A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Szolgáltatások - 432049-2017

31/10/2017    S209

Belgium-Brüsszel: A Tanács Főtitkárságának brüsszeli épületeiben lévő berendezések időszakos és törvényben előírt ellenőrzése

2017/S 209-432049

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Az Európai Unió Tanácsa, secrétariat général
Postai cím: rue de la Loi 175
Város: Bruxelles
NUTS-kód: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postai irányítószám: 1048
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: Procurement Coordination Unit
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.consilium.europa.eu/
A felhasználói oldal címe: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3011
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Tanács Főtitkárságának brüsszeli épületeiben lévő berendezések időszakos és törvényben előírt ellenőrzése.

Hivatkozási szám: UCA 17/060.
II.1.2)Fő CPV-kód
71630000 Műszaki vizsgálati és elemzési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A belga jogszabályok egyes műszaki berendezések (elektromos berendezések és egyéb készülékek) kötelező időszakos ellenőrzését írják elő.

A jelen ajánlati felhívás célja a Titkárság által Brüsszelben használt épületek műszaki és elektromos berendezéseinek időszakos és törvényben előírt ellenőrzésének elvégzésére, továbbá az ezekben az épületekben vett minták igény szerinti vizsgálatára és laboratóriumi elemzésére irányuló 2 éves keretszerződés megkötése, amely 2 alkalommal, további 1-1 évre meghosszabbítható.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: 2
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Elektromos berendezések ellenőrzése

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71600000 Műszaki vizsgálati, elemzési és tanácsadó szolgáltatások
71631000 Műszaki ellenőrzési szolgáltatások
71631100 Gépellenőrzési szolgáltatások
71631300 Épülettel kapcsolatos műszaki ellenőrzési szolgáltatások
71356100 Műszaki ellenőrző szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
A teljesítés fő helyszíne:

Brüsszel.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az Európai Unió Tanácsának Főtitkársága által Belgiumban használt épületekben lévő elektromos berendezések kötelező és nem kötelező jellegű, időszakos és törvényben előírt ellenőrzésének elvégzése.

Az e tételhez tartozó elektromos berendezések nem minősülnek háztartási berendezésnek; a háztartási elektromos berendezések fogalommeghatározását a 10.3.1981 keltezésű miniszteri rendelet 1. cikke tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

időtartam: 2 év, amely 2 alkalommal további 1-1 évre meghosszabbítható (összesen 4 év).

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Egyéb ellenőrzések

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71356100 Műszaki ellenőrző szolgáltatások
71600000 Műszaki vizsgálati, elemzési és tanácsadó szolgáltatások
71631000 Műszaki ellenőrzési szolgáltatások
71631100 Gépellenőrzési szolgáltatások
71631300 Épülettel kapcsolatos műszaki ellenőrzési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
A teljesítés fő helyszíne:

Brüsszel.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Valamennyi egyéb időszakos és törvényben előírt ellenőrzés elvégzése, valamint anyagokból, levegőből vagy vízből történő mintavétel, ezek vizsgálata és laboratóriumi elemzése az Európai Unió Tanácsának Főtitkársága által Belgiumban használt épületekben vett minták alapján.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

2 év, amely 2 alkalommal további 1-1 évre meghosszabbítható (összesen 4 év).

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A Tanács Főtitkársága nem teszi közzé a szerződések becsült értékét. A szerződés becsült volumenét a pályázati dokumentáció tartalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

a szerződés teljesítéséhez szükséges szakmai tevékenységben való részvételre való alkalmasságuk bizonyításához az ajánlattevőknek az alábbiakat kell benyújtaniuk:

1) a szakmai vagy cégnyilvántartásba történt bejegyzésük igazolása vagy eskü alatt tett nyilatkozat, illetve igazolás annak a tagállamnak a feltételei szerint, amelyben a székhelyük van, vagy bármely egyéb, a cég bejegyzését igazoló dokumentum;

2) minden egyes tételre vonatkozóan: a szerződés teljesítésének nyomon követésére irányuló szakmai felkészültséget igazoló dokumentumok a jogi és törvényi szempontok vonatkozásában.

