Árubeszerzések - 433547-2018

05/10/2018    S192    Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Útszóró só

2018/S 192-433547

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek utca 7–13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Falucskai Zoltán
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Telefon: +36 18199171
Fax: +36 18199540

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kozut.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.kozut.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000619882018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000619882018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: országos közutak üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Útszóró só beszerzése 2018

Hivatkozási szám: EKR000619882018
II.1.2)Fő CPV-kód
34927100 Útszóró só
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. téli időszak síkosság-mentesítési feladataihoz szükséges közvetlen útszórásra alkalmas ömlesztett útszóró só szállítása a dokumentációban meghatározottak szerint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kijelölt mérnökségeire 24 hónap határozott időtartamra kötött adásvételi keretszerződés szerint, legfeljebb az ajánlati részenként megjelölt keretmennyiség erejéig, Ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés útján.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Útszóró só beszerzése 2018 - Nyugat-Magyarország

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34927100 Útszóró só
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
NUTS-kód: HU211 Fejér
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
NUTS-kód: HU213 Veszprém
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
NUTS-kód: HU222 Vas
NUTS-kód: HU223 Zala
NUTS-kód: HU231 Baranya
NUTS-kód: HU232 Somogy
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Baranya, Somogy, Tolna, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Veszprém, Pest, Komárom-Esztergom megyei mérnökségei. Mérnökségek pontos címeit a KD. tartalmazza.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Útszórásra közvetlenül alkalmas ömlesztett útszóró só szállítása a dokumentációban meghatározottak szerint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Baranya, Somogy, Tolna, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Veszprém, Pest, Komárom-Esztergom megyei mérnökségei részére 253 000 tonna keretmennyiség erejéig, az ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés útján. Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a keretmennyiségen belül bármely mennyiségi eloszlásban adjon le megrendelést.

Csomagolás módja: ömlesztetett áruszállítás.

A só közúti, ömlesztett fuvarozása/fuvaroztatása és a fogadó sótárolókba történő lerakodása Ajánlattevő feladata. A terméket az e-ÚT 08.03.11. (ÚT 2-2401:2010) Útügyi Műszaki Előírásban (ÚME) foglalt mértékben tapadásgátló anyaggal bekeverve szükséges leszállítania nyertes Ajánlattevőnek.

Az útszóró só nem tartalmazhat idegen anyagot, és jellemzőiben meg kell felelnie az e-ÚT 08.03.11. (ÚT 2-2 401:2010) „Szórósó. Technikai nátrium klorid” c. Útügyi Műszaki Előírásban (ÚME) foglaltaknak, azonban Ajánlatkérő a sóminőség tekintetében az ÚME 4.1. pontjában foglaltak alapján, más minőségi megfelelőség értékelési szempontrendszert is alkalmaz, a Közbeszerzési Dokumentumok szerint.

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét nettó egységár alapján (nettó Ft/tonna) kéri megadni.

A szerződéskötést követően leszállítandó só mennyiség: 56 000 tonna. A szerződéskötést követően leszállítandó mennyiségek felét a szerződéskötést követő 25. naptári napig, míg a másik felét az 50. naptári napig kell leszállítani.

A részletes információkat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges arról, hogy nyertessége esetén a szerződéskötést megelőző 5. naptári napig rendelkezik vagy rendelkezni fog Magyarország területén szilárd térelemekkel ellátott, szilárd burkolattal fedett tárolóhelyen elhelyezett, legalább a készletbiztonság szerint előírt 50 000 tonna és a készletbiztonság minőségi értékelési szempont kapcsán tett - felolvasó lap szerinti - többlet megajánlás együttes mennyiségével megegyező útszórásra alkalmas só tulajdonjogával (Ajánlatkérő részéről nem fogadható el a mindössze ponyvával letakart tárolási megoldás.) A tárgyi feltétel teljesülése a szerződés megkötésének feltétele. A szerződés aláírása előtt az Ajánlatkérő helyszíni bejáráson ellenőrzi az előírt mennyiség meglétét Ajánlattevő által megjelölt saját vagy bérelt tárolóhely(ek)en.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Készletbiztonság (ld. II.2.14) pont) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Amennyiben a keretszerződés határozott 24 hónapos időtartama alatt a keretmennyiség nem kerül teljes mértékben kimerítésre Ajánlatkérő által, úgy Ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozatával jogosult további 12 hónappal a szerződést meghosszabbítani. Ajánlatkérő erre vonatkozó igényét a szerződés eredeti időtartamának lejártát megelőző legalább 10 nappal írásban jelzi nyertes ajánlattevőnek.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5)

