Építési beruházás - 431271-2020

15/09/2020    S179

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2020/S 179-431271

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_92451917
Postai cím: Visegrádi utca 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Huszár Lilla
E-mail: vas@szgyf.gov.hu
Telefon: +36 94515766
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.szgyf.gov.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000665982020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000665982020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Központi hivatal
I.5)Fő tevékenység
Szociális védelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szolgáltató központok beruh. EFOP222_00012 (1363)

Hivatkozási szám: EKR000665982020
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

1. rész:

1 db 79,20 m2 nettó alapterületű szociális foglalkoztató épület építése a műszaki dokumentáció és építési engedély alapján a 9761 Táplánszentkereszt, Táncsics Mihály utca 29., Hrsz.: 454, ingatlanon (7. épület)

2. rész:

1 db alapszolgáltatások feladatának ellátására szolgáló ingatlan felújítása, akadálymentesítése 5,54 m2 nettó alapterületű liftakna megépítéssel, lift beépítésével a műszaki dokumentációnak megfelelően a 9761 Táplánszentkereszt, Táncsics Mihály utca 22., Hrsz.: 348/4, ingatlanon (8. épület).

3. rész:

1 db 82,78 m2 nettó alapterületű alapszolgáltatások feladatának ellátására szolgáló ingatlan felújítása a műszaki dokumentációnak megfelelően a 9700 Szombathely, Gagarin út 5., Hrsz.: 5554/1, ingatlanon. (9. épület)

Valamennyi rész tekintetében:

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlattételi felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.

Tárgyi építési beruházás vonatkozásában irányadó az építőipari kiviteli tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet.

A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.

Valamennyi rész esetében: A felhívás II.2.7 pontjaiban rögzített időtartam a projekt határidő meghosszabbítása esetén sem növekedhet.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

7-es épület- új ép. szolg. közp-Táplánszentkereszt

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45100000 Terep-előkészítő munkák
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45210000 Magasépítési munka
45220000 Mérnöki és építési munkák
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
45315100 Villamos gépészeti szerelési munkák
45315300 Villamos hálózati szerelés
45320000 Szigetelési munka
45332000 Víz-, gázvezeték-szerelési és alagcsövezési munka
45350000 Gépészeti szerelések
45400000 Épületbefejezési munka
45421151 Beépített konyhák szerelése
45421153 Beépített bútor szerelése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU222 Vas
A teljesítés fő helyszíne:

9761 Táplánszentkereszt, Táncsics Mihály utca 29. hrsz: 454

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. rész: 7-es épület - új építésű szolgáltató központ kialakítása Táplánszentkereszt

1 db 79,20 m2 nettó alapterületű szociális foglalkoztató épület építése a műszaki dokumentáció és építési engedély alapján a 9761 Táplánszentkereszt, Táncsics Mihály utca 29., Hrsz.: 454, ingatlanon (7. épület).

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlattételi felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.

Tárgyi építési beruházás vonatkozásában irányadó az építőipari kiviteli tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet.

A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.1.a) pont tekintetében bemutatott felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember esetében (hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 12
Minőségi kritérium - Név: 3. A 181/2003. Korm. rend. 1. és 2. sz. mellékletében meghatározott munkanemekre a kötelezően előírt 36 hónapon felül vállalt többlet jótállási idő vállalása(egész hónap,min 0, max 48) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 4. A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.1.c) pont tekintetében bemutatott felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember esetében (hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 12
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A jelen közbeszerzés finanszírozása Európai Uniós forrásból, az EFOP-2.2.2-17-2017-00012 azonosítószámú, „Nyitott Világ Kapujában” terhére történik. A támogatás intenzitása 100 %, a finanszírozási mód utófinanszírozás. Jelen beszerzés forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

II.2.14)További információk

A II.2.7. ponthoz:. A kivitelezés határideje a munkaterület átadásától számított 12 hónap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. A készre jelentés határideje 2021. november 10. napja, a sikeres műszaki átadás-átvétel határideje 2021. december 10. napja.