Az előírt minimumkövetelmények:

az 1. tétel esetében:

– annak igazolására szolgáló dokumentum, hogy az ajánlattevőt az illetékes miniszter (lásd az elektromos berendezésekről szóló általános rendelkezések 275. cikkét) az 1. tételhez tartozó elektromos berendezések kötelező jellegű időszakos ellenőrzésének elvégzésére jogosult, ilyen típusú jóváhagyás megszerzésére kötelezett ellenőrző szervként jóváhagyta (lásd az elektromos berendezések ellenőrzésére jogosult szerveknek az gazdaságért, kis- és középvállalkozásokért, egyéni vállalkozókért és az energiaügyért felelős szövetségi közszolgálat weboldalán közzétett listáját). A jóváhagyás igazolását legkésőbb a pályázatbenyújtási szakaszban kell benyújtani;

az 2. tétel esetében:

– annak igazolására szolgáló dokumentum, hogy az ajánlattevő a munkahelyi jóllétről szóló szabályzat II. könyvének 5. részével összhangban Belgiumban „munkahelyi műszaki ellenőrzéseket végző külső szolgálatként” az előírt jóváhagyás megszerzésével jogosult a 2. tételhez tartozó valamennyi berendezés kötelező jellegű időszakos ellenőrzésének elvégzésére (lásd a munkahelyi műszaki ellenőrzéseket végző külső szolgálatoknak a foglalkoztatásért, munkaügyért és társadalmi párbeszédért felelős szövetségi közszolgálat weboldalán közzétett listáját). A jóváhagyás igazolását legkésőbb a pályázatbenyújtási szakaszban kell benyújtani.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

a szerződés teljesítéséhez szükséges gazdasági és pénzügyi alkalmasságuk igazolásához az ajánlattevőknek az alábbiakat kell benyújtaniuk:

1) minden egyes tételre vonatkozóan: az utóbbi 3 lezárt pénzügyi évben az adott tételhez tartozó szolgáltatások területén elért forgalmat igazoló dokumentumok.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

az 1. tétel esetében:

az utóbbi 3 lezárt pénzügyi év mindegyikére vonatkozóan az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy az 1. tételhez tartozó szolgáltatások területén (V.1.1. „A szolgáltatások jellege”) az éves forgalma elérte a 80 000 EUR összeget;

az 2. tétel esetében:

az utóbbi 3 lezárt pénzügyi év mindegyikére vonatkozóan az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a 2. tételhez tartozó szolgáltatások területén (VI.1.1. „A szolgáltatások jellege”) az éves forgalma elérte a 150 000 EUR összeget.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

az esetlegesen előírt minimumkövetelmények:

az 1. tétel esetében:

– annak igazolására szolgáló dokumentum, hogy az ajánlattevőt az illetékes miniszter (lásd az elektromos berendezésekről szóló általános rendelkezések 275. cikkét) az 1. tételhez tartozó elektromos berendezések kötelező jellegű időszakos ellenőrzésének elvégzésére jogosult, ilyen típusú jóváhagyás megszerzésére kötelezett ellenőrző szervként jóváhagyta (lásd az elektromos berendezések ellenőrzésére jogosult szerveknek az gazdaságért, kis- és középvállalkozásokért, egyéni vállalkozókért és az energiaügyért felelős szövetségi közszolgálat weboldalán közzétett listáját). A jóváhagyás igazolását legkésőbb a pályázatbenyújtási szakaszban kell benyújtani;

az 2. tétel esetében:

– annak igazolására szolgáló dokumentum, hogy az ajánlattevő a munkahelyi jóllétről szóló szabályzat II. könyvének 5. részével összhangban Belgiumban „munkahelyi műszaki ellenőrzéseket végző külső szolgálatként” az előírt jóváhagyás megszerzésével jogosult a 2. tételhez tartozó valamennyi berendezés kötelező jellegű időszakos ellenőrzésének elvégzésére (lásd a munkahelyi műszaki ellenőrzéseket végző külső szolgálatoknak a foglalkoztatásért, munkaügyért és társadalmi párbeszédért felelős szövetségi közszolgálat weboldalán közzétett listáját). A jóváhagyás igazolását legkésőbb a pályázatbenyújtási szakaszban kell benyújtani.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 13/12/2017
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 20/12/2017
Helyi idő: 11:00
Hely:

a Főtitkárság épületeiben a pályázatbontás eredetileg tervezett napján zajló, előre nem látható események miatt a pályázatbontást rövid idővel annak időpontja előtt elhalaszthatják.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

Az induló szerződés megkötését követő 3 év során a Főtitkárság előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárást indíthat a jelen szerződés nyertesével hasonló új szolgáltatások megismétlésére irányulóan. E szolgáltatásokat a szóban forgó szerződésben hivatkozott alapprojekttel összhangban, a II.1.4. pontban ismertetettek szerint kell teljesíteni.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Bírósága
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://www.curia.europa.eu.
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Az Európai Unió Tanácsa, secrétariat général
Postai cím: rue de la Loi 175/Wetstraat 175
Város: Brussels
Postai irányítószám: 1048
Ország: Belgium
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2-281-8062
Fax: +32 2-2800262
Internetcím: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/10/2017