Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 434345-2017

31/10/2017    S209

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2017/S 209-434345

Tájékoztató a tervpályázati eljárás eredményéről

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Corvinus Egyetem
Nemzeti azonosító szám: AK01321
Postai cím: Fővám tér 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1093
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paták Helga
E-mail: kozbeszerzes@uni-corvinus.hu
Telefon: +36 14827154
Fax: +36 14827051
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.uni-corvinus.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.uni-corvinus.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: egyetem
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Budapesti Corvinus Egyetem tervpályázata kollégium és professzori vendéglakások tervezésére.

Hivatkozási szám: BCE_117_TERVP_KOLL
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71221000 Épületekkel kapcsolatos építészeti szolgáltatások
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A tervpályázat célja a Budapesti Corvinus Egyetem Czuczor u. 3. szám alatti telkére kollégium és professzori vendéglakások tervezése az alábbi főbb paraméterek szerint:

Professzori vendéglakások

Szükséges legalább 4-5 garzon-méretű apartman/lakás kialakítására, amelyekben egy-két fős elhelyezés mellett külföldi professzorok számára biztosítanánk átmeneti lakhatást jellemzően néhány hetes vagy néhány hónapos időtartamra.

Kollégiumi kapacitásigény

A Budapesti Corvinus Egyetem a növekvő külföldi hallgatói létszám kiszolgálása érdekében tervezi egy magas minőségi szintű, és ennek megfelelően magas térítési díjak mellett is biztonságosan feltölthető kollégiumi szálláshelyek létrehozását. Ezek a szálláshelyek jellemzően kétágyas kivitelűek lennének, és részben szobánként, részben kétszobánként kerülne kialakításra vizesblokk. A szükséges kapacitás 260-280 fő.

Sport és szabadidő blokk

— a szükséges kiszolgáló funkciók, valamint öltözők (fiú, lány)

— többcélú sportterem (küzdősport-, kardio- és kondicionáló terem) egyik falon tükrös, beépített hangosítással, szükséges felszereléssel.

Parkoló: egyterű, rámpás megközelítésű terepszint alatti parkoló.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.2)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.9)A pályaművek értékelésének szempontjai:

Telepítés (környezetbe illeszkedés, beépítés)

— karakteres, városképet meghatározó arculat kialakítása

— funkcionális igények megvalósulása

— magas szintű térépítészeti, építészeti és zöldfelületi minőség létrehozása

— városképhez és környezethez való illeszkedés, a városképi szempontok érvényesülése, a településképi és településszerkezeti hatásvizsgálat pozitív eredménye

— építészeti kialakítás minősége

— településrendezési, építési előírások betartása a dokumentációval összhangban

Megvalósíthatóság

— reális időbeli megvalósíthatóság

— tervezési program szerinti rendeltetés, a használhatóság, a gazdaságosság

— gazdaságos szerkezeti rendszer, épületgépészeti és elektromos rendszer választása

— reális költségű, megvalósítható műszaki megoldások alkalmazása

Környezetvédelem

— környezeti feltételekhez való alkalmazkodás

— kedvező anyaghasználatú, energiatudatos szerkezetek használata

— alacsony üzemeltetési költségű, fenntartható megoldások alkalmazása

Közlekedés

— térszervezés és közlekedési útvonalak összhangja

— kapcsolatok a szűkebb és tágabb környezet közlekedési hálózataihoz

Tervi minőség

— kidolgozottság, részletezettség

— közérthetőség, tervpályázati dokumentáció szerinti megítélhetőség

— dokumentációnak való megfelelés

Megjegyzés: a bírálóbizottság nem tekinti értékelési szempontnak a kiírás II.2.4) pontjában rögzített 4-5 garzon-méretű apartman/lakás darabszámát, illetve a szálláshelyek kapacitását (260-280 fő).

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 144-297634

V. szakasz: A tervpályázati eljárás eredménye

A versenyt odaítélés és díjkiosztás nélkül megszüntették: nem
V.3)Odaítélés és díjak
V.3.1)A bírálóbizottság döntésének dátuma:
02/10/2017
V.3.2)Információ a résztvevőkről
Résztvevők száma: 26
A résztvevő kkv-k száma: 0
Külföldi résztvevők száma: 0
V.3.3)A tervpályázat nyertesének/nyerteseinek (díjazottak) neve és címe
Hivatalos név: T1 ÉPÍTÉSZ Bt.
Postai cím: Kalmár tér 7.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213 Veszprém
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.3.3)A tervpályázat nyertesének/nyerteseinek (díjazottak) neve és címe
Hivatalos név: Dobai Építésziroda Kft.
Postai cím: Budafoki út 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.3.3)A tervpályázat nyertesének/nyerteseinek (díjazottak) neve és címe
Hivatalos név: Siffel Béla és Siffel Gábor
Postai cím: Erkel u. 69.
Város: Budakeszi
NUTS-kód: HU120 Not specified
Postai irányítószám: 2092
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.3.3)A tervpályázat nyertesének/nyerteseinek (díjazottak) neve és címe
Hivatalos név: Hetedik Műterem Kft.
Postai cím: Tusnádi utca 7. A. ép. II. em. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.3.4)A díj(ak) értéke
Az odaítélt díj(ak) értéke áfa nélkül: 7 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A tervpályázatot követően az Ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytat le az I. díjban részesült pályamű szerzőjével.

Nyertes ajánlattevők adószáma (adóazonosító jele):

I. díj:

Név: Hetedik Műterem Kft.

Cím: 1125 Budapest, Tusnádi utca 7. A. ép. II. em. 4.

Adószám: 12729948-2-43.

II. díj:

Név: Siffel Béla és Siffel Gábor

Cím: 2092 Budakeszi, Erkel u. 69.

Adóazonosító jel: 8292253777, 8399070165.

III. díj:

Név: Dobai Építésziroda Kft.

Cím: 1111 Budapest, Budafoki út 9-11.

Adószám: 12374287-2-43.

III. díj:

Név: T1 ÉPÍTÉSZ Bt.

Cím: 8200 Veszprém, Kalmár tér 7.

Adószám: 22325480-2-19.

Ajánlattevők neve, címe és adószáma (adóazonosító jele):

A titkos tervpályázati eljárás jellege miatt csak a nyertes ajánlattevők személye ismert. Ebből kifolyólag a „V.3.2) Információk a résztvevőkről” pontban sem lehetséges megadni a kkv-k, illetve a külföldi ajánlattevők pontos számát.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelembenyújtásának határideje a Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/10/2017