II.2.5) - 3. értékelési szemponthoz: a kötelező jótállás időtartama: 36 hónap

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

8. épület lift beépítése

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
42000000 Ipari gépek
42410000 Emelő- és szállítóberendezések
42419500 Lift, vedres emelő vagy mozgólépcső alkatrészei
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45210000 Magasépítési munka
45220000 Mérnöki és építési munkák
45310000 Villamos szerelési munka
45315100 Villamos gépészeti szerelési munkák
45315300 Villamos hálózati szerelés
45320000 Szigetelési munka
45350000 Gépészeti szerelések
45400000 Épületbefejezési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU222 Vas
A teljesítés fő helyszíne:

9761 Táplánszentkereszt, Táncsics Mihály utca 22. hrsz:348/4.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

2. rész: 8. épület lift beépítése 1 db alapszolgáltatások feladatának ellátására szolgáló ingatlan felújítása, akadálymentesítése 5,54 m2 nettó alapterületű liftakna megépítéssel, lift beépítésével a műszaki dokumentációnak megfelelően a 9761 Táplánszentkereszt, Táncsics Mihály utca 22., Hrsz.: 348/4, ingatlanon (8. épület).

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlattételi felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.

Tárgyi építési beruházás vonatkozásában irányadó az építőipari kiviteli tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet. A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.1. b) pont tekintetében bemutatott felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember esetében (hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 12
Minőségi kritérium - Név: 3. A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.1. d) pont tekintetében bemutatott felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember esetében (hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 12
Minőségi kritérium - Név: 4. A 181/2003. Korm. rendelet 1. és 2. sz. mellékletében meghatározott munkanemekre a kötelezően előírt 36 hónapon felül vállalt többlet jótállási idő vállalása (egész hónapokban, min.0,max 48) / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A jelen közbeszerzés finanszírozása Európai Uniós forrásból, az EFOP-2.2.2-17-2017-00012 azonosítószámú, „Nyitott Világ Kapujában” terhére történik. A támogatás intenzitása 100 %, a finanszírozási mód utófinanszírozás. Jelen beszerzés forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

II.2.14)További információk

A II.2.7. ponthoz:. A kivitelezés határideje a munkaterület átadásától számított 12 hónap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. A készre jelentés határideje 2021. november 10. napja, a sikeres műszaki átadás-átvétel határideje 2021. december 10. napja.

II.2.5) - 4. értékelési szemponthoz: a kötelező jótállás időtartama: 36 hónap

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

9-es épület szolgáltató központ felújítása

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45400000 Épületbefejezési munka
45440000 Festés és üvegezés
45442100 Festés
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU222 Vas
A teljesítés fő helyszíne:

9700 Szombathely, Gagarin u. 5. hrsz:5554/1 (9. épület)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

3. rész: 9-es épület szolgáltató központ felújítása, vakolási, festési munkálatok

1 db 82,78 m2 nettó alapterületű alapszolgáltatások feladatának ellátására szolgáló ingatlan felújítása, vakolási, festési munkálatok a műszaki dokumentációnak megfelelően a 9700 Szombathely, Gagarin út 5., Hrsz.: 5554/1, ingatlanon. (9. épület).

A műszaki ellenőr heti egy alkalommal ellenőrzi az ajánlattevő által vállalt megajánlás maradéktalan betartását és azt az építési naplóban dokumentálja.

AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlattételi felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.

Tárgyi építési beruházás vonatkozásában irányadó az építőipari kiviteli tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet. A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Garanciális javítások megkezdési határideje (min. 4 óra, max 24. óra) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A 181/2003. Korm. rendelet 1. és 2. sz. mellékletében meghatározott munkanemekre a kötelezően előírt 36 hónapon felül vállalt többlet jótállási idő vállalása (egész hó, min.0,max 48 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. A teljesítésbe bevont festő és/vagy mázoló szakember többlet szakmai tapasztalata az M.1. e) pont tekintetében bemutatott szakember esetében (hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A jelen közbeszerzés finanszírozása Európai Uniós forrásból, az EFOP-2.2.2-17-2017-00012 azonosítószámú, „Nyitott Világ Kapujában” terhére történik. A támogatás intenzitása 100 %, a finanszírozási mód utófinanszírozás. Jelen beszerzés forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

II.2.14)További információk

A II.2.7. ponthoz:. A kivitelezés határideje a munkaterület átadásától számított 12 hónap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. A készre jelentés határideje 2021. november 10. napja, a sikeres műszaki átadás-átvétel határideje 2021. december 10. napja.

II.2.5) - 3. értékelési szemponthoz: a kötelező jótállás időtartama: 36 hónap

Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja ajánlattevő ajánlatát amennyiben a 3. rész 2. értékelési szempontja vonatkozásában - „Garanciális javítások megkezdési határideje (min 4 óra, max 24 óra)” - a legkedvezőtlenebb szintnél, 24 óránál magasabb megajánlást tesz ajánlattevő.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

I. Valamennyi rész tekintetében az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki vonatkozásában a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.