Készletbiztonság: szerződéskötést megelőző 5. naptári napig Magyarország területén szilárd térelemekkel ellátott, szilárd burkolattal fedett tárolóhelyen elhelyezett, legalább 50 000 tonna útszórásra alkalmas só tulajdonjogával való rendelkezésen felül vállalt többlet mennyiség - Súlyszám: 20

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Útszóró só beszerzése 2018 - Kelet-Magyarország

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34927100 Útszóró só
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
NUTS-kód: HU312 Heves
NUTS-kód: HU313 Nógrád
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
NUTS-kód: HU332 Békés
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén,Heves,Nógrád,Jász-Nagykun-Szolnok,Szabolcs-Szatmár-Bereg,Hajdú-Bihar,Csongrád,Békés,Bács-Kiskun megyei mérnökségei.Mérnökségek pontos címeit KD.tart.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Útszórásra közvetlenül alkalmas ömlesztett útszóró só szállítása (adás-vétele) és fuvarozása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Csongrád, Békés és Bács-Kiskun megyei mérnökségei részére 187 000 tonna keretmennyiség erejéig, az ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés útján. Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a keretmennyiségen belül bármely mennyiségi eloszlásban adjon le megrendelést.

Csomagolás módja: ömlesztetett áruszállítás.

A só közúti, ömlesztett fuvarozása/fuvaroztatása és a fogadó sótárolókba történő lerakodása Ajánlattevő feladata. A terméket az e-ÚT 08.03.11. (ÚT 2-2401:2010) Útügyi Műszaki Előírásban (ÚME) foglalt mértékben tapadásgátló anyaggal bekeverve szükséges leszállítania nyertes Ajánlattevőnek.

Az útszóró só nem tartalmazhat idegen anyagot, és jellemzőiben meg kell felelnie az e-ÚT 08.03.11. (ÚT 2-2 401:2010) „Szórósó. Technikai nátrium klorid” c. Útügyi Műszaki Előírásban (ÚME) foglaltaknak, azonban Ajánlatkérő a sóminőség tekintetében az ÚME 4.1. pontjában foglaltak alapján, más minőségi megfelelőség értékelési szempontrendszert is alkalmaz, a Közbeszerzési dokumentumok szerint.

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét nettó egységár alapján, (nettó Ft/tonna) kéri megadni.

A szerződéskötést követően leszállítandó só mennyiség: 40 000 tonna. A szerződéskötést követően leszállítandó mennyiségek felét a szerződéskötést követő 25. naptári napig, míg a másik felét az 50. naptári napig kell leszállítani.

A részletes információkat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges arról, hogy nyertessége esetén a szerződéskötést megelőző 5. naptári napig rendelkezik vagy rendelkezni fog Magyarország területén szilárd térelemekkel ellátott, szilárd burkolattal fedett tárolóhelyen elhelyezett, legalább a készletbiztonság szerint előírt 50 000 tonna és a készletbiztonság minőségi értékelési szempont kapcsán tett - felolvasó lap szerinti - többlet megajánlás együttes mennyiségével megegyező útszórásra alkalmas só tulajdonjogával (Ajánlatkérő részéről nem fogadható el a mindössze ponyvával letakart tárolási megoldás.) A tárgyi feltétel teljesülése a szerződés megkötésének feltétele. A szerződés aláírása előtt az Ajánlatkérő helyszíni bejáráson ellenőrzi az előírt mennyiség meglétét Ajánlattevő által megjelölt saját vagy bérelt tárolóhely(ek)en.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Készletbiztonság (lsd.II.2.14 pont) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Amennyiben a keretszerződés határozott 24 hónapos időtartama alatt a keretmennyiség nem kerül teljes mértékben kimerítésre Ajánlatkérő által, úgy Ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozatával jogosult további 12 hónappal a szerződést meghosszabbítani. Ajánlatkérő erre vonatkozó igényét a szerződés eredeti időtartamának lejártát megelőző legalább 10 nappal írásban jelzi nyertes ajánlattevőnek.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5)

