotyczy zadania 32 pozycja 2,9,15.

Zamawiający wymaga, aby skuteczność działania (stężenie, spektrum, czas) była potwierdzona aktualnymi dokumentami wydanymi przez laboratoria posiadające certyfikat GLP, na podstawie badań wykonanych metodami przewidzianymi dla obszaru medycznego, określonymi w normie PN-EN 14885:2015 (min. faza 2 etap 1), albo metodami zaakceptowanymi przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – dotyczy zadań: 1-5, 7, 12-16, 18, 20-23, 25, 26 poz. 1, 27, 29, 30, 31.

W zadaniach, w których Wykonawca powinien odpowiednio przeliczyć ilości zapotrzebowanych przez Zamawiającego litrów lub tabletek na ilość opakowań z uwzględnieniem zakresu wielkości opakowań podanych w SWZ przez Zamawiającego, jeżeli w wyniku przeliczenia nie otrzymuje się liczby całkowitej wówczas dla celów obliczeniowych należy podać ilość opakowań z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający wymaga, aby opakowania po preparatach oraz roztwory użytkowe i niewykorzystane roztwory nie wymagały szczegółowego i kosztownego postępowania w zakresie unieszkodliwiania – informacje takie potwierdza karta charakterystyki preparatu.

Wykonawca winien zaoferować i wycenić wszystkie pozycje asortymentowe wymienione

w formularzu cenowym w ramach danego zadania. Wykonawca w formularzu cenowym powinien podać nazwę wytwórcy oraz nazwę handlową lub numer katalogowy.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały zastosowane odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencyjnych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 Pzp, zamawiający zgodnie z art. 101 ust. 4 Pzp dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SWZ norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji technicznych należy przyjąć, że

w odniesieniu do nich użyto sformułowania ,,lub równoważne”.

W przypadku wskazania przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia nazwy, znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty – należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie itp. określają minimalne parametry wskazane w Załączniku nr 2, które stanowią kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Każdorazowo, gdy wskazany jest w niniejszej SWZ znak towarowy, nazwa, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty należy przyjąć, że w odniesieniu do nich użyto sformułowania ,,lub równoważne” (podstawa prawna art. 99 ust. 5 i 6 ustawy).

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

VII. Podstawy wykluczenia z postępowania:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się obligatoryjnie Wykonawcę

w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 Pzp tj.:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1);

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia.

2. Zamawiający wykluczy ponadto Wykonawcę, wobec którego zachodzi przesłanka, o której mowa

w art. 109 ust. 1 pkt 1) i 4) ustawy Pzp tj.:

Minimum level(s) of standards possibly required:

a) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

b) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania

o udzielenie zamówienia.

4. W przypadkach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1) i 4) Pzp, Zamawiający może nie wykluczać Wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne,

w szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4) Pzp, jest wystarczająca do wykonania zamówienia.

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4), zgodnie z zapisami art. 110 ust. 2 i 3 Pzp.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

- uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to

z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

IX. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia, że zaoferowane dostawy/usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (podmiotowe/przedmiotowe środki dowodowe):

Ofertę oraz oświadczenie JEDZ sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej

i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

1. Do oferty Wykonawca musi dołączyć:

a) formularz ofertowy – stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ;

b) formularz cenowy – stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ;

c) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 i 2 Pzp

o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)

Wykonawca (w tym każdy Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy wspólnik spółki cywilnej) zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz

z ofertą oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - Jednolity Dokument Zamówienia sporządzony według Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE. L. 3

z 06.01.2016, str. 16) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W przypadku gdy Wykonawca celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą JEDZ w zakresie tych podmiotów – dokument powinien zostać złożony w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesłanych danych: pdf., doc., docx., rtf., xps., odt., xml. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD (http://espd.uzp.gov.pl) lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwia wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego w jednym z ww. formatów. (Zamawiający załącza pomocniczo na swojej stronie internetowej postępowania wygenerowany JEDZ – Wykonawca w systemie ESPD może skorzystać

z przedmiotowego wzoru oraz zaimportować przygotowany dokument w celu dalszego wypełnienia).

Po wypełnieniu i wygenerowaniu przez Wykonawcę elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje przedmiotowy dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny musi spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r.

o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1173 ze zm.).

d) pełnomocnictwo w przypadku, gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika

e) przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, które należy złożyć wraz z ofertą:

aktualne dokumenty stwierdzające dopuszczenie oferowanego przedmiotu zamówienia do obrotu i do używania w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 186 ze zm.) – dotyczy zadań: 4,5,6,7,14,15,16,18,20,21,22,23,24,25,26 poz. 1, 27, 28,29,30,31,

aktualne dokumenty stwierdzające dopuszczenie oferowanego przedmiotu zamówienia do obrotu i do używania w oparciu o dokumenty wydane przez Ministra Zdrowia, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. 2021, poz. 24 ze zm.) – dotyczy zadań: 2,3,12 poz. 1, 13 poz. 1 i 2,

aktualne dokumenty stwierdzające dopuszczenie oferowanego asortymentu w zakresie zadania 1 - do obrotu i do używania w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2020, poz. 186 ze zm.) lub dopuszcza się podwójną rejestrację produktu,

