Services - 434337-2018

05/10/2018    S192

Lithuania-Vilnius: Washing and dry-cleaning services

2018/S 192-434337

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Viešoji įstaiga CPO LT
National registration number: 302913276
Postal address: Gedimino pr. 38
Town: Vilnius
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-01104
Country: Lithuania
Contact person: Rosita Lengvenienė
E-mail: r.lengveniene@cpo.lt
Telephone: +370 52000836

Internet address(es):

Main address: http://www.cpo.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/34617

I.2)Information about joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=422658
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=422658&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Specializuoto (sveikatos priežiūros ir kitoms panašaus profilio įstaigoms) skalbimo paslaugų iš socialinių įmonių užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą, 3-ias kvietimas

II.1.2)Main CPV code
98310000 Washing and dry-cleaning services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Dinaminės pirkimo sistemos (toliau – DPS) pagalba siekiama per DPS galiojimo laikotarpį su laimėtojais sudaryti preliminariąsias sutartis dėl specializuoto (sveikatos priežiūros ir kitoms panašaus profilio įstaigoms) skalbimo paslaugų iš socialinių įmonių užsakymų per CPO LT elektroninį katalogą. Į DPS priimami visi tiekėjai, kurie atitinka kvalifikacinius reikalavimus ir yra pateikę orientacinį pasiūlymą. Sudarant preliminariąją sutartį, perkančioji organizacija kvies priimtus į DPS tiekėjus teikti konkrečius pasiūlymus. Pagal preliminariąsias sutartis pagrindinės sutartys bus sudaromos naudojant CPO LT elektroninį katalogą.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 6 000 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
98310000 Washing and dry-cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
II.2.4)Description of the procurement:

Preliminarus kiekis per maksimalų numatomų sudaryti preliminariųjų sutarčių galiojimo laikotarpį (48 mėn.) – 125 specializuoto (sveikatos priežiūros ir kitoms panašaus profilio įstaigoms) skalbimo paslaugų iš socialinių įmonių užsakymų CPO LT elektroniniame kataloge. Užsakymų skaičius priklauso nuo perkančiųjų organizacijų poreikio.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 6 000 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Preliminarioji sutartis galioja 6 mėn. Suėjus šiam terminui, jis automatiškai pratęsiamas papildomam 6 mėn. laikotarpiui, jei sutarties šalis nepareiškia nesutikimo pratęsti sutartį. Nesutikimas turi būti pareiškiamas vienos iš šalių pranešimu ne vėliau kaip prieš 20 d. iki sutarties galiojimo termino pabaigos. Bendras sutarties su pratęsimais galiojimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 48 mėn.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Sąlygos nurodytos 2014-10-24 skelbime apie DPS sukūrimą (pirkimo Nr. 156914) bei 2014-10-28 Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje Nr. 2014/S 207-367081.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
The contract is reserved to sheltered workshops and economic operators aiming at the social and professional integration of disabled or disadvantaged persons
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

1) tiekėjui atsisakius sudaryti pagrindinę sutartį su užsakovu, tiekėjas moka CPO LT baudą, lygią 150 (vienam šimtui penkiasdešimt) EUR už nesudarytą pagrindinę sutartį;

2) nutraukus preliminariąją sutartį dėl preliminariojoje sutartyje numatytų aplinkybių, tiekėjas įsipareigoja sumokėti CPO LT baudą, lygią 1 500 (vienam tūkstančiui penkiems šimtams) EUR.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 999
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2014/S 207-367081
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/10/2018
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/10/2018
Local time: 10:45

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Pirkimas vykdomas dinaminėje pirkimo sistemoje „Specializuoto (sveikatos priežiūros ir kitoms panašaus profilio įstaigoms) skalbimo paslaugų iš socialinių įmonių užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą“ (pirkimo Nr. 156914) (toliau – DPS), paskelbtoje 2014-10-24 (bei 2014-10-28 Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje Nr. 2014/S 207-367081), todėl pirkimo procedūros vykdomos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo redakcija, galiojusia iki 2017-07-01 (toliau – VPĮ). Pagal DPS pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas pirkime lygiomis teisėmis gali dalyvauti tik Viešųjų pirkimų įstatymo 13 straipsnyje nurodytos socialinės įmonės.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
03/10/2018