Supplies - 433673-2015

Display compact view

10/12/2015    S239    Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Odczynniki chemiczne

2015/S 239-433673

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Górnośląskie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca, ul. Ziołowa 45/47, Osoba do kontaktów: Małgorzata Brożek, Katowice 40-635, Polska. Tel.: +48 323598952. Faks: +48 322029501. E-mail: mbrozek@gcm.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384807)

Przedmiot zamówienia:
CPV:33696300 Odczynniki chemiczne, 33696500 Odczynniki laboratoryjne, 24962000 Chemikalia do uzdatniania wody, 24314100 Nadmanganian potasu, 14430000 Sól warzona i czysty chlorek sodu

Odczynniki chemiczne

Odczynniki laboratoryjne

Chemikalia do uzdatniania wody

Nadmanganian potasu

Sól warzona i czysty chlorek sodu

Zamiast: 

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

8.12.2015

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

8.12.2015

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

8.12.2015

Powinno być: 

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

30.12.2015

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

30.12.2015

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

30.12.2015 (10:00)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.