A Kbt. 74. § (1) bek. alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

A Kbt. 64. § (1) bek. alapján a Kbt. 62. § (1) bek. b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bek. szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bek. szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ak - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

II. SZ/1.: Valamennyi rész vonatkozásában alkalmatlan az at, amennyiben a kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása:

SZ/1. Kbt. 65. § (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Kr. 26. § (1) bek. alapján Ak előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazd. szereplők esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.

Az SZ/1. esetében alkalmatlan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, aki a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot nem tudja igazolásként benyújtani.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Ak a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát (# „alfa” pont kitöltésével), nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását.

A nyilvántartásba vétel igazolására kizárólag a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra kerül sor. A nyilvántartásban szereplés tényét - abban az esetben, ha a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen lehetőség - a nyilvántartás kivonatának vagy a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Folytatás a III.1.2) pontban.

MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓDOK VALAMENNYI RÉSZ TEKINTETÉBEN:

Az at az ajánlatával együtt köteles benyújtani a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2-4. §, 6-7. §-nak és az ajánlatkérő által a 2. §-nak megfelelően kért módon kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumba (a továbbiakban: EEKD) foglalt nyilatkozatát. Az EEKD kitöltésére vonatkozó útmutatót ajánlatkérő által biztosított közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: KD) tartalmazza.

A Korm. rendelet 3. § (2) bek.-ben foglaltaknak megfelelően a kapacitást nyújtó szervezetek az EEKD-t külön kötelesek benyújtani. A Korm. rendelet 3. § (3a) bek. alapján a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Az at-nek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-nek hatálya alá.

A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti esetben a Korm. rendelet 8.§, 10.§, 12.§-16.§-aiban meghatározott módon kell igazolni. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Korm. rendelet 1-4. §, 6-8.§, 10.§, és 12. § - 16. §-aiban foglaltak az irányadóak.

A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

A gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani.

Az előbbi dokumentumban a gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bek. szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bek. szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot. Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a Korm. rendelet előírja.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot nyújt be. Az ajánlatkérő által a jelen felhívás III.1.1) pontjában előírt kizáró okok részletes igazolási módját részletesen a KD tartalmazza.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevő az ajánlatával együtt köteles benyújtani a Korm. rendelet 5-7. §-nak és az ajánlatkérő által a 2. §-nak megfelelően kért módon kitöltött EEKD-ba foglalt nyilatkozatát.

Ajánlatkérő a Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján, az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát, nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását. Az EEKD kitöltésére vonatkozó útmutatót ajánlatkérő által biztosított KD tartalmazza.

A Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek.

Ajánlattevő pénzügyi, gazdasági alkalmasságát a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti esetben a Korm. rendelet 19. §-ában meghatározott módon kell igazolni, az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia:

P.1. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya (1. rész tekintetében: magasépítési tevékenység; 2. rész tek: magasépítési tevékenység és/vagy emelő és/vagy szállítóberendezések beépítése, 3. rész tek: festés és/vagy vakolási munkálatok) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát évenkénti bontásban.

Ha az ajánlattevő a P.1. pontban előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

A Kbt. 65.§ (8) bek. alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Ha az előírt alk. köv. az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Az alkalmasság igazolására egyebekben a Kbt. 65. §-ban foglaltak, illetve a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (5) bek.-ét alkalmazza az alkalmasság megállapítása során. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, a Korm. rendelet 30. § (4) bek. alapján, hogy a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbb.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Az ajánlatkérő által a jelen felhívás III.1.2) pontjában előírt alkalmasság részletes igazolási módját a KD tartalmazza.

III.1.1) pont folytatása:

Ajánlatkérő utal a 321/2015. Korm. rendelet 26. § (2) bekezdésére, miszerint a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő, közös ajánlattevő alkalmatlan, ha:

P.1.a) az 1. rész vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három), mérleg fordulónappal lezárt üzleti évben nem rendelkezik összesen nettó 18 000 000,- Ft közbeszerzés tárgya (magasépítési tevékenység) szerinti árbevétellel, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P.1.b) a 2. rész vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem rendelkezik összesen nettó 13 500 000,- Ft közbeszerzés tárgya (magasépítési tevékenység és/vagy emelő és/vagy szállítóberendezések beépítése) szerinti árbevétellel, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P.1.c) a 3. rész vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem rendelkezik összesen nettó 1 500 000,- Ft közbeszerzés tárgya (festés és/vagy vakolási munkálatok) szerinti árbevétellel, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő a magasabb árbevételi előírással rendelkezni, abban az esetben elegendő magasabb követelményt igazolni, amennyiben az előírásnak megfelel.