Készletbiztonság: szerződéskötést megelőző 5. naptári napig Magyarország területén szilárd térelemekkel ellátott, szilárd burkolattal fedett tárolóhelyen elhelyezett, legalább 50 000 tonna útszórásra alkalmas só tulajdonjogával való rendelkezésen felül vállalt többlet mennyiség - Súlyszám: 20

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Útszóró só beszerzése 2018 - Sósiló

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34927100 Útszóró só
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. sósiló (3877 Tornyosnémeti, külterület hrsz. 0105).

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Útszórásra közvetlenül alkalmas ömlesztett útszóró só szállítása (adás-vétele) és fuvarozása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. sósilójába 600 tonna keretmennyiség erejéig, az ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés útján. Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a keretmennyiségen belül bármely mennyiségi eloszlásban adjon le megrendelést.

Csomagolás módja: ömlesztetett áruszállítás.

A só közúti, ömlesztett fuvarozása/fuvaroztatása és a só sósilóba történő szivattyúzása Ajánlattevő feladata. A terméket, az e-ÚT 08.03.11. (ÚT 2-2401:2010) Útügyi Műszaki Előírásban (ÚME) foglalt mértékben, tapadásgátló anyaggal bekeverve kell leszállítania nyertes Ajánlattevőnek.

Az útszóró só nem tartalmazhat idegen anyagot, és jellemzőiben meg kell felelnie az e-ÚT 08.03.11. (ÚT 2-2401:2010) „Szórósó. Technikai nátrium klorid” c.Útügyi Műszaki Előírásban (ÚME) foglaltaknak, azonban Ajánlatkérő a sóminőség tekintetében az UME 4.1. pontjában foglaltak alapján, más minőségi megfelelőség értékelési szempontrendszert is alkalmaz, az ajánlatkérési dokumentumok (Műszaki leírás) szerint.

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét nettó egységár alapján, (nettó HUF/tonna) kéri megadni.

A részletes információkat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Amennyiben a keretszerződés határozott 24 hónapos időtartama alatt a keretmennyiség nem kerül teljes mértékben kimerítésre Ajánlatkérő által, úgy Ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozatával jogosult további 12 hónappal a szerződést meghosszabbítani. Ajánlatkérő erre vonatkozó igényét a szerződés eredeti időtartamának lejártát megelőző legalább 10 nappal írásban jelzi nyertes ajánlattevőnek.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi ajánlati rész tekintetében:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.

Igazolási mód:

Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt.67.§(1)-(2)bekezdés, valamint a 321/2015. Kr. 1.§(1)bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlatkérő által a Kbt.69. § (4)-(6) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (2)-(5) bek., továbbá a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-ok is megfelelően alkalmazandóak.

A Kbt. 62. (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaság, amelynek van a 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.

Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet 15. § (2) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az egységes európai közbeszerzési dokumentumot.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdésére.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi ajánlati rész tekintetében:

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum IV. rész α) pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P/1.

Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, annak megfelelően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését.

Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt, az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kárt megtérítéséért.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1.

Alkalmatlan Ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított- árbevétele nem éri el:

a) az 1. rész tekintetében összesen legalább a nettó 2 000 000 000 Ft-ot;

b) a 2. rész tekintetében összesen legalább a nettó 1 000 000 000 Ft-ot;

c) a 3. rész tekintetében összesen legalább nettó 9 000 000 Ft-ot.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 19. § (8) bekezdés alkalmazásával előírja, hogy több részre történő ajánlattétel esetén az árbevételi követelmények közül Ajánlattevőnek a legmagasabbat kell minimumkövetelményként teljesíteni és igazolni.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 30. § (4) bekezdésére történő egyidejű hivatkozással felhívja a figyelmet arra, hogy jelen ajánlati felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére vonatkozó a pénzügyi és gazdasági alkalmasság feltételeit és azok igazolásának módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.

