Supplies - 427017-2018

02/10/2018    S189

Slovenija-Ljubljana: Razna živila

2018/S 189-427017

Popravek

Obvestilo o spremembah ali dodatnih informacijah

Blago

(Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije, 2018/S 179-404994)

Pravna podlaga:

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Vrtec Hansa Christiana Andersena
Nacionalna identifikacijska številka: 5057035000
Poštni naslov: Rašiška ulica 7
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI041 Osrednjeslovenska
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Alenka Mihelčič
E-naslov: alenka.mihelcic@ljubljana.si
Telefon: +386 13064404
Telefaks: +386 13061206
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ljubljana.si
Internetni naslov profila kupca: http://ljubljana.si

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca Hansa Christiana Andersena

Referenčna številka dokumenta: 430-2062/2018
II.1.2)Glavna koda CPV
15800000 Razna živila
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Dobava živil.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
27/09/2018
VI.6)Referenca izvirnega obvestila
Številka obvestila v UL: 2018/S 179-404994

Oddelek VII: Spremembe

VII.1)Informacije, ki jih je treba popraviti ali dodati
VII.1.2)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: II.2.1
Št. sklopa: 10
Besedilo:

Bio goveje, bio telečje, bio piščančje, bio svinjsko meso in izdelki

Se glasi:

Bio goveje, bio telečje meso in izdelki

Številka oddelka: II.2.1
Št. sklopa: 46
Besedilo:
Se glasi:

Naslov: bio piščančje meso in izdelki

Številka sklopa: 46

Številka oddelka: II.2.2
Št. sklopa: 46
Besedilo:
Se glasi:
15112000 Perutnina
Številka oddelka: II.2.3
Št. sklopa: 46
Besedilo:
Se glasi:

SI - Slovenija

Ljubljana

Številka oddelka: II.2.4
Št. sklopa: 46
Besedilo:
Se glasi:

Dobava živil.

Številka oddelka: II.2.5
Št. sklopa: 46
Besedilo:
Se glasi:

Cena

Številka oddelka: II.2.7
Št. sklopa: 46
Besedilo:
Se glasi:

Trajanje v mesecih: 36.

To naročilo je mogoče podaljšati: ne.

Številka oddelka: II.2.10
Št. sklopa: 46
Besedilo:
Se glasi:

Variante so dopustne: ne.

Številka oddelka: II.2.11
Št. sklopa: 46
Besedilo:
Se glasi:

Variante: ne.

Številka oddelka: II.2.13
Št. sklopa: 46
Besedilo:
Se glasi:

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.

Številka oddelka: II.2.14
Št. sklopa: 46
Besedilo:
Se glasi:

V razpisni dokumentaciji.

Številka oddelka: II.2.1
Št. sklopa: 47
Besedilo:
Se glasi:

Naslov: Bio svinjsko meso

Številka sklopa: 47

Številka oddelka: II.2.2
Št. sklopa: 47
Besedilo:
Se glasi:
15113000 Prašičje meso
Številka oddelka: II.2.3
Št. sklopa: 47
Besedilo:
Se glasi:

SI - Slovenija

Ljubljana

Številka oddelka: II.2.4
Št. sklopa: 47
Besedilo:
Se glasi:

Bio svinjsko meso

Številka oddelka: II.2.5
Št. sklopa: 47
Besedilo:
Se glasi:

Cena

Številka oddelka: II.2.7
Št. sklopa: 47
Besedilo:
Se glasi:

Trajanje v mesecih: 36

To naročilo je mogoče podaljšati: ne.

Številka oddelka: II.2.10
Št. sklopa: 47
Besedilo:
Se glasi:

Variante so dopustne: ne.

Številka oddelka: II.2.11
Št. sklopa: 47
Besedilo:
Se glasi:

Variante: ne.

Številka oddelka: II.2.13
Št. sklopa: 47
Besedilo:
Se glasi:

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne.

Številka oddelka: II.2.14
Št. sklopa: 47
Besedilo:
Se glasi:

V razpisni dokumentaciji.

Številka oddelka: II.2.1
Št. sklopa: 45
Besedilo:
Se glasi:

Naslov: zamrznjena živila za alergike.

Številka sklopa: 45

Številka oddelka: II.2.2
Št. sklopa: 45
Besedilo:
Se glasi:
15880000 Hrana za posebne prehranjevalne potrebe
Številka oddelka: II.2.3
Št. sklopa: 45
Besedilo:
Se glasi:

SI - Slovenija

Ljubljana

Številka oddelka: II.2.4
Št. sklopa: 45
Besedilo:
Se glasi:

Zamrznjena živila za alergike.

Številka oddelka: II.2.5
Št. sklopa: 45
Besedilo:
Se glasi:

Cena - ponder: 0,85

Merilo kakovosti - shema kakovosti - ponder: 0,15

Številka oddelka: II.2.7
Št. sklopa: 45
Besedilo:
Se glasi:

Trajanje v mesecih: 36.

To naročilo je mogoče podaljšati: ne.

Številka oddelka: II.2.10
Št. sklopa: 45
Besedilo:
Se glasi:

Variante so dopustne: ne.

Številka oddelka: II.2.11
Št. sklopa: 45
Besedilo:
Se glasi:

Variante: ne.

Številka oddelka: II.2.13
Št. sklopa: 45
Besedilo:
Se glasi:

Naročilo se nanaša na projekt in/ali projekt, ki se financira s sredstvi EU: ne.

VII.2)Druge dodatne informacije:

Skladno s podanimi odgovori, naročnik objavlja popravek predračunskih obrazcev (sklopi 10, 45, 46, 47) in ponudbene dokumentacije (popravek predračuna - priloga 2 razpisne dokumentacije). Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/275562/PONUDBENA_DOKUMENTACIJA_-_popravek_1.zip