III.2.2) pont folytatása: Valamennyi részben:

Az ajánlatkérő a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 20 %-ának megfelelő összegű előleget biztosít a Kbt. 135. § (8) bekezdésében foglaltak alapján.

Az előleg a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül kifizetésre. Az előlegszámla összege a részszámlákban 5 %-os bontásban számolható el.

Nyertes ajánlattevő valamennyi rész vonatkozásában minden esetben a következők szerint jogosult az adott részszámla benyújtására:

A nyertes ajánlattevő négy darab részszámla és egy végszámla kiállításra jogosult. Az ellenszolgáltatás kifizetésére csak a teljes körűen elvégzett munkára, munkarészre vonatkozó, a műszaki ellenőr által kiadott teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor az alábbiak szerint:

# első részszámla: nyertes ajánlattevő az első részszámla kiállítására 25 %-os műszaki készültségi foknál, a nettó vállalkozói díj 25 %-áról, az érintett munkarészekre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult. Az esetlegesen igénybe vett előleg összegének 5 %-a kerülhet az első részszámlában elszámolásra;

# második részszámla: nyertes ajánlattevő a második részszámla kiállítására 50 %-os műszaki készültségi foknál, a nettó vállalkozói díj 25 %-ról, az érintett munkarészekre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult. Az esetlegesen igénybe vett előleg összegének 5 %-a kerülhet a második részszámlában elszámolásra.

# harmadik részszámla: nyertes ajánlattevő a harmadik részszámla kiállítására 75 %-os műszaki készültségi foknál, a nettó vállalkozói díj 25 %-ról, az érintett munkarészekre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult. Az esetlegesen igénybe vett előleg összegének 5 %-a kerülhet a harmadik részszámlában elszámolásra.

# negyedik részszámla: nyertes ajánlattevő a negyedik részszámla kiállítására készre jelentéskor, a nettó vállalkozói díj 20 %-ról, a készre jelentésre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult. Az esetlegesen igénybe vett előleg összegének 5 %-a kerülhet a negyedik részszámlában elszámolásra.

# végszámla: nyertes ajánlattevő a végszámla kiállítására sikeres műszaki átadás-átvétel lezárását követően, a nettó vállalkozói díj fennmaradó 5 %-ról, a teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult. A végszámla elismerésének feltétele sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének hiánytalan átadása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaadása a megrendelő részére és a munkaterület megrendelő általi visszavétele. Ennek a tényének a rögzítése az e-naplóban.

A jelen közbeszerzés finanszírozása Európai Uniós forrásból, az EFOP-2.2.2-17-2017-00012 azonosítószámú, „Nyitott Világ Kapujában” című projekt terhére történik. A támogatás intenzitása 100 %, a finanszírozási módja- összhangban az eljárás megindításakor hatályos Támogatási szerződésben foglaltakkal - utófinanszírozás. Ajánlatkérő a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 108. § (1a) bekezdése alapján, az abban foglalt feltételek fennállása esetén a szerződést köteles módosítani. Erre tekintettel ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben szerződéskötést követően a fentebb nevezett feltételek fennállnak, úgy ajánlatkérő a megkötött szerződést módosítja a módosított Támogatási szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül, amennyiben a szerződéskötésre még nem került sor, úgy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződéskötéssel egyidejűleg. A módosított feltételek vonatkozásában a módosítás napján hatályos jogszabályok (különösen, de nem kizárólagosan a 2015. évi CXLIII. törvény, 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) az irányadók a feltételek vonatkozásában. További részletek a dokumentációban.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az III.1.3 "Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)" pont folytatása:

— Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárásban az alkalmasság minimumkövetelménye(i) szerinti adott (konkrétan megjelölt) pozícióban a szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni,

— amennyiben AK a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyil-ban a von adatok, illetve tények ingyenes ell-re nem jogosult, úgy a regisztrációt igazoló dokumentumok egyszerű másolatát. A valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosult szolgáltató (a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember) vonatkozásában AK felhívja a figyelmet a 266/2013. Korm. rendelet 40. § és 41. §-aiban foglaltakra. Nem magyarországi letelepedésű szakembereknek a szerköt időpontjára szerepelniük kell az illetékes kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bem szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerz megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai reg. elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést AK.

M.1. a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja igazolására at-nek csatolnia kell nyilatkozatát az 3. rész tekintetében az M.1.e) szerinti alk követelmény vonatkozásában azon szakemberről, akit be kíván vonni a teljesítésbe.

A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:

# a szakember neve,

# annak a pozíciónak a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja,

# szakmai tapasztalatát (hónapban megadva)

A fenti nyilatkozathoz csatolni kell továbbá:

# a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát. Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a betöltött munkakör ismertetését, az adott szakember által a hivatkozott munkakörben ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap,), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.

# Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárásban az alkalmasság minimumkövetelménye(i) szerinti adott (konkrétan megjelölt) pozícióban a szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.

M.2. valamennyi rész tek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 5 (öt) év (60 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciáinak igazolását (A referenciákat a Korm. rendelet 22. § (3) bek. szerinti igazolás csatolásával kell igazolni.).

Az igazolás(ok) tartalmazzák legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap szerinti bontásban) és helye, a szerződést kötő másik fél, az építési beruházás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben ajánlatevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referenciaigazolás(ok)ból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.

AK öt év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerz részteljesítéseként valósult meg.

Az ajánlatkérő által a jelen felhívás III.1.3) pontjában előírt műszaki, illetve szakmai alkalmasság részletes igazolási módját a KD tartalmazza.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A Kbt. 65. § (7) bek. szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bek.-ben foglaltaknak megfelel.

Az alkalmasság igazolására egyebekben a Kbt. 65. §-ban foglaltak, illetve a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (5) bek.-ét alkalmazza az alkalmasság megállapítása során.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bek. alapján, hogy a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevők műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeit, azok igazolását, az ajánlati felhívás III.1.3. pontjaiban foglaltak szerint.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

AT, közös AT alkalmatlan, ha:

M.1.a) az 1. rész vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek.s b) pontjára figyelemmel nem rendelkezik legalább 1 fő, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tap rendelkező szakemberrel, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal.

M.1.b) a 2. rész von a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontjára figyelemmel nem rendelkezik legalább 1 fő, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tap rendelkező szakemberrel, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tap-al.

M.1.c) az 1. rész von a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontjára figyelemmel nem rendelkezik legalább 1 fő, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tap rendelkező szakemberrel, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tap-al.

M.1.d) a 2. rész von a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontjára figyelemmel nem rendelkezik legalább 1 fő, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tap rendelkező szakemberrel, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal.

M/1.e) a 3. rész vonatkozásában nem rendelkezik legalább 1 fő festő és/vagy mázoló szakemberrel, aki legalább 12 hónap festés és/vagy mázolásban szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.

AK felhívja a figyelmet, hogy egy szakember valamennyi részben, több pozícióra is jelölhető, egy szakemberrel, több alkalmassági feltétel is teljesíthető.

Valamennyi szakember esetében AK biztosítja az egyenértékű jogosultság elfogadását.

M.2.a) az 1. rész von a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pontjára figyelemmel nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónap) szerződésszerűen teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárult), összesen legalább nettó 59 m2 magasépítési tevékenység tárgyú referenciával.

M.2.b) a 2. rész von a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjára figyelemmel nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónap) szerződésszerűen teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárult) magasépítési tevékenység tárgyú referenciával, amely tartalmazott legalább 1 db emelőgép és/vagy lift szerelésére és/vagy beépítésére vonatkozó feladatokat is.

M.2.c) az 3 rész von a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pontjára figyelemmel nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónap) szerződésszerűen teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárult), összesen legalább 60 m2 festés és/vagy vakolási munkálatokat magába foglaló referenciával.

Valamennyi rész tek a referencia több szerződés bemutatásával is igazolható.

Ugyanazon referencia több részre történő ajánlattétel esetén valamennyi rész von bemutatható, abban az esetben elegendő magasabb követelményt igazolni, amennyiben az előírásnak megfelel.

MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓDOK VALAMENNYI RÉSZBEN:

Az ajánlattevő az ajánlatával együtt köteles benyújtani a Korm. rendelet 5-7. §-nak és az ajánlatkérő által a 2. §-nak megfelelően kért módon kitöltött EEKD-ba foglalt nyilatkozatát.

Ajánlatkérő a Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján, az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát, nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását. Az EEKD kitöltésére vonatkozó útmutatót ajánlatkérő által biztosított KD tartalmazza.

A Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek.

Ajánlattevőnek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia:

M.1. valamennyi részben, valamennyi szakember esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja igazolására ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát az 1. rész tekintetében az M.1.a) és c) pont, a 2. rész tekintetében az M.1.b) és d) pont szerinti alkalmassági követelmények vonatkozásában azon szakemberről, akit be kíván vonni a teljesítésbe.

A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:

# a szakember neve,

# annak a pozíciónak a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja,

# ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig rendelkezni fog vagy adott esetben azzal már rendelkezik, valamint azzal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.

