Árubeszerzések - 427056-2016

03/12/2016    S234    Árubeszerzések - További információ - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Zsebszámítógépek

2016/S 234-427056

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Árubeszerzés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2016/S 178-319563)

Jogalap:

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Posta Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK04804
Postai cím: Dunavirág u. 2–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balláné dr. Nagy Orsolya
E-mail: beszerzes@posta.hu
Telefon: +36 307720477
Fax: +36 17678321

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.posta.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.posta.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Elektronikus Kézbesítési Rendszer kialakítása.

II.1.2)Fő CPV-kód
30213500 Zsebszámítógépek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Elektronikus Kézbesítési Rendszer fejlesztése, a szükséges kiszolgáló infrastruktúra kialakítása, valamint kézbesítő mobil eszközök szállítása.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
01/12/2016
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 178-319563

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.5
A módosítandó szöveg helye: Értékelési szempontok:
A következő helyett:

Minőségi kritérium - Név: Műszaki követelmények / Súlyszám: 3685

Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama a Kézbesítő mobileszközökre és tartozékaira (évben megadva, minimum 36 hónap maximum 60 hónap) / Súlyszám: 260

Ár - Súlyszám: 6055

Helyesen:

Minőségi kritérium – Név: Műszaki követelmények / Súlyszám: 4 740

Minőségi kritérium – Név: Jótállás időtartama a Kézbesítő mobileszközökre és tartozékaira (évben megadva, minimum 36 hónap maximum 60 hónap) / Súlyszám: 260

Ár – Súlyszám: 5 000

Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje:
A következő helyett:
Dátum: 09/12/2016
Helyi idő: 9:00
Helyesen:
Dátum: 15/12/2016
Helyi idő: 14:00
Szakasz száma: IV.2.6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
A következő helyett:
Dátum: 07/02/2017
Helyesen:
Dátum: 13/02/2017
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei:
A következő helyett:
Dátum: 09/12/2016
Helyi idő: 9:00
Helyesen:
Dátum: 15/12/2016
Helyi idő: 14:00
VII.2)További információk:

Az ajánlatkérő tájékoztatja azon gazdasági szereplőket, akik érdeklődésüket jelezték az ajánlatkérő felé, hogy a módosított ajánlati dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja megegyezik az ajánlati felhívásban a dokumentáció átvételére vonatkozó információkban foglaltakkal. Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá azon gazdasági szereplő(ke)t, aki(k) a dokumentációt a jelen módosított hirdetmény megjelenése előtt a Közbeszerzési Adatbázisból letöltötték, hogy az egységes szerkezetbe foglalt dokumentációt, valamint a megjelent módosított hirdetményt annak megjelenését követően a Kbt. 55. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a Közbeszerzési Adatbázisban közzéteszi.