A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi ajánlati rész tekintetében:

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.,valamint a 321/2015.Kr.1.§(1)bek. szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum IV. rész α) pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével)kérése nélkül.AK felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015.Kr.1.§(7)bek.

Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1.

Ajánlattevőnek Kbt.65.§(1)bek.b)pontja és a 321/2015.Kr.21.§(1)bek.a)pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3év legjelentősebb,a közbeszerzés tárgya (útszórásra közvetlenül alkalmas ömlesztett útszóró só szállítása) szerinti referenciáinak igazolását a 321/2015.Kr. 22.§(1)-(2)bek.szerint.

Igazolásnak/nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

— szerződést kötő másik fél megnevezését,székhelyét(címét),

— teljesítés tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen),

— szállított árú csomagolásának módját,

— teljesítés idejét(kezdés és befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve),

— teljesítés mennyiségét(tonna),

— nyilatkozatot arról,hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,

— továbbá nyilatkozatot arról,h.a szerződést kötő másik fél jelen felhívás szerinti közvetlen felhasználónak minősült-e,

— keltezés,

— cégszerű aláírás.

AK 321/2015.Kr.21.§(1a)bekezdésének a) pontja alapján ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3(három)éven belül befejezett,de legfeljebb 6(hat)éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.Igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot,mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.

AK rögzíti,h.amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni,amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített,abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel Kbt.140.§(9)bek.meghatározottakra is.(kérjük a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban).

Kbt.65.§(6)bek.alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek,melyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre,az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő,ha közülük egy felel meg.

Kbt.65.§(7)bek.szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet v.személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek,közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.(8)bek.foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot,mely alátámasztja,h.a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

AK felhívja a figyelmet a Kbt.65.§(11)bek.

AK felhívja a figyelmet a 321/2015.Kr.21/A.§-ra,ill.22.§(1)-(2)bek.

AK felhívja az Ajánlattevők figyelmét a 424/2017 Kr.12. § (2)bek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1.1

Alkalmatlan az ajánlatevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben összesen legalább

Az 1. ajánlati rész tekintetében 60 000 tonna

A 2. ajánlati rész tekintetében 45 000 tonna

A 3. ajánlati rész tekintetében 150 tonna

Útszórásra közvetlenül alkalmas vagy alkalmassá tehető, ömlesztett csomagolású útszóró só közvetlen felhasználó részére történő szállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített, befejezett szállítási referenciával.

Az előírt minimumkövetelmény egy vagy több szerződés bemutatásával teljesíthető. Ajánlatkérő a Ptk. XLII. Fejezete szerinti szállítmányozási szerződésről szóló referenciát nem fogad el.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy több részre történő ajánlattétel esetén kizárólag az azok közül a legmagasabb mennyiségi (tonna) követelményt támasztó részben meghatározott alkalmassági követelménynek kell megfelelni annak érdekében, hogy Ajánlattevő valamennyi részben előírt alkalmassági követelményeknek megfeleljen.

M/1.2

Alkalmatlan az ajánlatevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben összesen legalább

Az 1. ajánlati rész tekintetében 35 000 tonna

A 2. ajánlati rész tekintetében 28 000 tonna

A 3. ajánlati rész tekintetében 100 tonna

Útszórásra közvetlenül alkalmas vagy alkalmassá tehető, ömlesztett csomagolású útszóró só, közvetlen felhasználó részére történő legalább 12 hónapon keresztül folyamatosan teljesített szállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített, befejezett szállítási referenciával.