A fenti nyilatkozathoz csatolni kell továbbá - amennyiben jogosultsággal az ajánlattétel időpontjában még nem rendelkezik -:

# a szakember esetében a végzettséget igazoló okirat(ok) másolatát, valamint

# a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát. Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a betöltött munkakör ismertetését, az adott szakember által a hivatkozott munkakörben ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap,), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.

# Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárásban az alkalmasság minimumkövetelménye(i) szerinti adott (konkrétan megjelölt) pozícióban a szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.

A fenti nyilatkozathoz csatolni kell továbbá - amennyiben jogosultsággal az ajánlattétel időpontjában már rendelkezik -:

Karakterkorlátozás miatt folytatás a III.1.3 "A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése" pontban.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint.

Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.

Az ellenszolgáltatás teljesítésére valamennyi számla vonatkozásában a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, valamint a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) és (11) bekezdései alapján a számla kézhezvételétől számított harminc napon belül sor. Ajánlatkérő, illetve a kifizetésre köteles szervezet a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti. Az ajánlatkérőként szerződő fél, valamint - európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során - a kifizetésre köteles szervezet, ha az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) és (3) bek.-ben, valamint a 32/B. §-ban foglalt rendelkezések szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni. A vállalkozói díj kifizetése utólag történik az alábbi jogszabályok szerint: az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz

Kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32/A.

§ és 32/B. §,, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának

Rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, a Polgári Törvénykönyvről

Szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdés, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény, az általános forgalmi

Adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény 142. § (1) bek. b) pontjának figyelembevételével adott esetben, az adott részben megadott

Információk szerint (fordított ÁFA), a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 135. § (1)-(3), (5)-(6) és (11) bekezdés.

AK tartalékkeretet nem biztosít egyik rész vonatkozásában sem.

Késedelmes fizetés esetén ajánlatkérő a Ptk.-ban meghatározott (6:155. §) mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet, továbbá költségátalányt fizet.

A jelen közbeszerzés 1. részének tárgyát képező építési beruházás egyszerű bejelentés-köteles, a 2. közbeszerzési rész tárgyát képező építési beruházás műszaki biztonság hatósági engedély köteles, a 3. közbeszerzési rész tárgyát képező építési beruházás nem engedélyköteles.

Valamennyi kibocsátott számlához minden esetben csatolni kell egy részletezést az elvégzett munkákról.

Valamennyi rész esetében:

Késedelmi kötbér: 15 %

Meghiúsulási kötbér: 15 %

Jótállási biztosíték: 2,5 %

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

1. Késedelmi kötbér valamennyi rész tekintetében:

Amennyiben nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, valamely kötelezettségét késedelmesen teljesíti, úgy a késedelmes napok után naptári naponként a nettó vállalkozói díj, mint vetítési alap 0,5 %-ának megfelelő, de legfeljebb a vetítési alap 15 %-ának megfelelő összegű késedelmi kötbér megfizetésére köteles. Ajánlatkérő a késedelmi kötbér maximumának elérése esetén jogosult felmondani, illetve elállni a szerződéstől. Ha az ajánlattevő hibásan vagy hiányosan teljesít, és a szavatossági vagy jótállási alapon közölt minőségi, illetve mennyiségi kifogást 30 nap alatt nem szünteti meg teljes körűen, úgy ajánlatkérő a szerződésszegésből fakadó egyéb kárrendezésekre vonatkozó igényei mellett késedelmi kötbérre jogosult.

A részletes szerződéses feltételeket és a szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását a KD részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Karakterkorlátozás miatt folytatás III.1.2) „Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):” pontban.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 12/10/2020
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 12/10/2020
Helyi idő: 12:00
Hely:

Ekr.gov.hu

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

A közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek elektronikus úton az alábbi felületen: https://ekr.gov.hu/

Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton van lehetőség benyújtani az EKR rendszeren keresztül a közbeszerzési dokumentumok Ajánlat összeállítása fejezet Formai előírások pontjában előírt formai követelményeknek megfelelően.

AK az eljárásban való részvételt figyelemmel a Kbt. 54. § (1) bekezdésére, ajánlati biztosíték nyújtásához köti az 1. rész tekintetében, melynek mértéke 470 000 HUF. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt figyelemmel a Kbt. 54. § (1) bekezdésére, ajánlati biztosíték nyújtásához köti a 2. rész tekintetében, melynek mértéke 340 000 HUF, A 3. rész tekintetében 40 000 Ft.

