Szolgáltatások - 432967-2016

09/12/2016    S238

Belgium-Brüsszel: Az EMAS hivatalok és szervezetek számára nyújtott hozzáadott értékének növelésére irányuló intézkedések feltárása

2016/S 238-432967

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate-General for Environment, SRD.2 — Finance
Postai cím: BU-9 01/005
Város: Brussels
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Az EMAS hivatalok és szervezetek számára nyújtott hozzáadott értékének növelésére irányuló intézkedések feltárása.

Hivatkozási szám: ENV.A.1/SER/2016/0027.
II.1.2)Fő CPV-kód
90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

2.12.2015 napon az Európai Bizottság elfogadta a körkörös gazdaság megvalósítására irányuló csomagot, amely a körkörös gazdaság megvalósítására irányuló uniós cselekvési tervet tartalmaz. A cselekvési terv melléklete meghatározza az intézkedések végrehajtásának ütemezését. A cselekvési tervben meghatározott egyik intézkedés az a Bizottság általi kötelezettségvállalás, amely szerint megteszi az uniós környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszere (EMAS) hatékonyságának és elfogadottságának növeléséhez szükséges intézkedéseket.

Ebben az összefüggésben a szerződés célkitűzése annak feltárása, hogy milyen módon lehetséges további hozzáadott érték létrehozása a szervezetek és hatóságok számára az EMAS meglévő alapvető követelményei, mint például a harmadik fél által ellenőrzött jogszabályi megfelelés és jelentéstétel alapján. Különös hangsúlyt kell fektetni az olyan innovatív intézkedések kialakításának vizsgálatára, mint például a szervezetek által ellenőrzött megfelelésen alapuló szabályozási könnyítés, valamint a hatóságok és érdekelt felek közötti ellenőrzött jelentéstétel és információcsere elősegítése.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 136 945.00 EUR
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

„Extra muros”.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyílt pályázati felhívás – szolgáltatási szerződés.

A szolgáltatási szerződés 12 hónapra szól (nem megújítható). Érték (héa nélkül): 150 000 EUR.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A javasolt módszertan minősége / Súlyszám: 50
Minőségi kritérium - Név: A munka szervezése és a források elosztása / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: Minőség-ellenőrzési intézkedések / Súlyszám: 25
Ár - Súlyszám: 50/50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 122-218065
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 070201/2016/740264/SER/ENV.B.1
Elnevezés:

Az EMAS hivatalok és szervezetek számára nyújtott hozzáadott értékének növelésére irányuló intézkedések feltárása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
23/11/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Adelphi Consult GmbH
Postai cím: Alt-Moabit 91
Város: Berlin
NUTS-kód: DE DEUTSCHLAND
Postai irányítószám: 10559
Ország: Németország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 150 000.00 EUR
A szerződés/rész végleges összértéke: 136 945.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 28.10.2015 keltezésű, (EU, Euratom) 2015/1929 európai parlamenti és tanácsi rendelet (költségvetési rendelet) alkalmazási szabályai 134. cikke (1) bekezdésének e) és f) pontjával összhangban az eredeti szerződés megkötését követő 3 évben az ajánlatkérő (ajánlati felhívás előzetes közzététele nélküli) tárgyalásos eljárást alkalmazhat olyan további szolgáltatások, új szolgáltatások, illetve munkák kapcsán, amelyek ahhoz hasonló szolgáltatások, illetve munkák megismétléséből állnak, mint amelyekkel ugyanazon ajánlatkérő az eredeti szerződést elnyert gazdasági szereplőt megbízta, feltéve, hogy e szolgáltatások és munkák megfelelnek az alapprojektnek, és hogy e projekt esetében az eredeti szerződést ajánlati felhívás közzététele után ítélték oda, a 134. cikk (4) bekezdésében előírt feltételekre is figyelemmel.

Ez a hirdetmény korábban a HL 2016/S 043-070158 hivatkozási számú, 2.3.2016 keltezésű előzetes hirdetményben eltérő címen került közzétételre: Az EMAS végrehajtási tanulmánya – az EMAS az uniós és nemzeti jogszabályokba való további integrációja, szabályozási könnyítéssel kapcsolatos fejlemények a kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos eltérések aktualizálása.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Az odaítélési eljárással kapcsolatban az I.1 pontban feltüntetett ajánlatkérőnek nyújthatja be észrevételeit.

Amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai ombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a http://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott panasz nem eredményezi sem a fellebbezési időszak meghosszabbítását, sem új időszak megnyitását.

Jogorvoslati kérelem benyújtására az odaítélési határozatra vonatkozó értesítést követő 2 hónapon belül van lehetőség a VI.4.1. pontban feltüntetett jogorvoslati szervnek.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/11/2016