Ajánlatkérő folyamatos teljesítés alatt a legalább 12 hónapig fennálló folyamatos jogviszony keretében történő olyan teljesítést érti, melynek keretében legalább egy tényleges szállítás történt.

Az előírt minimumkövetelmény több szerződés bemutatásával teljesíthető.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy több részre történő ajánlattétel esetén kizárólag az azok közül a legmagasabb mennyiségi (tonna) követelményt támasztó részben meghatározott alkalmassági követelménynek kell megfelelni annak érdekében, hogy Ajánlattevő valamennyi részben előírt alkalmassági követelményeknek megfeleljen.

Ajánlatkérő közvetlen felhasználón az olyan felhasználót érti, aki a megvásárolt útszóró sót közvetlenül, saját céljaira vagy feladatának teljesítése érdekében használta föl. Ajánlatkérő a Ptk. XLII. Fejezete szerinti szállítmányozási szerződésről szóló referenciát nem fogad el.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy több részre történő ajánlattétel esetén kizárólag az azok közül a legmagasabb mennyiségi (tonna) követelményt támasztó részben meghatározott alkalmassági követelménynek kell megfelelni annak érdekében, hogy Ajánlattevő valamennyi részben előírt alkalmassági követelményeknek megfeleljen.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy adott szerződés az M/1.1 és az M/1.2 minimumkövetelmény teljesítéséhez is bemutatható. Ajánlatkérő az M/1.1 és az M/1.2 műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).

Az adás-vételi szerződés pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő 100 %-ban saját forrásból biztosítja.

Ajánlatkérő, a ténylegesen leszállított mennyiség ellenértékét, a Kbt. 135 § (1) bekezdése, valamint (5)-(6) bekezdéseinek megfelelően kiállított teljesítésigazolás szerint tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, Ajánlatkérő által leigazolt számla/számlák ellenében, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakkal összhangban – a számla Ajánlatkérő általi kézhezvételének napját követő 30 napos határidőre – átutalással teljesíti nyertes Ajánlattevőnek.

Ajánlattevő kötbér fizetésére köteles, a szerződés késedelmes, hibás teljesítése – ide értve a szállított só minőségi eltérését is – esetén, valamint teljesítési biztosíték nyújtására. Részletes előírásokat a KD részét képző szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 07/11/2018
Helyi idő: 08:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 07/11/2018
Helyi idő: 10:00
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (3)-(5) bekezdései az irányadók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. AK a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján a ME által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le.

AK felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017 Kr.6.§(1)bek. alapján az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.

Kbt.57.§(2)bek.alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, le kell töltenie.Közös ajánlattétel esetében elegendő az egyik ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak a közbeszerzési dokumentumokat igazoltan letölteni.

2. Ajánlatot a jelen felhívásban megadott címre az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig elektronikusan, jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani.

Ajánlatnak a Kbt.66.§(5)bek.szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot. Ajánlattevő a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap formájában köteles a felolvasólapot az ajánlat részeként kitölteni.

3. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt.47.§(2)bek.alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. A 424/2017 Kr. 10. § (2) bekezdése alapján amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban és az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben.Ebben az esetben,ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat felelős fordításának kell tekinteni.

AK felhívja a figyelmet a 424/2017 Kr. 10.§(3)-(4),13.§(1)-(3) és a 11. § (4) bekezdéseire.

5.Ajánlattevőnek a 424/2017 Kr.20.§(4)bek.alapján ajánlatához nem kell csatolnia a Kbt. 66.§(4)bek.szerinti nyilatkozatát.

6.AK szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló,sem a közös ajánlattevők esetében.

7.AK hiánypótlás lehetőségét a Kbt.71.§-a szerint biztosítja a 71.§(6) bek.szerinti korlátozással.

8.AKfelhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére.

9.Ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt.65.§(7) bek. vonatkozóan.Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.A Kbt.65.§(7) bek.rendelkezései alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A 424/2017 Kr.13.§ (4)bek.alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett,az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt.65.§(7)bek.szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell-a Kbt.65.§(8)bek.szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

10. Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4) bekezdésben foglaltak szerint jár el.

