Árubeszerzések - 432064-2017

31/10/2017    S209

Luxemburg-Luxembourg: Minőségi, újrahasznosított papír beszerzése

2017/S 209-432064

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Parlament
Postai cím: plateau de Kirchberg
Város: Luxembourg
NUTS-kód: LU0 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postai irányítószám: 2929
Ország: Luxemburg
Kapcsolattartó személy: service de passation des marchés
E-mail: INLO.CFT@ep.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.europarl.europa.eu

I.1)Név és címek
Hivatalos név: európai adatvédelmi biztos
Postai cím: rue Wiertz 60
Város: Bruxelles
NUTS-kód: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postai irányítószám: 1047
Ország: Belgium
E-mail: EDPS-Procurement@edps.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://edps.europa.eu/edps-homepage_fr

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai ombudsman
Postai cím: 1 avenue du Président Robert Schuman
Város: Strasbourg
NUTS-kód: FRF11 Not specified
Postai irányítószám: 67001
Ország: Franciaország
E-mail: EOProcurement@ombudsman.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ombudsman.europa.eu

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja
Postai cím: 12E, rue Guillaume Kroll
Város: Luxembourg
NUTS-kód: LU0 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postai irányítószám: 1882
Ország: Luxemburg
E-mail: tenders@cdt.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.cdt.europa.eu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében – az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:

a szerződés teljesítésének helye szerinti nemzeti jog.

I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2926
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Minőségi, újrahasznosított papír beszerzése.

Hivatkozási szám: 06B30/2017/M014.
II.1.2)Fő CPV-kód
30197630 Nyomdapapír
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Minőségi, újrahasznosított, DIN A4-es formátumú papír beszerzése és leszállítása, a rendelési eszköz rendelkezésre bocsátása és a papír előállítása által eredményezett CO2-kibocsátás kompenzálása. Becsült éves szerződéses mennyiség valamennyi részt vevő intézményre és szervre vonatkozóan: 31 500 olyan doboz, amelyek egyenként 5 rizsmából állnak (egy rizsma 500 lap).

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: LU0 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
NUTS-kód: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
NUTS-kód: FRF11 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Luxembourg, Brüsszel, Strasbourg.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Fehér, többcélú, 100 %-ban újrahasznosított, DIN A4 formátumú papír beszerzése és terjesztése. A terjesztésnek tartalmaznia kell a végfelhasználókhoz történő elszállítást, akik az intézmények és szervek épületeinek valamennyi emeletén találhatóak.

A szerződés a következőket foglalja magában:

— számítógépesített irányítási rendszer biztosítása és modernizációja (megrendelések leadása, a költségvetési tételek ellenőrzése, elektronikus számlázás, statisztika stb.) az intézményektől és szervektől érkező jelzések alapján,

— az intézmények és szervek meghatalmazott munkatársainak képzése az elektronikus megrendelőrendszerrel, illetve más egyéb rendszerrel kapcsolatban,

— az intézmények és szervek nevében a megrendelt papír előállítása során keletkezett CO2 miatti éves kompenzáció.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

az ajánlattevőnek szerepelnie kell a megfelelő szakmai, illetve cégnyilvántartásban, kivéve amennyiben nemzetközi szervezet.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

minimálisan elvárt felkészültségi szintek:

— a szerződés tárgyát képező területen elért forgalomnak legalább 1 000 000 EUR-nak kell lennie,

— szakmai kockázati felelősségbiztosítás megfelelő szintje az érintett ágazatban érvényes gyakorlatnak megfelelően.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

minimálisan elvárt felkészültségi szintek:

— legalább 3 év tapasztalat az e szerződés szerintiekhez hasonló szállítások terén, ideértve egy olyan cikk (a szokásos 3 európai intézményi helyszínre centralizált vagy decentralizált módon történő) szállítására való képességet, amely megfelel a specifikációk és a műszaki specifikációk követelményeinek,

— környezetvédelmi tanúsítvány (ISO 14001 szabvány) vagy azzal egyenértékű.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 04/12/2017
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol, Bolgár, Dán, Német, Görög, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Lett, Litván, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Spanyol, Svéd, Cseh
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 11/12/2017
Helyi idő: 10:30
Hely:

plateau de Kirchberg, KAD Building, Luxembourg, LUXEMBURG.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

a pályázatbontáson való részvétel megtagadásának terhe mellett a bontáson részt venni kívánó pályázóknak részvételi szándékukat jelezniük kell e-mailben az inlo.cft@ep.europa.eu címen legkésőbb a bontás dátumát 2 munkanappal megelőzően; 1 pályázót legfeljebb 1 személy képviselhet.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Bíróságának Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu

Internetcím: http://www.curia.europa.eu

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Európai ombudsman
Postai cím: 1 avenue du Président Robert Schuman
Város: Strasbourg
Postai irányítószám: 67001
Ország: Franciaország
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu

Internetcím: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszékének Hivatala
Város: Luxembourg
Ország: Luxemburg

Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/10/2017