Szolgáltatások - 43371-2017

04/02/2017    S25

Belgium-Brüsszel: Együttműködés a nemzeti bírákkal a környezetvédelmi jog területén

2017/S 025-043371

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate-General for Environment, SRD.2 — Finance
Postai cím: BU-9 01/005
Város: Brussels
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Együttműködés a nemzeti bírákkal a környezetvédelmi jog területén.

Hivatkozási szám: ENV.E.2/FRA/2016/0043.
II.1.2)Fő CPV-kód
90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A keretszerződés célja, hogy segítséget nyújtson a Bizottság szolgálatai számára a nemzeti bírákkal az EU környezetvédelmi joga területén folytatott együttműködésre irányuló program továbbfejlesztését célzó konkrét tevékenységek elvégzésében, mint például a környezetvédelmi joggal kapcsolatos új képzési modulok kifejlesztése, beleértve ezek aktualizálását és workshopok szervezését, valamint a képzési anyagok nemzeti szinten történő maximális kihasználásának biztosítására szolgáló módszerek feltárását.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 200 000.00 EUR
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

„Extra muros”.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyílt pályázati felhívás – keretszerződés kötése 1 önálló gazdasági szereplővel. A keretszerződés időtartama 12 hónap, és 3 alkalommal automatikusan meghosszabbodik (a teljes időtartam maximum 48 hónap). Az egyes szerződések odaítéléséhez megengedett összesített maximális éves összeg nem haladja meg az 300 000 EUR-t (azaz a 1 200 000 EUR-t a keretszerződés teljes maximális időtartama során). A konkrét szerződések várható ára a tervek szerint 70 000 EUR és 150 000 EUR közötti összeg lesz, de nem zárható ki, hogy egyes konkrét szerződések kívül esnek ezen a nagyságrenden. A konkrét szerződések a költségvetés igényeitől és rendelkezésre állásától függnek.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A keretszerződés átfogó kezelése / Súlyszám: 40
Minőségi kritérium - Név: Szemléltető feladatok / Súlyszám: 60
Ár - Súlyszám: 50/50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az ajánlati felhívás egy, a 7.5.2016 keltezésű HL 2016/S 089-155812 számban közzétett korábbi pályázati felhívás (ENV.D.2/FRA/2016/0015) ismételt meghirdetése, amely nem került odaítélésre (HL 2016/S 140-252568, 22.7.2016). Az első felhívás kiválasztási kritériumait újraértékelték és kibővítették a nyílt és tisztességes verseny lehetővé tétele érdekében.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 148-267162
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: ENV.E.2/FRA/2016/0043
Elnevezés:

Együttműködés a nemzeti bírákkal a környezetvédelmi jog területén

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
23/01/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Academy of European Law (ERA)
Postai cím: Metzer Allée 4
Város: Trier
NUTS-kód: DE DEUTSCHLAND
Postai irányítószám: 54295
Ország: Németország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 200 000.00 EUR
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 200 000.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 28.10.2015 keltezésű, (EU, Euratom) 2015/1929 európai parlamenti és tanácsi rendelet (költségvetési rendelet) alkalmazási szabályai 134. cikke (1) bekezdésének e) pontjával összhangban az eredeti szerződés megkötését követő 3 évben az ajánlatkérő (ajánlati felhívás előzetes közzététele nélküli) tárgyalásos eljárást alkalmazhat olyan további szolgáltatások, új szolgáltatások, illetve építési beruházások kapcsán, amelyek ahhoz hasonló szolgáltatások, illetve építési beruházások megismétléséből állnak, mint amelyekkel ugyanazon ajánlatkérő az eredeti szerződést elnyert gazdasági szereplőt megbízta, feltéve, hogy e szolgáltatások és munkák megfelelnek az alapprojektnek, és hogy e projekt esetében az eredeti szerződést ajánlati felhívás közzététele után ítélték oda, a 134. cikk (4) bekezdésében előírt feltételekre is figyelemmel.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Az odaítélési eljárással kapcsolatban az I.1 pontban feltüntetett ajánlatkérőnek nyújthatja be észrevételeit.

Amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai ombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a http://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott panasz nem eredményezi sem a fellebbezési időszak meghosszabbítását, sem új időszak megnyitását.

Jogorvoslati kérelem benyújtására az odaítélési határozatra vonatkozó értesítést követő 2 hónapon belül van lehetőség a VI.4.1. pontban feltüntetett jogorvoslati szervnek.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/01/2017