Valamennyi rész tekintetében:

Az ATk az ajánlati biztosítékot az ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg nyújtani kötelesek, a Kbt. 54. § (4) bekezdésében foglalt feltételek biztosítására. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlati biztosíték érvényességi idejének az ajánlati kötöttség beálltától az ajánlati kötöttség lejártának napján 24:00 óráig kell fennállnia. Nyertes AT-nek a szerződés megkötéséig kell fenntartania a biztosítékot.

A Kbt. 54. § (2) bekezdésében előírtakra tekintettel az ajánlati biztosíték az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.

A befizetés igazolásának módja bankszámlára történő befizetés (átutalás) esetén a banki készpénzbefizetési bizonylat, banki átutalás esetén a terhelési igazolás másolatának az ajánlatba csatolása. Az ajánlati biztosíték bankgarancia vagy biztosítói garancia formájában vagy biztosítási szerződés alapján történő nyújtása esetén a bankgarancia/biztosítói garancia-okirat, ill. a biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény eredeti vagy hiteles másolati pld-nak az ajánlatba csatolása kötelező.

Közös ajánlattétel esetén a közös ATnek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén a biztosíték az ak-t illeti meg. (Kbt. 35. § (5) bekezdés)

Amennyiben az AT az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre, az ajánlattevő ajánlata érvénytelen.

Az AK bankszámlája és számlavezető intézet megnevezése, melyre az ajánlati biztosíték utalás esetén teljesíthető: Magyar Államkincstár által kezelt 10047004-00333300-00000000számú számla.

Ajánlatkérő közös ajánlattevők ajánlatát is elfogadja.

AK a nyertes ajánlattevőtől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást (együttműködési megállapodás) kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát. (Lásd KD)

A megállapodásnak különösen a következő kötelező elemeket kell tartalmazni

— a közös ajánlattevőket képviselő cég megnevezése és felhatalmazása a közös ajánlattevők vezetésére, az ajánlatkérővel való kapcsolattartásra, valamint a döntéshozatalra,

— a közös ajánlattevőket képviselő természetes személy megjelölése és aláírás-mintája,

— a felek egyetemleges kötelezettségvállalása a szerződés teljesítésére,

— a közös at-k egymás közti munkamegosztása,

— pénzügyi rendelkezés arra vonatkozóan, hogy ajánlatkérő a közös ajánlattevők mely tagjának/tagjainak teljesítsen, a pénzforgalmi jelzőszám megjelölésével,

— a felek egyértelmű nyilatkozata arról, hogy nyertességük esetén a vállalkozási szerződésben foglalt valamennyi kötelezettség teljesítéséig az együttműködési megállapodás ezen tartalmi elemein és a tagok személyén nem változtatnak.

Az együttműködési megállapodás egy példányát csatolni kell az ajánlathoz.

Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat.

AK tájékoztatja a gazd szereplőket, hogy az EU hivatalos lapjában karakterkorlátozás van az egyes mezők tekintetében, így az egyes szövegmezőket Ak akként volt kénytelen módosítani, hogy a rendszer által engedélyezett karakterszámot ne lépje túl. Ennek következtében ezen szövegmezőket Ak a dokumentációban volt kénytelen részletezni, melyek a megfelelő helyeken hivatkozással kerültek megjelölésre. Ak a fenti korlátozásból fakadó valamennyi esetlegesen jogsértés vonatkozásában a felelősségét kizárja.

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a nyertes ajánlat.

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa és a pontszámok kiosztásának módszere valamennyi rész vonatkozásában:

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) a továbbiakban: Útmutató) alapján: az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám (amely minden szempont esetében azonos) alsó határa: 0, felső határa: 100.

1. rész 1. ért. szempont fordított arányosítás; 2.,3. és 4. értékelési szempont egyenes arányosítás;

2. rész: 1. ért. szempont fordított arányosítás; 2.,3. és 4. értékelési szempont egyenes arányosítás

3. rész: 1. ért. ért szempont fordított arányosítás; 2. ért szempont arányosítás; 3. és 4. értékelési szempont egyenes arányosítás;

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a szerződés sikeres teljesítése érdekében a munkák készre jelentésének valamennyi rész vonatkozásában legkésőbb 2021. november 10. napjáig meg kell történnie (készre jelentés időpontja) - függetlenül attól, hogy a II.2.7. pontban jelölt kezdési határidő esetleg módosul a közbeszerzési eljárás esetleges elhúzódása miatt -, az átadás-átvételi eljárás időtartama 30 naptári nap, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel legkésőbbi időpontja 2021. december 10. napja.

AK a Kbt.131.§ (4) bekalapján szerződéskötési feltételként írja elő - részenként külön-külön - legalább 1fő hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazását. Több részre történő szerződéskötés esetén lehetőség van átfedésre.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap, a tárgyi közbeszerzési eljárás a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szerinti folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lefolytatásra.