aktualne dokumenty wydane przez laboratoria posiadające certyfikat GLP, potwierdzające skuteczność działania (stężenie, spektrum, czas) na podstawie badań wykonanych metodami przewidzianymi dla obszaru medycznego, określonymi w normie PN-EN 14885:2015 (min. faza 2 etap 1), albo metodami zaakceptowanymi przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – dotyczy zadań: 1-5, 7, 12-16, 18, 20-23, 25, 26 poz. 1, 27, 29, 30, 31,

dokument (np. oświadczenie producenta zaoferowanych chusteczek, karta katalogowa, karta charakterystyki) potwierdzający możliwość stosowania zaoferowanych chusteczek do dezynfekcji głowic USG - dotyczy zadania 15,

dokument (np. oświadczenie producenta zaoferowanego preparatu, karta katalogowa, karta charakterystyki) potwierdzający możliwość stosowania zaoferowanego preparatu w obecności pacjenta - dotyczy zadania 3,

oświadczenie/zgoda/zezwolenie producenta myjni ETD4 na stosowanie zaoferowanych płynów w myjni Olympus ETD4 – dotyczy zadania 4,

oświadczenie/zgoda/zezwolenie producenta myjni Chayang Medical CYW – DUO i CYW 100 na stosowanie zaoferowanych płynów w myjniach Chayang Medical CYW – DUO i CYW 100 – dotyczy zadania 26,

oświadczenie/zgoda/zezwolenie producenta myjni MEDIVATORS ISA na stosowanie zaoferowanych preparatów w myjni MEDIVATORS ISA – dotyczy zadania 31,

katalogi oferowanego asortymentu potwierdzające spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego w SWZ – dotyczy zadań: 1-31,

Minimum level(s) of standards possibly required:

aktualne pozwolenie na obrót produktem biobójczym dla zadania 32 pozycja 2,9,15,

ważne certyfikaty: ISO 9001 oraz ISO 14001 producenta środków chemicznych – dotyczy zadania 32.

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe okażą się niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia

w wyznaczonym terminie.

2. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia tj.:

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji

i konsumentów (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć ww. oświadczenie na wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

2) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w

- art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy Pzp

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem jej złożenia.

3) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Wykonawca składa dokumenty potwierdzające, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz

z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności

4) Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem

o którym mowa wyżej Wykonawca składa dokumenty potwierdzające, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności

5) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

6) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa

w JEDZ (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp), w zakresie podstaw wykluczenia

z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

b. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu za-kłócenie konkurencji,

d. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

- Załącznik nr 5 do SWZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy środków dezynfekująco - myjących (zwanych dalej towarem) w asortymentach i ilościach podanych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy.

W ramach realizacji umowy na czas jej obowiązywania Wykonawca użyczy Zamawiającemu:

1) system dozujący do płynów w zmywarce tunelowej z pomiarem przewodności, zaworami odcinającymi, trzystopniową kontrolą poziomu płynu w pojemnikach z sygnalizacją alarmową w przypadku braku płynu,

2) trzyfunkcyjne mieszalniki do płynów myjąco – dezynfekcyjnych z wężem 20 m w ilości min. 8 szt.,

3) mieszalniki stacjonarne do mycia ręcznego w ilości min. 13 szt.

zwane dalej urządzeniami lub przedmiotem użyczenia - dotyczy zadania 32.

Dostarczany towar powinien być fabrycznie nowy, bez znamion użytkowania oraz pełnowartościowy, kompletny, pierwszej kategorii. Ponadto powinien spełniać wymagania jakościowe i właściwości określone przez Zamawiającego oraz producenta danego wyrobu a także gwarantować funkcjonalność

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/09/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 22/12/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/09/2021
Local time: 12:30
Place:

Zamawiający przewiduje otwarcie ofert w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, parter, Dział Zamówień Publicznych

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

A. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U.

z 2020 r., poz. 2415) dalej Rozporządzenie – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia;

2) zaświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia – składa dokument lub dokumenty wystawione

w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

B. Dokument, o którym mowa w ust. A pkt 1), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokument, o którym mowa w ust. A pkt 2), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

C. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. A, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

Informacje dodatkowe (Roz. V SWZ):

1) Zamawi dopusz. składanie ofert częściowych – 32 zadania.

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części.

Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 32.

2) Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp. Zamawiający przy zastosowaniu wymienionej procedury najpierw dokona badania

i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3) Zamawiający nie przewiduje:

a) wniesienia wadium (art. 134 ust. 2 pkt 4) Pzp);

b) zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 134 ust. 2 pkt 5) Pzp);

c) składania ofert wariantowych (art. 134 ust. 2 pkt 6) Pzp);

d) zawarcia umowy ramowej (art. 134 ust. 2 pkt 7) Pzp);

e) udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7) i 8) Pzp (art. 134 ust. 2 pkt 8) Pzp);

f) przeprowadzenia wizji lokalnej (art. 134 ust. 2 pkt 9) Pzp);

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej szczegółowo określone w Dziale IX ustawy Prawo Zamówień Publicznych „Środki ochrony prawnej”.

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim.

5. Wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach Krajowa Izba Odwoławcza (dalej Izba) może żądać przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.

6. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy Pzp, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej Prezes Izby).

8. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

9. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

10. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

12. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 10 i 11 wnosi się w terminie 10 dni od dnia,

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

13. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/08/2021