Works - 427424-2015

Display compact view

05/12/2015    S236

Magyarország-Budapest: Művészeti és kulturális épületek kivitelezése

2015/S 236-427424

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Építési beruházás

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK15766
Postai cím: Ybl Miklós tér 6.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Somogyi Gabriella
E-mail: somogyi.gabriella@vargondnoksag.hu
Telefon: +36 12250310
Fax: +36 13556364

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.vargondnoksag.hu

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb: nonprofit szervezet
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: üzemeltetés, területhasznosítás, fejlesztés, mérnöki szolgáltatás
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen

Hivatalos név: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Nemzeti azonosító szám: AK16205
Postai cím: Kapisztrán tér 1.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
„A Várkertbazár rekonstrukciója és kapcsolódó közösségi közlekedés fejlesztés keretében mély- és magasépítési kivitelezési feladatok, régészeti és restaurálási feladatok ellátása, továbbá egyes részelemek tekintetében műszaki tervek készítése” tárgyú vállalkozási szerződés során szükségessé vált egyes rendszerek speciális pótmunkái megvalósítása.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Építési beruházás
Kivitelezés
A teljesítés helye: Magyarország, Budapest.

NUTS-kód HU101 Budapest

II.1.3)Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Tárgya: „a Várkertbazár rekonstrukciója és kapcsolódó közösségi közlekedés fejlesztés keretében mély- és magasépítési kivitelezési feladatok, régészeti és restaurálási feladatok ellátása, továbbá egyes részelemek tekintetében műszaki tervek készítése” tárgyú vállalkozási szerződés során szükségessé vált egyes rendszerek speciális pótmunkái megvalósítása.
Főbb mennyiségek (tájékoztató jelleggel):
— épületfelügyeleti rendszer részeként bérleménycsoportonkénti addicionális mennyiségi kiépítés, távleolvasással elektromos-, víz- és hő-mennyiségmérők tekintetében – 225 db,
— gyengeáramú hálózaton belül a wifi rendszer felhasználhatósága feltételeinek teljes körű kiépítése – cca. 29 006 m² lefedettség,
— kamerarendszer megvalósítása körében egyes kamerák pontosított elhelyezése – 94 db,
— épületbiztonsági rendszer keretében a behatolásjelző-, beléptetőrendszer és forgóvilla kiépítése részben módosított formában – 5 épület,
— épületbiztonsági rendszer bővítéseként kaputelefonok és intercom rendszer teljes körűen megfelelő kiépítése – 7 épület,
— erősáramú rendszer részeként további kültéri kapcsolószekrények kiépítése – 7 db,
— optikai gerincvezeték-hálózat kibővítése – 1 készlet,
— gyengeáramú hálózati rendszerben további a pénztáraknak mint további végpont(ok)nak a kiépítése, bekapcsolása (vö. pénztár) – 4 db,
— gyengeáramú hálózaton belül, a CATV rendszer megfelelő kiépítése – 1 készlet,
— erősáramú rendszeren belül a multifunkcionális terem rendszerének terhelhetősége bővítése – 1 készlet,
— világítási rendszer részeként a Szárazárok színpad nézőtér-világításának kiegészítése – 40 db.
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

45212300 Művészeti és kulturális épületek kivitelezése, 45212310 Kiállításokkal kapcsolatos épületek kivitelezése, 71500000 Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások, 92522200 Műemlékek megőrzésével kapcsolatos szolgáltatások

II.1.6)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 743 285 434 HUF
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás közzététele nélküli/hirdetmény nélküli tárgyalásos
Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL) történő közzététele nélkül megvalósított beszerzés indokolása:
2004/18/EK irányelv

1) Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény előzetes, a HL-ben való közzététele nélküli, tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2004/18/EK irányelv 31. cikke alapján történő indokolása

Az építési beruházás kivitelezését, az áruk szállítását vagy a szolgáltatások teljesítését kizárólag egy meghatározott ajánlattevő képes teljesíteni, a következő okok miatt:
műszaki
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 - Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
27.8.2014
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: Swietelsky–WHB konzorcium
Postai cím: Irinyi J. u. 4–20. B ép. V. em.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 688 000 000 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 743 285 434 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Arány: 41 %
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: Pannon Nívó Építő Zrt., 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 59. Százalékos arány: 22 %.
S. Service Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 9600 Sárvár, Batthyány u. 63. Százalékos arány: 19 %:
— épületfelügyeleti rendszer részeként bérleménycsoportonkénti elektromos-, víz- és hő-mennyiségmérők addicionális mennyiségi kiépítése, távleolvasással,
— gyengeáramú hálózat bővítése wifi rendszer kiépítésével,
— módosított kamerarendszer magvalósítása,
— épületbiztonsági rendszer bővítéseként behatolásjelző-, és beléptetőrendszer kiépítése módosított formában,
— épületbiztonsági rendszer megerősítéseként kaputelefonok és intercom rendszer módosítása,
— erősáramú rendszer módosításaként további kültéri kapcsolószekrények kiépítése,
— optikai gerincvezeték bővítése,
— gyengeáramú hálózati rendszer módosításaként további végpont(ok) kiépítése (vö. pénztár),
— gyengeáramú hálózat bővítéseként CATV rendszer kiépítése,
— erősáramú rendszer módosításával a multifunkcionális terem rendszerének bővítése,
— világítási rendszer módosításával a Szárazárok színpad nézőtér-világításának bővítése.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: — Várgondnokság Nonprofit Kft., Új Széchenyi Terv Közép-magyarországi Régió Operatív Program KMOP 3.1.1./E-12-k-2012-001 – „Várkertbazár fejlesztése”. A támogatás mértéke (intenzitása): 100 %, és
— Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat, Új Széchenyi Terv Közlekedés Operatív Program KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0027 – „Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése”. A támogatás mértéke (intenzitása): 100 %.
VI.2)További információk:
1. Jelen eljárásban közös ajánlatkérők:
— Várgondnokság Nonprofit Kft. (1014 Budapest, Színház u. 5–7.) és a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.).
2. Jelen eljárásban közös ajánlattevők:
— S–W konzorcium: Swietelsky Magyarország Kft. (1117 Budapest, Irinyi J. u. 4–20. B ép. V. em.) és West Hungária Bau Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.).
3. Swietelsky Magyarország Kft.: nem tartozik a Kkvt. besorolása alá és West Hungária Bau Kft.: középvállalkozás.
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. § rendelkezési szerint.
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
4.12.2015