Karakterkorlátozás miatt folytatás a VI.4.3) pontban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148. §-a szerint.

VI.3) "További információk" pont folytatása:

Valamennyi részben:

Ak felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy jelen közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzésként indítja az alábbiakra figyelemmel:

Amennyiben a legjobb ár-érték arányú ajánlatot megtestesítő ajánlat vonatkozásában a szükséges fedezet nem áll rendelkezésre, úgy ak legkésőbb az összegezés kiküldését követően egyrészről többlettámogatási igényt nyújt be a szükséges többletfedezet biztosítása érdekében, illetve a többlettámogatási igény elbírálásának időigényére figyelemmel - amennyiben a 12 hónap teljesítési határidő már nem áll rendelkezésre - egyúttal kezdeményezi az Irányító hatóságnál a projekt fizikai befejezési határidejének meghosszabbítását.

A fenti feltételekre figyelemmel ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a megkötendő szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételének köti ki egyrészről a nyertes ajánlathoz szükséges többletfedezet biztosítására vonatkozó támogatási igény jóváhagyását, illetve - amennyiben a teljesítési határidőre figyelemmel hosszabbítás szükséges - a projekt fizikai befejezési határidejének meghosszabbítását.

Ez esetben a szerződés hatályba lépésének napja, - amennyiben a teljesítési határidőre figyelemmel hosszabbítás is szükséges, úgy a két feltétel közül a később bekövetkező - feltétel fentiek szerinti jóváhagyását alátámasztó döntés ak általi, írásban történő kézhezvételének napját követő 14. munkanap, a munkaterület átadására legkésőbb a hatálybalépést követő 5 munkanapon belül sor kerül. A döntés írásban történő kézhezvételéről ajánlatkérő nyertes ajánlattevőt haladéktalanul értesíti.

Amennyiben a szükséges többletfedezet vonatkozásában a támogatási igényt nem hagyják jóvá, vagy azt kisebb mértékben hagyják jóvá, vagy annak biztosításáról nem születik döntés, a vállalkozói szerződés külön jogcselekmény nélkül megszűnik - függetlenül a hosszabbításra vonatkozó igény elbírálásának eredményétől - a (nem támogató tartalmú vagy kisebb mértékben támogató) döntés írásbeli kézhezvételének napján, de legkésőbb az összegezés kiküldését követő 120 naptári napon.

Amennyiben a teljesítési határidőre figyelemmel a projekt fizikai befejezésének határideje tekintetében is benyújtásra kerül hosszabbítási igény és a hosszabbítást nem hagyja jóvá a Támogató vagy azt olyan mértékben hagyja jóvá, hogy a hosszabbított határidővel sem áll rendelkezésre 12 hónap a teljesítésre, úgy a vállalkozási szerződés a döntés írásbeli kézhezvételének napján külön jogcselekmény nélkül megszűnik.

Amennyiben a projekt fizikai befejezési határideje meghosszabbításra kerül, úgy a teljesítési határidő ebben az esetben sem lehet hosszabb, mint a jelen felhívás II.2.7 pontjaiban rögzített 12 hónap.

AK a Kbt. 56. § (7) bekezdésére hivatkozással tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy helyszíni bejárást nem tart.

Felelősségbiztosítás: Az 1. rész legalább 10 000 000 Ft/káreseményt és 50 000 000 Ft/év értékű kárösszeg 2. rész legalább 5 000 000 Ft/káreseményt és 20 000 000 Ft/év értékű kárösszeg.

3. rész:legalább 500 000 Ft/káreseményt és 1 000 000 Ft/év értékű kárösszeg

FAKSZ: dr. Őszy Tamás (00092)

Ak az ajánlatok bírálatát a Kbt. 81. § (5) bekezdésének figyelembevételével végzi.

Nincs a jelen közbeszerzésnek olyan része, amely eredménytelensége esetén már nem áll érdekében a többi részre vonatkozó szerződés megkötése.

A többváltozatú ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja ak.

Az ajánlatban esetlegesen elhelyezett üzleti titok kapcsán ak felhívja a figyelmet a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdésére.

Ak a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot alkalmazza.

Ak szerződéskötési feltételként írja elő a 3. rész vonatkozásában, hogy ajánlattevő a zajjal járó kivitelezési munkáit csak napközben 7:00 - 12:00 óra és 14:00 - 18:00 óra közötti időszakban, illetve szombaton 8:00 - 12:00 óra közötti időszakban végezheti.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/09/2020