Árubeszerzések - 430618-2019

13/09/2019    S177

Magyarország-Budapest: Védősisak

2019/S 177-430618

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Készenléti Rendőrség
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35319207
Postai cím: Kerepesi út 47–49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagyné Juhász Klára
E-mail: nagynejk@kr.police.hu
Telefon: +36 19994044
Fax: +36 14327400

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.police.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.police.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Közrend és biztonság

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Hajózó sisak éjjellátó készülékkel

Hivatkozási szám: EKR000114192019
II.1.2)Fő CPV-kód
18444200 Védősisak
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

24 db Hajózó sisak éjjellátó készülékkel beszerzése a műszaki leírásban foglaltak szerint.

A műszaki paramétereket részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás határozza meg.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
18444200 Védősisak
38632000 Éjjellátó távcsövek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Készenléti Rendőrség, 1101 Budapest, Kerepesi út 47–49.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

24 db Hajózó sisak éjjellátó készülékkel beszerzése a műszaki leírásban foglaltak szerint.

A műszaki paramétereket részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás határozza meg.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 24 hónap felett (minimun 0 hónap, maximum 36 hónap, előny a magasabb megajánlás, csak egész hónap ajánlható meg) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 85
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, műszaki és gazdasági szempontból is indokolatlan.

A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő vonatkozásában Ajánlatkérő 12 hónap alatt 360 naptári napot ért.

Jótállás: 2 év

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 089-212818
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Hajózó sisak éjjellátó készülékkel

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eredménytelenség indoka:

Az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy az ajánlat meghaladja a – Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt – rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.

A Kbt. 70. § (1) bekezdése szerint:

„Az ajánlatkérő a Kbt. 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a – 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt – rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.

Az ajánlattevő neve, címe és adószáma:

Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.

1101 Budapest, Salgótarjáni út 20., 1101 Budapest, Salgótarjáni út 20.

10815135-2-51

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban meghatározott időn belül.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/09/2019