Folytatás VI.4.3)pontban

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.3) pont folytatása:

11.Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását írja elő,melynek mértéke

Az 1. ajánlati rész tekintetében:5 000 000,-Ft;

A 2.ajánlati rész tekintetében:5 000 000,-Ft;

A 3.ajánlati rész tekintetében:500 000,-Ft.

Több részre történő ajánlattétel esetében, a részenkénti ajánlati biztosíték összegek összeadódnak.

Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszeg az ajánlatkérő MKB Banknál vezetett 10300002-10460102-49020027 sz.bankszámlájára történő befizetéssel vagy átutalással, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított-készfizető kezességvállalást tartalmazó-kötelezvénnyel a Kbt.54.§(2)bekezdésének megfelelően.Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét.

Ajánlati biztosíték rendelkezésre állását igazolni kell:

— az átutalást igazoló dokumentummal,vagy

— a bankgarancia,ill.a készfizető kezesi kötelezvény eredeti példányának benyújtásával.

Az ajánlati biztosíték nyújtásának részletes szabályait a KD tartalmazza.

12. Ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felsőhatára: 0-10.

Értékelési szempont a 1-2. részek esetén:Az ár értékelési részszempont vonatkozásában a KH útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) 1. sz. melléklet A.1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével.A készletbiztonság értékelési részszempont a KH útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) 1. sz. melléklet A.1. bb) pontja szerinti az egyenes arányosítás módszerével. Ajánlatkérő a készletbiztonság értékelési részszempont vonatkozásában megjelölt fedett tároló(k) kapcsán elfogadja az előszerződéssel vagy szerződéssel (pl. ingatlan előbérleti szerződés) lekötött tárolókapacitást is.

Értékelési szempont a 3. rész esetén:Legalacsonyabb ár alapján (Kbt.76.§(2) bek.)figyelemmel arra, hogy ajánlatkérő beszerzési igénye konkrétan meghatározott műszaki követelménynek megfelelő áru.

13. Az ömlesztett útszóró só Közbeszerzési Dokumentumokban nem részletezett műszaki paramétereire, továbbá a mintavételre és a laborvizsgálatra az e-ÚT 08.03.11. (ÚT 2-2 401:2010) Útügyi Műszaki Előírásban fogalt követelmények érvényesek.

14. Ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy elfogadja, hogy a termék átadás átvétele során Ajánlatkérő jogosult - szerződés szerint- a Terméket mintavételnek alávetni és a mintát vizsgálat céljából Saját akkreditált vizsgálólaboratóriummal megvizsgáltatni. Ajánlattevő tudomásul veszi és vállalja, hogy az Ajánlatkérő által közölt laboratóriumi vizsgálat eredményeket magára nézve kötelezőként elfogadja, azzal szemben kifogásolási jog Ajánlattevőt nem illeti meg.

15. Ajánlattevő az 1-2. részek tekintetében nyilatkozni köteles arról, hogy nyertessége esetén a szerződéskötést megelőző 5. naptári napig - ajánlati részenként - rendelkezik vagy rendelkezni fog Magyarország területén szilárd térelemekkel ellátott, fedett tárolóhelyen elhelyezett, legalább 50 000 tonna útszórásra alkalmas só tulajdonjogával. Ajánlatkérő a depózott só mennyiségét a Műszaki Leírásban módszertan (köbölés) révén ellenőrzi. Ha a vizsgálat alapján az előírt sómennyiség meglétének hiánya állapítható meg, ez visszalépésnek minősül a szerződéskötéstől, ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bek. alkalmazhatja.

16. Ajánlatkérő a helyszíni rakodás körülményeinek megismerése céljából lehetőséget ad az ürítési helyszínek megtekintésére 2018. október 15. napján 9:00-11:00.óráig terjedő időszakban. A helyszínek pontos címét a KD mellékleteként kiadott műszaki leírás tartalmazza.

17.Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.

18. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

19. FAKSZ: Juhász Dániel 01032

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/10/2018